JavaScript is required
Two young people smiling at the camera. Only one half of each person displays so the image merges them into the shape of one person. One is in a physics lab, the other in a woodworking workshop.

VCE và VCE Chuyên ngành hướng nghiệp (VCE and VCE Vocational Major) - Tiếng Việt (Vietnamese)

VCE đang thay đổi để có thể cung cấp chương trình 2 năm mới – VCE Chuyên ngành hướng nghiệp. Chương trình sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng liên quan tới công việc và giúp bạn chuẩn bị cho giáo dục và đào tạo nâng cao.

Thông tin về VCE và Giáo dục Chuyên nghề

Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Victoria (VCE) là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Victoria. Nó mở ra nhiều lộ trình vào đại học, trường TAFE hoặc các khóa chứng chỉ VET trình độ cao hơn, học nghề, thực tập sinh và tham gia vào lực lượng lao động.

VCE đang mở rộng để bao hàm Giáo dục Chuyên nghề, chương trình học nghề và học ứng dụng 2 năm. Nó sẽ thay thế cho VCAL Trung cấp và Cao cấp từ năm 2023.

VCE Chuyên ngành hướng nghiệp sẽ phát triển kỹ năng sống cá nhân và thực tế. Nó sẽ giúp bạn chuẩn bị cho bước quan trọng tiếp theo trong đời.

Các lựa chọn học tập

Bạn cũng có thể hoàn thành VET trong VCE hoặc VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp. Có 27 chương trình học VCE VET để lựa chọn, và nhiều trường học trên khắp Victoria đang cung cấp các chương trình VET ưu tiên.

VCE Chuyên ngành hướng nghiệp có thể hướng bạn tới đâu

VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp cung cấp lộ trình:

 • học nghề
 • thực tập
 • giáo dục và đào tạo nâng cao
 • đại học (thông qua chương trình đầu vào thay thế)
 • việc làm.

Hãy nhớ rằng bạn đã có nhiều năng khiếu và giờ đây bạn có thể theo đuổi chúng với chương trình VCE mới.

Lấy chứng chỉ VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp

Để có được VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp, bạn phải hoàn thành xuất sắc ít nhất 16 đơn vị học trình. Chúng sẽ bao gồm các đơn vị trong:

 • VCE VM Văn học hoặc VCE Tiếng Anh
 • VCE VM Số học hoặc VCE Toán học
 • VCE VM Các kỹ năng liên quan đến công việc
 • VCE VM Các kỹ năng phát triển cá nhân
 • VET ở cấp Chứng chỉ II trở lên (180 giờ chỉ định)

Nhiều học sinh VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp cũng thêm các môn học VCE khác vào chương trình của họ.

Giáo viên hoặc cố vấn hướng nghiệp sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho chương trình của mình. Hầu hết học sinh sẽ mất 2 năm để hoàn thành chương trình VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp.

Bạn sẽ áp dụng kiến thức và kỹ năng trong môi trường thực tế chẳng hạn như nơi làm việc. Bạn sẽ thực hiện các hoạt động và dự án cộng đồng theo nhóm. Bạn cũng có thể nhận được tín chỉ cho việc học trên công việc thực tế.

Giáo viên của bạn sẽ đánh giá quá trình tiến bộ của bạn thông qua một loạt các hoạt động. Bạn sẽ không có điểm môn học với các môn thuộc chương trình VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp, điều này đồng nghĩa với các môn học này sẽ không tính vào điểm xếp hạng tuyển sinh đại học ATAR. Điều này là do không có kỳ thi hoặc đánh giá bên ngoài nào khác, ngoài Kiểm tra Kiến thức Tổng quát và trong một số chương trình VCE VET có tính điểm.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học phổ thông Victoria kèm với dòng chữ bổ sung ‘Chuyên ngành Hướng nghiệp’

Lộ trình VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp - Hành trình của Kamala

Kamala thích phương pháp học trên công việc thực tế, và muốn trở thành thợ chế tác kim loại, do đó bạn ấy dự định sẽ ghi danh học chương trình VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp (VCE VM). Bạn ấy sẽ học các môn học VCE VM và Chứng chỉ II về Kỹ thuật VCE VET. Kamala sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông cùng Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học phổ thông Victoria – Chuyên ngành Hướng nghiệp. Bạn ấy đã thảo luận tất cả vấn đề này với gia đình, giáo viên và cố vấn hướng nghiệp của trường.

Trước đó, Kamala đã dành thời gian sinh hoạt tại nông trại của ông bà và giúp ông bà xây một vài chuồng nuôi gia súc. Năm lớp 10, Kamala đã tham dự ngày hội trải nghiệm tại TAFE và trải nghiệm chương trình kỹ sư VET. Sau đó, bạn ấy tiếp tục có chuyến tham quan nghề nghiệp tại nhà sản xuất xe caravan tại địa phương và xin phép được Học tập theo hướng dẫn tại nơi làm việc ở công ty khi bạn ấy học lớp 11. Điều này đồng nghĩa rằng bạn ấy sẽ dành một khoảng thời gian học tập trên công việc thực tế tại nhà sản xuất xe caravan. Bạn ấy sẽ được nhận tín chỉ cho khoảng thời gian học tập này, và tín chỉ được tính vào chương trình VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, Kamala hy vọng có thể được học nghề tại chính công ty này.

