Những thay đổi ở cấp trung học phổ thông (What’s changing in senior secondary) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Có sự thay đổi đối với các lựa chọn chứng chỉ trung học phổ thông của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của những thay đổi này đối với bạn.

Giáo dục trung học phổ thông ở Victoria đang thay đổi

Có một cách mới để lấy Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học phổ thông Victoria (VCE).

VCE hiện bao gồm Chuyên ngành Hướng nghiệp, một chương trình mới hai năm thuộc VCE.

Chứng chỉ Lộ trình học Victoria mới cũng có sẵn cho cho những học sinh cần chương trình học linh hoạt.

Các lựa chọn mới này thay thế Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học phổ thông Ứng dụng Victoria (VCAL) bằng chương trình giảng dạy cải tiến, chuẩn bị cho bạn học lên cao, đào tạo tại TAFE hoặc đi làm.

VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp

VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp là chương trình học tập ứng dụng với thời lượng 2 năm thuộc chương trình VCE. Bạn sẽ phát triển kiến thức, sự tự tin và kỹ năng cho công việc và cuộc sống. Chương trình sẽ giúp bạn chuẩn bị cho nghề nghiệp, cũng như giáo dục và đào tạo nâng cao.

Khi bạn tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn sẽ có Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học phổ thông Victoria, kèm theo dòng chữ “Giáo dục chuyên nghề”.

Chương trình Chuyên ngành Hướng nghiệp VCE là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn thích học tập trong môi trường thế giới thực và áp dụng các kỹ năng sống thực tế vào hoạt động, đồng thời không cần ATAR khi bạn học xong.

Chương trình Chuyên ngành Hướng nghiệp VCE không yêu cầu bạn phải làm các bài kiểm tra, ngoài Bài kiểm tra Kiến thức Tổng quát (GAT).

Đọc thêm về Chuyên ngành Hướng nghiệp VCE.

Chứng chỉ Lộ trình học Victoria

Chứng chỉ Lộ trình học Victoria có chương trình học linh hoạt. Nó được thiết kế cho một số ít học sinh các lớp 11 và 12, mà vì nhiều lý do khác nhau, không thể hoặc chưa sẵn sàng theo học chương trình VCE hoặc VCE Chuyên ngành Hướng nghiệp.

Chương trình sẽ giúp bạn chuẩn bị cho nghề nghiệp, cũng như giáo dục và đào tạo nâng cao, bao gồm cả VCE.

Nhà trường có thể giúp bạn quyết định xem liệu Chứng chỉ Lộ trình học Victoria có phù hợp với bạn hay không.

Đọc thêm thông tin về Chứng chỉ Lộ trình học Victoria.

Tại sao VCAL lại bị thay thế

Những thay đổi này là kết quả từ việc Đánh giá lại các Lộ trình học nghề và học tập ứng dụng trong Giáo dục Trung học phổ thông (Đánh giá Firth) Đánh giá cho thấy chúng ta cần nâng cao chất lượng dạy và học nghề trong trường học.

Giờ đây, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với các chương trinh dạy nghề và học tập ứng dụng phù hợp và chất lượng cao. Bạn sẽ có thể sử dụng các năng khiếu của mình theo những cách mới mẻ trong chương trình VCE mới.

Hầu hết học sinh tham gia VCAL năm 2022 đã hoàn thành VCAL hoặc chuyển sang một trong các lựa chọn mới. Một số ít học sinh sẽ thi VCAL Trung cấp vào năm 2023.

Lựa chọn lộ trình học của bạn

Các buổi tư vấn tại trường sẽ cho bạn biết thông tin về các lựa chọn lộ trình học.

Hãy trao đổi với nhà trường để kiểm tra các chương trình sẵn có. Ví dụ: bạn có thể thêm chứng chỉ giáo dục và đào tạo nghề vào lộ trình của mình.

Đọc thêm thông tin về chương trình này và những lựa chọn cũng như chương trình học nghề ở cấp trung học phổ thông khác.

Updated