Victoria government logo

Victorian Sick Pay Guarantee - (Sinhalese) සිංහල

කොන්ත්‍රාත් හා අනියම් සේවකයන් සඳහා ලබාදෙන අසනීප හා රැකවරණ සැපයීමේ වැටුප් (Victorian Sick Pay Guarantee)

වික්ටෝරියානු නිවාඩුවලට ගෙවීමේ ඇපවීම (Victorian Sick Pay Guarantee) මගින් අනියම් හා ස්වයං රැකියාවල යෙදෙන සේවකයන්ට වසරකට පැය 38ක් ඔවුන් අසනීප වූ විට හෝ ආදරණීයයන්ට රැකවරණ සැපයීම වෙනුවෙන් අසනීප හා රැකවරණ සැපයීමේ වැටුප් ලබා දෙයි. මෙය සිදු කෙරෙන්නේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හා වැටුප අතර තෝරා ගැනීමක් කිරීමට කිසිම සේවකයෙකුට සිදු නොවිය යුතු නිසාවෙනි.

මෙම පරීක්ෂක වැඩසටහන යම් යම් රැකියා කරන වෘත්තිකයන් සඳහා වන අතර 2024 මුල්භාගය වන තෙක් වික්ටෝරියානු රජයෙන් පූර්ණ අරමුදල් සැපයේ. ජාතික අවම වැටුප වන පැයකට $21.38ට (2022 ජූලි 1 වැනිදා වන විට) අනුව වික්ටෝරියානු අසනීප නිවාඩුවලට ගෙවීමේ ඇපවීම ගෙවනු ලැබේ.

මෙම වැඩසටහනට ඇතුළත්වන රැකියා

රැකියාව වෘත්තියේ ස්වභාවය

සත්කාර සේවා ‌වෘත්තිකයන්

හෝට්, බාර්, කැ‌ෆේ, අවන්හල්, කැසිනෝ හා ඒ සමාන ස්ථානවල අමුත්තන්ට සේවා සැපයීම.

ආහාර පිළියෙල කිරීමේ අත් උදව්කරුවන්

ක්ෂණික ආහාර ඇති ස්ථානවල ආහාර පිළියෙල කිරීම, ආහාර සකස් කිරීමට, සංග්‍රහ කිරීමට ආහාර පිළියෙල කිරීමේ හා සේවා ප්‍රදේශ පිරිසිදු කිරීමට ආහාර වෙළඳුන්ට සේවාවලට උපකාර වීම.
ආහාර වෙළඳ වෘත්තිකයන් පාන් හා පේස්ට්‍රි කෑම පිළිස්සීම; වෙළඳාම සඳහා මස් සැකසීම; ආහාර ගන්නා හා පිළිගැන්වීම් සිදුවන තැන්වල සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, පිළියෙල කිරීම හා පිසීම.
වෙළඳ සේවක ‌වෘත්තිකයන් සිල්ලර හා තොග වෙළඳුන්ට මුදල් කැෂියර් පාලනය, නිරූපනය, ප්‍රදර්ශනය, තේරීම් සිදු කිරීම, මිල දී ගැනීම, ප්‍රවර්ධනය හා භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය සඳහා උපකාර කිරීම.
වෙළඳ සහායකයන් සිල්ලර හා වෙළඳ ‌ස්ථාන වෙනුවෙන් මහජනයා වෙත ඍජුව ම භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීම.
සුපිරි වෙළඳසැල් හා සැපයුම් දාමවල සේවය කරන අනෙක් කම්කරු සේවකයන් වියපත් පුද්ගලයන්ට හා ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ගේ නිවෙස්වල දී ම එදිනෙදා ගෙදරදොර කටයුතුවලට උපකාර සැපයීම, භාවමය උපකාර රැකවරණය හා හිතමිතුරුකම් පැවැත්වීවීම නිවෙස යන්නට නේවාසික වැඩිහිටි රැකවරණ ස්ථාන, සහයෝගය සහිත ස්වාධීනව ජීවිත් විය හැකි පහසුකම්, ආබාධිත පුද්ගලයන් වෙසෙන විශේෂිත ආබාධිත නේවාසික ස්ථාන ඇතුළත් වේ. පවුලේ අයට හා හිතමිතුරන්ට සපයන ගාස්තු නොගෙවන රැකවරණ මෙයට ඇතුළත් නොවේ.
වැඩිහිටියන්ට හා ආබාධිත අයට රැකවරණ සපයන්නන් වැඩිහිටි හා අබාධ සහිත අයගේ නිවෙස්වලදීම එදිනෙදා නිවසේ කටයුතුවලට සහය වීම, මානසික සහයෝගය, රැකවරණය හා මිතුරුකම් ලබා දීම සිදු කරන අයට.
පිරිසිදු කරන්නන් හා ලොන්ඩරි සේවකයන් වාහන පිරිසිදු කරන්නන්, වෙළඳ, කාර්මික හා ගෘහස්ථ ස්ථානවල, ඉදිරිකිරීම් ක්ෂේත්‍ර හා කාර්මික යන්ත්‍ර හා රෙදි සේදීමේ හා වියලිව පිරිසිදු කිරීමේ ස්ථානවල ‌රෙදි හා වෙනත් දේ පිරිසිදු කිරීම.
ආරක්ෂක නිලධාරීන් හා රැකවලුන් ආයතන හා තනි පුද්ගලයන්ට ආරක්ෂක හා විමර්ශන සේවා සැපයීම ආයුධ සහිත වාහන පරිවාර හා පෞද්ගලික විමර්ශකයන්.