Các môn học lớp 11 của Kamala

 • VCE VM Văn học, Đơn vị học trình 1 và 2
 • VCE Toán đại cương, Đơn vị học trình 1 và 2
 • VCE VM Các kỹ năng liên quan đến công việc, Đơn vị học trình 1 và 2
 • VCE VET Chứng chỉ cấp II ngành Kỹ thuật, Đơn vị học trình 1 và 2
 • VET Học Tại Nơi Làm Việc Có Cấu Trúc, Đơn vị học trình 1 (90 giờ)

Các môn học Lớp 12 của Kamala

 • VCE VM Văn học, Đơn vị học trình 3 và 4
 • VCE Toán tổng quát, Đơn vị học trình 3 và 4
 • VCE VM Kỹ năng Phát triển Cá nhân, Đơn vị học trình 3 và 4
 • VCE VM Các kỹ năng Liên quan đến Công việc, Đơn vị học trình 3 và 4
 • VCE VET Chứng chỉ cấp II ngành Kỹ thuật, Đơn vị học trình 3 và 4
 • VET Học tại Nơi Làm việc được Hoạch định, Đơn vị học trình 2 (90 giờ)

VCE có thể hướng bạn tới đâu

VCE mở ra lộ trình trực tiếp vào đại học và có thể cung cấp cho bạn điểm ATAR.

Lấy chứng chỉ VCE

Để lấy chứng chỉ VCE, bạn phải hoàn thành tốt ít nhất 16 đơn vị học trình, bao gồm:

 • 3 đơn vị học trình thuộc nhóm môn Tiếng Anh, bao gồm chuỗi đơn vị học trình 3 và 4
 • ít nhất 3 chuỗi đơn vị học trình 3-4 khác.

Năm lớp 11 và 12, hầu hết học sinh phải hoàn thành từ 20 đến 24 đơn vị bài học, thường với 6 môn học vào năm 11 và 5 môn vào năm 12.

Bạn chỉ có thể học các môn mới về Văn học, Số học, Các kỹ năng liên quan đến công việc và Các kỹ năng phát triển cá nhân nếu bạn đăng ký VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp.

Hãy trao đổi với giáo viên hoặc cố vấn hướng nghiệp về cách xây dựng chương trình VCE phù hợp nhất với mình.

Lộ trình VCE – Hành trình của Deshi

Deshi muốn trở thành luật sư, do đó bạn ấy dự định sẽ ghi danh các môn học VCE như Tiếng Anh, Toán, Luật học, Giáo dục thể chất, Lịch sử và Kinh doanh VCE VET. Bạn ấy sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ VCE.

Deshi đã chọn các môn học liên quan đến nghề nghiệp tương lai của mình cũng như những môn học mà bạn ấy thực sự yêu thích. Bạn ấy đã thảo luận với giáo viên và cố vấn hướng nghiệp của trường về các lựa chọn này, nhằm đáp ứng điều kiện tiên quyết cho khóa học đại học, giúp bạn ấy theo đuổi ngành luật.

Các môn học lớp 10 của Deshi

 • VCE Giáo dục thể chất, đơn vị học trình 1 & 2

Các môn học lớp 11 của Deshi

 • VCE Tiếng Anh, đơn vị học trình 1 & 2
 • Phương pháp Toán VCE, đơn vị học trình 1 và 2
 • VCE Luật học, đơn vị học trình 1 & 2
 • VCE Lịch sử hiện đại, đơn vị học trình 1 & 2
 • VCE Giáo dục Thể chất, đơn vị học trình 3 và 4
 • VCE VET Chứng chỉ III về Kinh doanh, đơn vị học trình 1 & 2

Các môn học lớp 12 của Deshi

 • VCE Tiếng Anh, đơn vị học trình 3 & 4
 • VCE Các phương pháp Toán học, đơn vị học trình 3 & 4
 • VCE Diễn biến Lịch sử, đơn vị học trình 3 & 4
 • VCE Luật học, đơn vị học trình 3 & 4
 • VCE Chứng chỉ III về Kinh doanh, đơn vị học trình 3 & 4

Tìm hiểu thêm thông tin

Kết quả VCE và ATAR

Bài thi Kiến thực Tổng quát (GAT)

Chương trình học VCE VM

Cẩm nang hướng dẫn học sinh chương trình VCE của tôi

Updated

Choosing your senior secondary school pathways

Where to Now? is your guide to the many choices you can make for VCE, VCE VM and VPC and where they can take you.