Bulgarian - Kinder Tick

Правителството наВиктория имановсимвол, задапомогненасемействата във Викторияданамерятпредучилищна подготовка.НаричасеKinderTick.

Правителството на Виктория има нов символ, за да помогне на семействата във Виктория да намерят предучилищна подготовка. Нарича се Kinder Tick.

Ще видите този символ, когато влезете в сграда, в която има предучилищна група или детска градина за деца в ранна възраст. Можете също да видите този символ на техния уебсайт.

Тези услуги за предучилищната подготовка са много важни за образованието на децата.

Kinder Tick изглежда така:

Отметката означава, че услугите се финансират от правителството на Виктория.

Вашите деца ще се обучават от квалифицирани учители чрез игра.

Например, те ще учат език, цифри и модели. Те ще се научат как да създават приятели, да споделят и слушат. Те ще придобият и други умения, които ще им помогнат да се подготвят за училище.

От 2022 г. децата във Виктория. могат да посещават две години предучилищна подготовка преди да тръгнат на училище.

Предучилищната програма може да бъде част от грижите за децата. Може да бъде и отделна програма.

Потърсете знака Kinder Tick във вашата общност. Говорете с учителите в детската градина, ако имате нужда от повече информация.

Updated