Giáo dục và Đào tạo nghề (VET) tại trường học (Vocational Education and Training (VET) at school) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Giải thích về chương trình giáo dục và đào tạo nghề

Giáo dục và đào tạo nghề (VET) là chương trình học nơi bạn phát triển các kỹ năng thực tế và theo mục tiêu định hướng. Các kỹ năng bạn học được liên quan đến lộ trình nghề nghiệp, nhờ đó bạn có thể áp dụng chúng trong công việc hoặc trong quá trình giáo dục và đào tạo nâng cao.

Bạn có thể thêm khóa học hoặc chứng chỉ VET vào chương trình học của mình khi đang học lớp 11 hoặc 12. Bạn thậm chí có thể bắt đầu học chương trình VET vào năm lớp 10.

Thêm VET vào trong chương trình học của bạn

VET thêm một cấp độ học tập khác vào chương trình học trung học phổ thông của bạn. Bạn sẽ có được các kỹ năng ngành nghề thực tế mà bạn yêu thích, nâng cao khả năng bạn được tuyển dụng.

Nói chuyện với giáo viên hoặc cố vấn hướng nghiệp về việc thêm VET vào chương trình học VCE, VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp hoặc Chứng chỉ Lộ trình học Victoria (VPC) của bạn.

Các khóa học VET:

  • cung cấp bằng cấp được công nhận trên toàn quốc về ngành nghề hoặc tín chỉ cho ngành nghề đó
  • góp phần giúp bạn hoàn thành chương trình VCE, VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp hoặc VPC của bạn
  • cho phép bạn học tập thông qua Học việc và Thực tập tại trường, thường là những vị trí được trả lương.

Các lựa chọn VET của bạn

Nhiều trường đang đưa ra chương trình đào tạo cung cấp các kỹ năng có nhu cầu cao trong 12 lộ trình ưu tiên.

* Lộ trình ghi điểm có sẵn

^ Có sẵn Đơn vị học phần 3 và 4 tiếp tục

Hỏi cố vấn hướng nghiệp của trường về các lựa chọn VET mà trường bạn cung cấp.

Bạn đang tìm nguồn cảm hứng? Hãy thử xem qua Các nhà vô địch VET của chúng ta. Đây đều là những học sinh Victoria đạt thành tích cao và vươn lên thành công thông qua các lộ trình học VET.

Học nghề và Thực tập tại trường

VCE, VCE Chuyên ngành hướng nghiệp hoặc VPC của bạn có thể có chương trình học nghề hoặc thực tập. Bắt đầu học nghề hoặc thực tập sinh khi còn trên ghế nhà trường đồng nghĩa với việc bạn có thể được đào tạo tại chỗ có lương, từ đó lấy được bằng cấp. Chương trình học nghề và thực tập tại trường cho bạn thêm tự tin và các kỹ năng nghề nghiệp mà các nhà tuyển dụng đang cần.

Tìm hiểu thêm thông tin

Lộ trình học VET trong trường học
Nhận hướng dẫn sinh viên học VET | trang mạng của VCAA
chương trình VET trong VCE | trang mạng của VCAA

Updated