Chứng chỉ Lộ trình học Victoria (Victorian Pathways Certificate) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Thông tin về VPC

Chứng chỉ Lộ trình học Victoria (VPC) là chứng chỉ mới, toàn diện và linh hoạt.

Nó sẽ thay thế cho chứng chỉ VCAL Cơ sở. Nó cung cấp chương trình giảng dạy hấp dẫn và hỗ trợ thêm nhằm giúp bạn phát triển các kỹ năng và năng lực liên quan đến công việc mà bạn cần để thành công.

VPC thường được hoàn thành vào năm lớp 11 và 12, nhưng vì tính linh hoạt nên bạn có thể bắt đầu sớm hơn, hoặc hoàn thành trong thời gian hơn 2 năm. Các môn học được thiết kế và giảng dạy ở mức độ dễ tiếp cận hơn so với VCE và VCE Chuyên ngành hướng nghiệp. Bạn có thể học VPC theo tốc độ của riêng mình và giáo viên sẽ đánh giá quá trình tiến bộ của bạn thông qua một loạt các hoạt động học tập trong lớp.

Nhà trường có thể cho phép bạn bắt đầu chương trình VPC bất kỳ thời điểm nào trong năm học. Thời gian hoàn thành VPC linh hoạt.

Bạn nên thảo luận với nhà trường và gia đình về sự phù hợp của VPC dành cho mình.

Các lựa chọn học tập trong chương trình VPC

Quý vị có thể:

 • Hãy chọn từ bốn môn học:
  • VPC Đọc viết
  • VPC Làm toán
  • VPC Các kỹ năng liên quan đến công việc
  • VPC Các kỹ năng phát triển cá nhân
 • Thêm các đơn vị bài học VCE và VCE VM hoặc các đơn vị bài học đánh giá năng lực VET
 • Học tập tại nơi làm việc cũng được tính vào quá trình học tập. Hãy dành một số thời gian cho nó. Đây được gọi là Học tập theo hướng dẫn tại nơi làm việc

Giáo viên hoặc cố vấn hướng nghiệp sẽ giúp bạn phát triển chương trình phù hợp với nhu cầu học tập và sở thích của mình.

VPC có thể hướng bạn đến đâu

Nếu bạn đã nghỉ học nhiều hoặc có nhu cầu học thêm, VPC sẽ giúp bạn tiếp cận chương trình VCE Chuyên ngành hướng nghiệp, tiến tới đạt trình độ đầu vào trường TAFE, VET hoặc kiếm việc làm.

Lấy chứng chỉ VPC

Bạn phải hoàn thành ít nhất 12 đơn vị, bao gồm:

 • 2 đơn vị bài học VPC Đọc viết (hoặc đơn vị bài học thuộc nhóm môn học VCE Tiếng Anh, bao gồm VCE VM Đọc viết)
 • 2 đơn vị bài học VPC Làm toán (hoặc đơn vị bài học thuộc nhóm môn học VCE Toán học, bao gồm VCE VM Làm toán)
 • 2 đơn vị bài học VPC Các kỹ năng liên quan đến công việc
 • 2 đơn vị bài học VPC Các kỹ năng phát triển cá nhân

Nhiều học sinh có thể học nhiều hơn 12 đơn vị bài học trong chương trình VPC.

Sẽ có thêm nhiều lựa chọn học tập VPC hơn trong những năm sắp tới.

Lộ trình học VPC – Hành trình của Brandon

Brandon cần chương trình học linh hoạt sau khi đi học trở lại do bạn ấy cần phải điều trị bệnh liên tục. Giáo viên của Brandon đã thảo luận với bạn ấy và gia đình về chương trình VPC.

Brandon thích VPC vì bạn ấy có thể bắt đầu chương trình học bất kỳ khi nào mình mong muốn. Brandon quyết định ghi danh các môn học VPC, làm các dự án cộng đồng và làm việc theo nhóm. Có thể Brandon sẽ phải mất hơn hai năm mới hoàn thành xong chương trình học của mình.

Thay vì hoàn thành môn Tiếng Anh và Toán lớp 10, Brandon học VPC Đọc viết và Làm toán, với đơn vị bài học 1. Khi đưa ra lựa chọn cho năm lớp 11 và 12, Brandon biết VPC là chương trình phù hợp với mình vì bạn ấy cần sự linh hoạt.

Năm lớp 11, bạn ấy bắt đầu học Chứng chỉ Kinh doanh nhỏ cấp II vì khóa VET này vận hành tại chỗ ngay tại trường học, do đó bạn ấy cũng dễ dàng tham gia hơn. Năm lớp 12, Brandon sẽ đến trường đều đặn và ghi danh học Chứng chỉ Trợ lý Salon cấp II. Bạn ấy cũng tham gia Học tập theo hướng dẫn tại nơi làm việc ở một salon làm tóc. Điều đó đồng nghĩa bạn ấy sẽ nhận được tín chỉ cho vị trí công việc của mình.

Brandon muốn học nghề thợ làm tóc sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các môn học lớp 10 của Brandon

 • VPC Đọc viết, đơn vị bài học 1
 • VPC Làm toán, đơn vị bài học 1

Các môn học lớp 11 của Brandon

 • VPC Đọc viết, đơn vị bài học 2
 • VPC Làm toán, đơn vị bài học 2
 • VPC Các kỹ năng phát triển cá nhân (PDS), đơn vị bài học 1
 • VPC Các kỹ năng liên quan đến công việc (WRS), đơn vị bài học 1
 • VET Chứng chỉ Kinh doanh nhỏ cấp II (Vận hành/ Cải cách), đơn vị bài học 1 & 2

Các môn học lớp 12 của Brandon

 • VPC Đọc viết, đơn vị bài học 3
 • VPC Các kỹ năng phát triển cá nhân (PDS), đơn vị bài học 2
 • VPC Các kỹ năng liên quan đến công việc (WRS), đơn vị bài học 2
 • VET Chứng chỉ Trợ lý Salon cấp II, đơn vị bài học 1 & 2
 • VET Học tập theo hướng dẫn tại nơi làm việc, đơn vị bài học 1 (90 giờ)

Updated

Choosing your senior secondary school pathways

Where to Now? is your guide to the many choices you can make for VCE, VCE VM and VPC and where they can take you.