وړیا وړکتون (About Free Kinder) - پښتو (Pashto)

وړیا وړکتون په ویکټوریا کې د درې او څلورکلنولپاره شته چې د وړکتون د پروګرامونو په خدمتونوکې برخه واخلي. په دې کې د وړکتون دواړه خدمتونه د اوږدې ورځې د پاملرنې او انفرادي (کوم چې موسمي بلل کیږی) شامل دي.

د کورنیو لپاره سپما

وړیا وړکتون په دې معنی چې هر کال تر 2,500 ډالرو پورې هر ماشوم سپما کوي.

هغه کورنۍ چې ماشومان یې په ګډون کونکي انفرادي وړکتون کې شامل شوي وي یو وړیا برنامه ترلاسه کوي.

هغه کورنۍ چې ماشومان یې د اوږدې ورځې په پاملرنې کې شامل شوي وي د هرماشوم لپاره تر 2,000 ډالرو پورې د فیس کموالی ترلاسه کوي. که ستاسوماشوم د درې کلنوماشومانو د وړکتون په پروګرام کې شمولیت له ۱۵ ساعتونوڅخه لږوي نو تاسو به د اړونده فیس په اندازه کې د کمښت ګټه ترلاسه کړئ.

د وړيا وړکتون لپاره وړتيا

وړیا وړکتون د هرچا لپاره دئ.

کورنۍ د لاسرسي د وړتیا لپاره د روغتیایي پاملرنې کارت، تقاعدي کارت، د اسټرالیا تابعیت، یا د پتې ثبوت ته اړتیا نلري . تاسو اړ نه یاست چې د اسټرالیا د حکومت د ماشومانو د پاملرنې د مرستې (CCS) وړ واوسئ ترڅو وړیا وړکتون ترلاسه کړئ.

تاسو کولای شئ په یوه وخت کې یوازې په یوه وړکتون کې د وړیا وړکتون خدمت ترلاسه کړئ. ستاسوخدمت کوونکی وړکتون به له تاسو څخه وغواړي چې یولیک لاسلیک کړئ، د هغه خدمت نوم ورکړئ چیرې به چې تاسو وړیا وړکتون ترلاسه کړئ. که ستاسوماشوم له یوه وړکتون څخه په ډېروخدمتونوکې برخه واخلي، نوتاسو باید هر خدمت ته خبر ورکړئ چې چیرې تاسو وړیا وړکتون ته لاسرسی غواړئ.

د وړیا وړکتون تمویل ته د لاسرسي څرنګوالی

هغه وړکتونونه چې د وړکتون وړیا خدمتونه وړاندې کوي د ویکټوریا له حکومت څخه راسا تمویل ترلاسه کوي. دا په دې معنی چې کورنۍ اړتیا نلري د سپما غوښتنه بیرته وکړي، د هغه پرځای به ستاسو فیسونه کم شي.

په موسمي وړکتون کې ستاسو پروګرام وړیا دئ.

د اوږدې ورځې په پاملرنه کې د وړیاوړکتون د 2,000 ډالروکموالی به ستاسو په فیسونو کې په منظم ډول په ټول کال کې پلي کیږي (د بیلګې په توګه په اونۍ یا هرو دوو اونیو کې). تاسوبه هغه پیسې په خپل رسید کې د 'ویکټوریا د حکومت د وړیا وړکتون کموالی' په څېرپه ښکاره توګه وګورئ.

که تاسو د ماشوم د پاملرنې د دولتي بسپنې وړ یاست نوهغه به لومړی پلي شي. دا په دې معنی چې تاسوبه یوازې د CCS وروسته او د وړیا وړکتون له کموالي څخه وروسته به پاتې پیسې ورکوئ.

هغه کورنۍ چې د وړکتون د اوږدې ورځې د پاملرنې پروګرامونه کاروي، وبه کولای شي د وړیا وړکتون څخه دهربیل د دورې سپما وګوري، چې د ویکټوریا حکومت د وړیا وړکتون کموالی به په روښانه ډول په رسیدونوکې په نښه شوئ وي.

د فیس کموالی څنګه ستاسود جیبي فیس په اړه پلي کیږي

د وړیا وړکتون کموالی به ستاسو په فیسونوکې په منظم ډول د کال په اوږدو کې اچول کیږي (د بیلګې په توګه په اونۍ یا په هرو دوه اونیوکې). تاسوبه هغه پیسې په خپل رسید کې د 'ویکټوریا د حکومت د وړیا وړکتون کموالی' په څېرپه ښکاره توګه وګورئ.

د هغومعلوماتو لپاره چې کموالی به ستاسو په فیسونو کې څنګه پلي کیږي اودا به ستاسو په رسید کې څنګه ښودل کیږي، مهرباني وکړئ مستقیم د خپل وړکتون له خدمت سره خبرې وکړئ. که ستاسوماشوم هره اونۍ له وړکتون څخه له ۱۵ ساعتونو څخه زیاته ګټه اخلي، دا اضافي ساعتونه د کموالي په مرسته کې نه راځي.

که تاسو د ماشوم د پاملرنې د دولتي بسپنې وړ یاست نوهغه به لومړی پلي شي. دا په دې معنی چې تاسوبه یوازې د CCS وروسته او د وړیا وړکتون له کموالي څخه وروسته به پاتې پیسې ورکوئ.

بېلګه:

  • یو۴ کلن ماشوم په اونۍ کې ۳ ورځې د وړکتون د اوږدې ورځې د پاملرنې پروګرام ته ځي.
  • دا خدمت د ۳ ورځو لپاره د ( وړکتون د ساعتونو اود اضافي پاملرنې د ساعتونو په شمول) 360 $ مصرف لري.
  • کورنۍ 252 ډالره دماشوم دپاملرنې بسپنه ترلاسه کوي.
  • دا خدمت په ۴۰ اونیو کې د وړیا وړکتون د 2,000 ډالرو کموالی په (هره اونۍ کې 50 ډالره) پلی کوي.
  • کورنۍ د CCS او وړیا وړکتون له کموالي وروسته 58 ډالره ورکوي

مهرباني وکړئ په یاد ولرئ. دا یوازې یوه بېلګه ده اولګښتونه به په یوازینیوشرایطو پورې اړه ولري.

Updated