အခမဲ့မူကြို (Free Kinder) (About Free Kinder) - မြန်မာ (Burmese)

ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တစ်ဝှမ်း သင်ကြားပို့ချပေးသည့်ကျောင်းများတွင် သုံးနှစ်နှင့် လေးနှစ်အရွယ် မူကြိုအတန်းများတွင် အခမဲ့မူကြိုကို သင်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် တစ်နေကုန် နေ့ကလေးထိန်းနှင့် မူကြိုသီးသန့် (အချိန်ပိုင်းဟုလည်း ခေါ်သည်) မူကြိုကျောင်း နှစ်ကျောင်းလုံး ပါဝင်သည်။

မိသားစုများအတွက် အကုန်အကျသက်သာခြင်း

အခမဲ့မူကြိုသည် ကလေးတစ်ဦးအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ အထိ အကုန်အကျ သက်သာစေပါသည်။

ဤအစီအစဉ်ပါ မူကြိုသီးသန့်ကျောင်းတွင် ကျောင်းအပ်ထားသောကလေးများရှိသည့်မိသားစုများသည် အခမဲ့အစီအစဉ်ကို ရပါသည်။

ဤအစီအစဉ်ပါ တစ်နေကုန် နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းအပ်ထားသော ကလေးများရှိသည့်မိသားစုများသည် ကလေးတစ်ဦးအတွက် ကျောင်းလခ ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀အထိ သက်သာသည်။ သင့်ကလေးသည် ၁၅နာရီထက်နည်းသော သုံးနှစ်အရွယ် မူကြိုအစီအစဉ်တွင် ကျောင်းအပ်ထားပါက သင်သည် အချိုးကျငွေအားဖြင့် သက်သာပါမည်။

အခမဲ့မူကြို သင်ယူခွင့်

အခမဲ့ မူကြိုသည် ကလေးတိုင်းအတွက် ဖြစ်သည်။

သင်ယူခွင့်ရှိရန် မိသားစုများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကတ် သို့မဟုတ် ပင်စင်ကတ်၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် လိပ်စာအထောက်အထား ရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ အခမဲ့ မူကြိုကို ရခွင့်ရှိရန် သြစတြေးလျအစိုးရ ကလေးထိန်းခ ထောက်ပံ့ငွေ (Australian Government Child Care Subsidy (CCS)) ရခွင့်ရှိရန်လည်း မလိုပါ။

သင်သည် အခမဲ့ မူကြိုကို မူကြိုကျောင်းတစ်ခုတွင် တစ်ကြိမ်သာ သင်ယူနိုင်သည်။ သင့်မူကြိုကျောင်းသည် အခမဲ့မူကြို သင်ယူမည့် ကျောင်းအမည် ဖော်ပြထားသောစာကို သင့်အား လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါမည်။ သင့်ကလေးသည် မူကြိုကျောင်းကို တစ်ကျောင်းထက် ပိုတက်ရောက်ပါက၊ သင်သည် မည်သည့်ကျောင်းတွင် အခမဲ့ မူကြို ရယူလိုကြောင်းကို ‌ကျောင်းတိုင်းကို အသိပေးသင့်သည်။

အခမဲ့ မူကြိုထောက်ပံကြေးကို ရယူပုံ။

အခမဲ့မူကြိုကို သင်ကြားပေးသည့် မူကြိုကျောင်းများသည် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် အစိုးရထံမှ ထောက်ပံ့ကြေး တိုက်ရိုက်ရရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိသားစုများသည် အကုန်အကျသက်သာငွေကို ပြန်လည်တောင်းခံရန် မလိုအပ်ဘဲ သင်၏ ကျောင်းလခများကို လျှော့ကျသွားပါမည်။

မူကြိုသီးသန့် တွင် သင့်အစီအစဉ်သည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။