සුදුසුකම් ලබන රැකියාExternal Link සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව බලන්න.

මට සුදුසුකම් තිබේ ද?

අසනීප වැටුප් ඇප පත්‍රයට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා, ඔබට:

  • ඔස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ කිරීමට අයිතිය තිබිය යුතුය
  • අවුරුදු 15ට වඩා වැඩි විය යුතුය
  • සතියකට පැය 7.6කට වඩා සාමාන්‍යයක් වැඩ කරමින් සිටිය යුතුය.
  • ඔබගේ වෙනත් කිසිම රැකියාවක දී වැටුප් ගෙවන, වාර්ෂිකපෞද්ගලික, අසනීප හෝ රැකවරණ සැපයීමේ නිවාඩු ලබාගෙන නොතිබිය යුතුය
  • වික්ටෝරියාව තුළ සේවය කළ යුතුය
  • ඉහත දැක්වෙන වෘත්තියක කටයුතු කළ යුතුය.

තාවකාලික නේවාසිකයන්ට, ස්ථිර‌ නේවාසිකයන්ට, වීසා සහිත පුද්ගලයන්ට හා නවසීලන්ත පුරවැසියන්ට‌ ඔස්ට්‍රේලියාවේ රැකියා කිරීමේ හැකියාව සහිතව ඔබ සුදුසුකම් ලබන්නේ නම් මෙම පරීක්ෂක වැඩසහනට සහභාගී විය හැකිය.

දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න

Service VictoriaExternal Link ඔස්සේ ඔබට අසනීප නිවාඩුවලට ගෙවීමේ ඇපවීමට ලියාපදිංචි විය හැකිය.

ඔබ අසනීප ‌හෝ රැකවරණ සැපයීමේ නිවාඩු ඉල්ලීමට පෙර එයට ලියාපදිංචි වී අනුමත වී සිටිය යුතුය.

මාර්ගගත අයදුම්පත්‍රයේ දී පහත දැක්වෙන දේ ලබා දෙන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.

  • අනන්‍යතා පත්‍ර දෙකක්
  • වැඩකරන සහතික කෙරෙන ලියවිල්ලක්
  • ඔබේ බැංකු විස්තර

ඔබට අනන්‍යතා පත්‍ර දෙකක් නැත්නම් හා ඔබ ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියෙකු හෝ ස්ථිර නේවාසිකයෙකු නොවේ නම් එක් අනන්‍යතා පත්‍රයක් පමණක් සපයන්න. දෙවැනි "ඔබේ අනන්‍යතා පත්‍රය තෝරන්න" ("Choose your ID screen") තිරයේ දී ඔබට "මට මෙවැන්නක් නැත" ("I don’t have this") යන්න තේරිය හැකිය.

අනන්‍යතා පත්‍ර හා වැඩකරන බව තහවුරු කෙරෙන ලියවිලි ගැනExternal Link වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න

අප අමතන්න

වික්ටෝරියානු අසනීප නිවාඩු ඇපකාර සේවාව (Victorian Sick Pay Guarantee)

ඊමේල්: sickpayguarantee@ecodev.vic.gov.au

Translating and Interpreting Service (TIS)External Link : 131 450 අමතා වික්ටෝරියානු අසනීප ඇපවීම (Victorian Sick Pay Guarantee) ගැන විමසන්න

Reviewed 17 October 2022

Was this page helpful?