استعدادهای زیاد، یک VCE (Many Talents One VCE) - دری (Dari)

VCE درحال تغییر است

گزینه های جدید قابل دسترس است. هر استعدادی که دارید، حالا می توانید آن را تحت یک VCE دنبال کنید.

رشته جدید حرفه ای VCE یک پروگرام 2 ساله در VCE است. شاگردان دانش، اعتماد به نفس و مهارت های کار و زندگی را توسعه می دهند.

به این معناست که VCE شاگردان مختلف را به طور مساوی به رسمیت می شناسد.

The new Victorian Pathways Certificate (سرتیفیکیت جدید مسیرهای درسی ویکتوریا) یا (VPC) یک دوره اساسی ثانوی انعطاف پذیر است که برای تعداد کمی از شاگردان در صنف های 11 و 12 طراحی شده است که به دلایل مختلفی قادر به انجام دوره های VCE یا رشته حرفه ای VCE نیستند.

حالا انتخاب های آموزشی بیشتری با پروگرام درسی با کیفیت بالاتر و دسترسی به تجربیات بهتر در محل کار دارید - شما را برای درس بیشتر، آموزش در TAFE یا کار آماده می کند.

Updated