VCE و رشته حرفه ای VCE (VCE and VCE Vocational Major) - دری (Dari)

VCE در حال تغییر است تا رشته حرفه ای VCE را نیز ارائه دهد، که یک پروگرام جدید 2 ساله است. این به شما مهارت های مرتبط با کار را می دهد و شما را برای آموزش و تحصیلات بیشتر آماده می کند.

در مورد VCE و رشته حرفه ای

سرتیفیکیت تحصیلی ویکتوریا (VCE) مدرک دوره ثانوی ارشد ویکتوریا است. این مسیرها را به دانشگاه، دوره های سرتیفیکیت سطح بالاتر TAFE یا VET، دوره های کارآموزی، دوره های یادگیری و نیروی کار باز می کند.

VCE توسعه یافته است و شامل رشته حرفه ای می شود، به این معنی که می توانید یک پروگرام یادگیری حرفه ای و کاربردی 2 ساله جدید را در VCE بخوانید.

رشته حرفه ای VCE مهارت های زندگی شخصی و عملی شما را توسعه می دهد. این کمک می کند تا شما را برای مرحله مهم بعدی زندگی تان آماده کنید.

گزینه های درسی

همچنین می‌توانید رشته حرفه ای VCE یا VET in the VCE را تکمیل کنید 27 درس VCE VET برای انتخاب وجود دارد، و مکاتب بیشتری در سراسر ویکتوریا پروگرام های اولویت دار VET را ارائه می دهند.

جایگاهی که یک رشته حرفه ای VCE می تواند شما را ببرد

رشته حرفه ای VCE یک مسیر را در موارد ذیل ارائه می دهد:

 • دوره های کارآموزی
 • دوره های یادگیری
 • تعلیم و تربیه بیشتر
 • دانشگاه (از طریق پروگرام های ورودی جایگزین)
 • استخدام.

به یاد داشته باشید که فعلاً استعدادهای زیادی دارید و حالا می توانید آنها را تحت VCE جدید دنبال کنید.

گرفتن رشته حرفه ای VCE

برای دریافت رشته حرفه ای VCE خود، باید حداقل 16 بخش را با موفقیت به پایان برسانید. این شامل بخشهایی در موارد زیر خواهد بود:

 • سوادآموزی VCE VM یا VCE English
 • حساب VCE VM یا ریاضیات VCE
 • مهارت های مرتبط با کار VCE VM
 • مهارت های توسعه شخصی VCE VM
 • VET در سطح سرتیفیکیت دو یا بالاتر (180 ساعت اسمی)

بسیاری از شاگردان رشته حرفه ای VCE درسهای VCE دیگری را به پروگرام خود اضافه می کنند.

معلم یا مشاور شغلی شما به شما در پلانگذاری پروگرام کمک می کند. اکثر شاگردان رشته حرفه ای VCE خود را در مدت 2 سال تمام می کنند.

شما دانش و مهارت را در محیط های عملی مانند محل کار به کار خواهید برد. شما فعالیت ها و پروژه های مبتنی بر جامعه را انجام خواهید داد که شامل کار در یک تیم است. همچنین می توانید برای یادگیری در حین کار اعتبار (credit) دریافت کنید.

معلمان شما پیشرفت شما را از طریق انواع وسیعی از فعالیت ها ارزیابی خواهند کرد. شما برای رشته‌های اصلی حرفه‌ای VCE نمره درسی دریافت نمی‌کنید، به این معنی که این مضامین جزء ATAR محسوب نمی‌شوند. این به این دلیل است که به غیر از امتحان پیشرفت عمومی و در بعضی از پروگرام‌های VCE VET، هیچ امتحان یا ارزیابی خارجی دیگری وجود ندارد.

هنگامی که کورس خود را به پایان رساندید، یک سرتیفیکیت تحصیلی ویکتوریا با کلمات اضافی "رشته حرفه ای" دریافت خواهید کرد.

مسیر اصلی حرفه ای VCE - سفر درسی کامالا (Kamala)

کامالا دوست دارد در حین کار یاد بگیرد و می‌خواهد یک سازنده فلز باشد، بناءً می‌خواهد در رشته حرفه‌ای VCE یا (VCE VM) ثبت‌نام کند. او درسهای VCE VM و سرتیفیکیت دو VCE VET در مهندسی را خواهد خواند. کامالا با سرتیفیکیت تحصیلی ویکتوریا - رشته حرفه ای، مکتب ثانوی را به پایان می رساند. او در مورد همه اینها با فامیل، معلم و مشاور شغلی مکتب اش صحبت کرد.

