استعدادهای متعدد یک VCE (Many Talents One VCE) - فارسی (Farsi)

VCE در حال تغییر است

گزینه های جدید در دسترس هستند. هر استعدادی که دارید، اکنون می توانید آن را تحت یک VCE دنبال کنید.

رشته جدید فنی حرفه ای VCE یک برنامه 2 ساله در VCE است. دانش آموزان معلومات، اعتماد به نفس و مهارت های کار و زندگی را افزایش می دهند.

این جایگزینی بدان معنی است که VCE برای دانش آموزان متفاوت قائل به برابری می باشد.

مدرک جدید مسیرهای ویکتوریا (VPC) یک دوره متوسطه پایه انعطاف پذیر است که برای تعداد کمی از دانش آموزان در سال های 11 و 12 طراحی شده است که به دلایل مختلفی قادر به انجام دوره های VCE یا دوره فنی حرفه ای VCE نیستند.

اکنون شما انتخاب های آموزشی بیشتری همراه با برنامه درسی با کیفیت بالاتر و دسترسی به تجربیات بهتر در محل کار دارید - شما را برای ادامه تحصیل، آموزش در TAFE یا کار آماده می کند.

Updated