Victoria government logo

Phần mềm Nói chuyện (Chatbot) Đa Ngôn ngữ AskVic (AskVic multilingual chatbot) - Tiếng Việt (Vietnamese)

AskVic là một sáng kiến mới của Chính phủ Victoria nhằm hỗ trợ các cộng đồng đa văn hóa của Victoria tiếp cận thông tin họ cần, khi họ cần.

Phần mềm Nói chuyện (Chatbot) Đa Ngôn ngữ AskVic

AskVic là một sáng kiến mới của Chính phủ Victoria nhằm hỗ trợ các cộng đồng đa văn hóa của Victoria tiếp cận thông tin họ cần, khi họ cần.

Người Victoria có thể trò chuyện với AskVic bằng mười ngôn ngữ trên WhatsApp, một trong những ứng dụng nhắn tin được ưa chuộng nhất ở Úc.

AskVic có thể trả lời các câu hỏi và hướng dẫn người dân Victoria thêm thông tin về một loạt các chủ đề, bao gồm:

 • các hạn chế, hỗ trợ về COVID-19 và chích ngừa COVID-19
 • công việc và nghề nghiệp
 • các hoạt động kinh doanh
 • nhà ở
 • đi lại
 • hỗ trợ xã hội
 • giáo dục
 • luật pháp và công lý.

Cách sử dụng AskVic

Để sử dụng AskVic, quý vị cần có tài khoản WhatsApp và WhatsApp đã được tải xuống điện thoại di động hoặc thiết bị của quý vị.

Mở ứng dụng WhatsApp trên phương tiện liên lạc của quý vị, thêm số 0480 032 278 vào danh mục các mối liên lạc trong WhatsApp và viết xin chào.

Liên hệ

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ multicultural.communications@dffh.vic.gov.au

 • Làm cách nào để chúng tôi sử dụng thông tin quý vị nhập vào phần mềm nói chuyện?

  Các câu trả lời của quý vị sẽ được sử dụng để giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị về COVID-19, giao thông, nhà ở, giáo dục, công việc, các quyền hợp pháp và hơn thế nữa.

  Các câu trả lời của quý vị đưa ra trong phần mềm nói chuyện này sẽ được giữ bí mật và chúng tôi không cần quý vị nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi không tìm cách thu thập bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng quý vị. Chúng tôi chỉ sử dụng số điện thoại di động của quý vị để thiết lập kết nối an toàn thông qua WhatsApp nhằm mục đích cung cấp dịch vụ.

  Việc quý vị sử dụng phần mềm nói chuyện là tự nguyện và quý vị có thể thoát khỏi phần mềm bất kỳ lúc nào mà không có hậu quả nào. Thông tin quý vị nhập vào phần mềm nói chuyện được quản lý bởi danh mục Các Vấn đề Đa Văn hóa của Công bằng Victoria thuộc Bộ Gia đình, Công bằng và Nhà ở (DFFH) cùng với sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi về CNTT/quản lý hành chính và lưu trữ thông tin trực tuyến (cloud storage). Một số máy chủ lưu trữ thông tin trực tuyến của các nhà cung cấp cho WhatsApp được đặt ở nước ngoài (chủ yếu ở Hoa Kỳ). Không có thông tin nào của quý vị sẽ được sử dụng, chia sẻ hoặc tiết lộ bởi các nhà cung cấp ngoài các mục đích quản lý lưu trữ.

  Điều gì xảy ra nếu quý vị có thể được nhận dạng dựa trên thông tin quý vị cung cấp?

  Nếu câu trả lời của quý vị có thể nhận dạng được quý vị, hoặc khi thông tin cá nhân được DFFH thu thập thông qua phần mềm nói chuyện này, thì thông tin đó sẽ được xử lý theo các yêu cầu của Đạo luật về Quyền Riêng tư & Bảo vệ Dữ liệu năm 2014 (Vic) và Chính sách Quyền Riêng tư của chúng tôi.

  DFFH sẽ không tìm cách nhận dạng cá nhân quý vị từ bất kỳ thông tin được thu thập nào, hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sức khỏe nào cho mục đích xuất bản hoặc báo cáo.

  Liên hệ với ai liên quan đến việc sử dụng phần mềm nói chuyện?

  Quý vị muốn biết thêm về cách dữ liệu về quý vị đang được bảo vệ? Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị (trong trường hợp thông tin đã được quý vị cung cấp), hoặc đối với các mối quan ngại khác về bảo mật thông tin của quý vị bằng cách gửi email theo địa chỉ privacy@dffh.vic.gov.au.

Reviewed 14 June 2022

Was this page helpful?