قبل از این، کامالا یک مدتی را در مزرعه پدرکلان و مادرکلانش سپری کرد و به آنها کمک کرده بود تا چند دانه انباری (shed) بسازند. در صنف 10، کامالا در یک روز امتحان TAFE شرکت کرد و مهندسی VET را تجربه کرد. او سپس به یک سفر شغلی به یک تولیدکننده caravan محلی رفت و از آنها پرسید که آیا می‌تواند یادگیری محل کار ساختاریافته را در حالی که در صنف یازدهم درس می خواند در آن شرکت انجام دهد. این به این معنی است که او مدتی از زمان مکتب را در کارخانه سازنده caravan می گذراند که مشغول یادگیری کار است. او برای این زمان اعتباری برای رشته حرفه ای VCE خود دریافت خواهد کرد. وقتی کامالا صنف 12 را تمام کرد، امیدوار است که در این شرکت فرصت کارآموزی بدست بیاورد.

درسهای صنف یازدهم کامالا

 • بخشهای سوادآموزی 1 و 2 از VCE VM
 • بخشهای 1 و 2 ریاضیات عمومی VCE
 • بخشهای 1 و 2 مهارتهای مرتبط با کار VCE VM
 • سرتیفیکیت دو VCE VET در مطالعات مهندسی بخشهای 1 و 2
 • بخش 1 آموزش محیط کار ساختاریافته VET (90 ساعته)

درسهای صنف دوازدهم کامالا

 • بخش 3 و 4 سوادآموزی VCE VM
 • بخشهای 3 و 4 ریاضی عمومی VCE
 • بخشهای 3 و 4 از مهارت های توسعه شخصی VCE VM
 • بخشهای 3 و 4 از مهارت های مرتبط با کار VCE VM
 • سرتیفیکیت دو VCE VET در مطالعات مهندسی بخشهای 3 و 4
 • بخش آموزش محیط کار ساختاریافته VET 2 (90 ساعته)

جایگاهی که VCE می تواند شما را ببرد

VCE یک مسیر مستقیم به دانشگاه ارائه می دهد و می تواند یک ATAR در اختیار شما قرار دهد.

گرفتن VCE

برای دریافت VCE خود، باید حداقل 16 بخش را با موفقیت تکمیل کنید، از جمله:

 • 3 بخش از گروه انگلیسی شامل سلسله بخش 3 و 4
 • حداقل 3 سلسله دیگر از درسهای بخش 3 و 4.

در دوران صنف های 11 و 12، اکثر شاگردان بین 20 تا 24 بخش را می خوانند، معمولاً 6 درس در صنف 11 و به 5 درس در صنف 12 کاهش می یابد.

شما فقط در صورتی می توانید در رشته های سوادآموزی، حساب، مهارت های مرتبط با کار و مهارت های توسعه فردی درسهای جدید بگیرید که در رشته حرفه ای VCE ثبت نام کنید.

با معلم یا مشاور شغلی خود در مورد نحوه ایجاد پروگرام VCE خود به بهترین نحو صحبت کنید.

مسیر VCE - سفر درسی دشی (Deshi)

دشی می‌خواهد وکیل شود، بناء می‌خواهد در رشته‌های VCE مانند انگلیسی، ریاضیات، مطالعات حقوقی، تربیت بدنی، تاریخ و تجارت VCE VET ثبت نام کند. او مکتب ثانوی را با VCE خود به پایان خواهد رساند.

دشی درسهای را انتخاب کرده است که به آینده شغلی او و همچنین مضامینی که علاقه واقعی به آنها دارد مرتبط است. او انتخاب های خود را با معلم و مشاور شغلی مکتب خود شریک کرد تا پیش نیازهای کورس دانشگاه برای تحصیل در رشته حقوق را برآورده کند.

درسهای صنف دهم دشی

 • بخشهای 1 و 2 تربیت بدنی VCE

درسهای صنف یازدهم دشی

 • VCE انگلیسی بخش 1 و 2
 • بخشهای 1 و 2 روشهای ریاضی VCE
 • بخش 1 و 2 مطالعات حقوقی VCE
 • بخش 1 و 2 تاریخ مدرن VCE
 • بخشهای 3 و 4 تربیت بدنی VCE
 • سرتیفیکیت سه VCE VET در بخشهای تجاری 1 و 2

درسهای صنف دوازدهم دشی

 • بخشهای 3 و 4 انگلیسی VCE
 • بخشهای 3 و 4 روشهای ریاضی VCE
 • بخشهای 3 و 4 انقلاب های تاریخی VCE
 • بخشهای 3 و 4 مطالعات حقوقی VCE
 • سرتیفیکیت سه VCE VET در بخشهای تجاری 3 و 4

معلومات بیشتر

نتایج VCE و ATAR

امتحان پیشرفت عمومی (GAT)

پروگرام درسی VCE VM

راهنمای شاگردان VCE من

Updated