آنچه در مکتب ثانوی در حال تغییر است (What’s changing in senior secondary) - دری (Dari)

گزینه های سرتیفیکیت ارشد شما در حال تغییر است. بفهمید برای شما چه معنایی دارد.

تحصیلات ثانوی ویکتوریا در حال تغییر است.

راه جدیدی برای دریافت سرتیفیکیت درسی ویکتوریا (VCE) وجود دارد.

VCE حالا شامل رشته حرفه ای است، یک پروگرام دو ساله جدید که در VCE قرار دارد.

سرتیفیکیت جدید مسیرهای درسی ویکتوریا برای کسانی که به انعطاف در یادگیری خود نیاز دارند نیز در دسترس است.

این گزینه های جدید جایگزین سرتیفیکیت آموزش کاربردی ویکتوریا (VCAL) با پروگرام درسی بهبود یافته می شود و شما را برای درس بیشتر، آموزش در TAFE یا کار آماده می کند.

رشته حرفه ای VCE

رشته حرفه ای VCE یک پروگرام یادگیری کاربردی 2 ساله در VCE است. شما دانش، اعتماد به نفس و مهارت های کار و زندگی را توسعه خواهید داد. این شما را برای کار و تحصیلات و آموزش بیشتر آماده می کند.

هنگامی که از مکتب ثانوی فارغ التحصیل شدید، با سرتیفیکیت تحصیلی ویکتوریا، با کلمات اضافی "رشته حرفه ای" فارغ التحصیل خواهید شد.

اگر ترجیح می‌دهید در یک محیط واقعی درس بخوانید و مهارت‌های زندگی عملی را به کار بگیرید، و پس از اتمام مکتب به ATAR نیاز ندارید، رشته حرفه‌ای VCE انتخاب خوبی است.

رشته حرفه ای VCE به غیر از امتحان پیشرفت عمومی (GAT) نیازی به انجام امتحانات دیگر ندارد.

در مورد رشته حرفه ای VCE بیشتر بخوانید.

سرتیفیکیت مسیرهای درسی ویکتوریا

سرتیفیکیت مسیرهای درسی ویکتوری یک پروگرام انعطاف پذیر است. این برای تعداد کمی از شاگردان در صنف های 11 و 12 طراحی شده است که به دلایل مختلف قادر به انجام رشته حرفه ای VCE یا VCE نیستند.

این شما را برای کار و تعلیم و تربیه بیشتر، از جمله VCE آماده می کند.

مکتب شما می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا سرتیفیکیت مسیرهای درسی ویکتوریا برای شما مناسب است یا خیر.

در مورد سرتیفیکیت مسیرهای درسی ویکتوریا بیشتر بدانید.

چرا VCAL جایگزین شد

این تغییرات به نتیجه یک تجدید نظر در مسیر آموزش حرفه ای و یکپارچه در مکاتب ثانوی ارشد است. (the Firth review) بررسی نشان داد که ما نیاز به بهبود یادگیری حرفه ای در مکاتب داریم.

حالا دسترسی بیشتری به آموزش حرفه ای با کیفیت بالا و فرصت های یادگیری کاربردی خواهید داشت. تحت VCE جدید می توانید از استعدادهای فراوان خود به روش های جدید استفاده کنید.

اکثر شاگردانی که در سال 2022 VCAL را انجام می‌دادند، VCAL را تمام کرده‌اند یا به یکی از گزینه‌های جدید منتقل شده‌اند. تعداد کمی از شاگردان در سال 2023 VCAL متوسط را انجام خواهند داد.

انتخاب مسیر درسی تان

جلسات مشاوره کورس مکتب شما را در مورد گزینه های مسیر آگاه می کند.

با مکتب خود صحبت کنید تا آنچه را که آنها ارائه می دهند بررسی کنید. برای مثال، شما شاید بتوانید یک سرتیفیکیت تعلیم و تربیه حرفه ای را به مسیر درسی خود اضافه کنید.

در مورد این و دیگر اصلاحات و گزینه های آموزش حرفه ای ثانوی ارشد بیشتر بخوانید.

Updated