JavaScript is required
Two young people smiling at the camera. Only one half of each person displays so the image merges them into the shape of one person. One holds construction plans over their shoulder in a room with pipes on the wall, the other in a commercial kitchen

Nhiều tài năng – Một VCE (Many Talents One VCE) - Tiếng Việt (Vietnamese)

VCE đang thay đổi

Các chọn lựa mới hiện có. Cho dù tài năng của bạn là gì, bạn hoàn toàn có thể theo đuổi nó ngay bây giờ với chương trình VCE.

VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp mới là một chương trình 2 năm thuộc chương trình VCE. Học sinh sẽ phát triển kiến thức, sự tự tin và kỹ năng trong công việc và cuộc sống.

Điều này có nghĩa VCE sẽ công nhận các học sinh khác nhau một cách bình đẳng.

Chứng chỉ Lộ trình học Victoria (VPC) mới là một khóa học trung học cơ bản linh hoạt được thiết kế cho một số ít học sinh lớp 11 và 12, mà vì nhiều lý do khác nhau, không thể hoặc chưa sẵn sàng theo học chương trình VCE hoặc VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp.

Giờ đây, bạn có nhiều lựa chọn học tập hơn với chương trình giảng dạy chất lượng cao hơn và tiếp cận với những trải nghiệm tốt hơn tại nơi làm việc – chuẩn bị cho bạn học lên cao, đào tạo tại TAFE hoặc đi làm.

Updated