တစ်နေကုန် နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းတွင် သင်၏ ကျောင်းလခများအပေါ် ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ အခမဲ့မူကြို သက်သာငွေမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မှန်မှန် ပေးနေပါလိမ့်မည် (ဥပမာ- အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် နှစ်ပတ်တစ်ခါ)။ သင်၏ ငွေတောင်းခံလွှာတွင် 'Victorian Government Free Kinder offset' အဖြစ် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည့် ငွေပမာဏကို မြင်နိုင်ပါမည်။

သင်သည် ဓနသဟာယ ကလေးထိန်း ထောက်ပံ့ကြေးအတွက် ရနိုင်ပါက ၎င်းကို ဦးစွာ လျှောက်ထားပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် CCS နှင့် အခမဲ့ မူကြို သက်သာငွေကို နုတ်ပြီးနောက် ကျန်သောငွေပမာဏကိုသာ ပေးချေရန် လိုအပ်ပါမည်။

တစ်နေကုန် နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း မူကြိုအစီအစဉ်များကိုရယူသည့် မိသားစုများသည် အခမဲ့ မူကြို၏ အကုန်အကျသက်သာငွေများကို 'Victorian Government Free Kinder offset' ဟု ငွေတောင်းခံလွှာများတွင် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည့် ငွေပေးချေမှုတစ်ခုတိုင်းတွင် မြင်နိုင်ပါမည်။

သင် စိုက်ပေးရမည့်ကျောင်းလခမှ မူကြိုသက်သာငွေကို နုတ်ပေးပုံ

အခမဲ့မူကြို သင်၏ ကျောင်းလခများအပေါ် သက်သာငွေမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မှန်မှန် ပေးနေပါလိမ့်မည် (ဥပမာ- အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် နှစ်ပတ်တစ်ခါ)။ သင်၏ ငွေတောင်းခံလွှာတွင် 'Victorian Government Free Kinder offset' အဖြစ် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည့် ငွေပမာဏကို မြင်နိုင်ပါမည်။

သင့်ကျောင်းလခအတွက် သက်သာငွေကို မည်ကဲ့သို့ နုတ်ပေးပုံနှင့် ၎င်းကို သင့်ငွေတောင်းခံလွှာတွင် မည်သို့ပြသမည်ကို သိရှိရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ မူကြိုကျောင်းကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ အကယ်၍ သင့်ကလေးက တစ်ပတ် ၁၅နာရီကျော် ကျောင်းတက်နေပါက ဤအချိန်ပိုများအတွက် မူကြိုသက်သာငွေ မရပါ။

သင်သည် ဓနသဟာယ ကလေးထိန်း ထောက်ပံ့ကြေးအတွက် ရနိုင်ပါက ၎င်းကို ဦးစွာ လျှောက်ထားပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် CCS နှင့် အခမဲ့ မူကြို သက်သာငွေကို နုတ်ပြီးနောက် ကျန်သောငွေပမာဏကိုသာ ပေးချေရန် လိုအပ်ပါမည်။

ဥပမာ-

  • အသက် ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးသည် တစ်နေကုန် နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း မူကြိုအစီအစဉ်တွင် တစ်ပတ်လျှင် ၃ ရက် တက်ရောက်နေသည်။
  • ဤကျောင်းသည် ၃ ရက်အတွက် (မူကြိုအချိန်နှင့် အပိုစောင့်ရှောက်မှုနာရီများအပါအဝင်) ဒေါ်လာ ၃၆၀ ကောက်ခံပါသည်။
  • ကလေးမိသားစုသည် CCS ဒေါ်လာ ၂၅၂ ရရှိသည်။
  • ဤကျောင်းသည် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်း ၄၀အတွင်း အခမဲ့ မူကြိုသက်သာငွေ ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ကို ရပါသည် (တစ်ပတ်လျှင် ဒေါ်လာ ၅၀)။
  • ကလေးမိသားစုသည် CCS နှင့် အခမဲ့ မူကြို သက်သာငွေ နုတ်ပြီးနောက် ဒေါ်လာ ၅၈ ပေးချေရပါမည်။

သတိပြုရန်။ ၎င်းသည် ဥပမာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး တစ်ဦးချင်းအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ကုန်ကျစရိတ်များ ကွဲပြားပါမည်။

Updated