JavaScript is required
Two young people smiling at the camera. Only one half of each person displays so the image merges them into the shape of one person. One holds plans over their shoulder in a room with pipes on the wall, the other is in a hair salon.

VET trong chương trình VCE và VCE Chuyên ngành hướng nghiệp (VET in the VCE and VCE Vocational Major) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Giải thích về chương trình giáo dục và đào tạo nghề

Giáo dục và đào tạo nghề (VET) là chương trình học nơi bạn phát triển các kỹ năng thực tế và theo mục tiêu định hướng. Các kỹ năng bạn học được liên quan đến lộ trình nghề nghiệp, nhờ đó bạn có thể áp dụng chúng trong công việc hoặc trong quá trình giáo dục và đào tạo nâng cao. Bạn có thể thêm khóa học hoặc chứng chỉ VET vào chương trình học của mình khi đang ở trường.

Kết hợp VET trong VCE hoặc VCE Chuyên ngành hướng nghiệp của bạn

VET có thể đóng vai trò quan trọng trong chương trình học trung học phổ thông. Khi bạn thêm VET vào chương trình học VCE hoặc VCE VM, bạn sẽ có được các kỹ năng ngành nghề thực tế mà bạn yêu thích.

Các khóa học VET:

  • cung cấp bằng cấp được công nhận trên toàn quốc về ngành nghề hoặc tín chỉ cho ngành nghề đó
  • góp phần giúp bạn hoàn thành chương trình VCE
  • cho phép bạn học tập thông qua Học việc và Thực tập tại trường, thường là những vị trí được trả lương.

Các chương trình VET trong VCE và VCE Chuyên ngành hướng nghiệp

VET tại trường đang được mở rộng

VET là yếu tố then chốt trong chương trình VCE, bao gồm VCE Chuyên ngành hướng nghiệp. Kể từ năm 2023, các trường học sẽ được tiếp cận với một loạt các chương trình VET ưu tiên. Các chương trình ưu tiên này cung cấp đào tạo trong các lĩnh vực có nhu cầu cao. Bạn có thể chọn chương trình phù hợp với sở trường và sở thích của mình.

Trao đổi với nhà trường về việc tiếp cận các lộ trình VET ưu tiên từ năm 2023.

Bạn đang tìm nguồn cảm hứng? Hãy thử xem qua Các nhà vô địch VET của chúng ta. Đây đều là những học sinh Victoria đạt thành tích cao và vươn lên thành công thông qua các lộ trình học VET.

Học nghề và Thực tập tại trường

Chương trình VCE hoặc VCE Chuyên ngành hướng nghiệp cũng có thể có chương trình học nghề hoặc Thực tập. Bắt đầu học nghề hoặc thực tập trong khi còn trên ghế nhà trường đồng nghĩa với việc bạn có thể được đào tạo tại chỗ có lương, từ đó lấy được bằng cấp. Chương trình học nghề và thực tập tại trường cho bạn thêm tự tin và các kỹ năng nghề nghiệp mà các nhà tuyển dụng đang cần.

Thông tin thêm

Các lựa chọn VET | Trang mạng VCAA

Updated