Victoria government logo

Fesoasoani tau Tupe ma A'oga Faata'ita'i Vave Amata (Financial Assistance and Early Start Kindergarten) - Gagana Samoa (Samoan)

E saunia e le malō fesoasoani tau tupe mo tamaiti uma e auai i le lua tausaga o polokalame a a'oga faata'ita'i. O le tele o auaunaga e totogi le pili e faaopopo i le fesoasoani tau tupe a le malō. E ono maua e lou aīga se fesoasoani mo lenei tau. Afai e te sau mai se tupu'aga o tagata sulufa'i poo tagata sulufa'i faapolokiki, o le polokalame e ta'ua o le A'oga Faata'ita'i Vave Amata (ESK) o loo maua. E mafai e le ESK ona faamautinoa e te mauaina le aofa'i pito telē o itulā o polokalame a a'oga faata'ita'i e leai se totogi i vaiaso ta'itasi mo lou alo.

I le 2023, o polokalame a a'oga faata'ita'i o le Tolu-Tausaga-le Matua e mo le vao le 5 ma le 15 itulā i vaiaso ta'itasi ma polokalame a a'oga faata'ita'i o le Fa-Tausaga-le Matua e mo le 15 itulā. O le lesitala e ala i le ESK e faamaonia ai le 15 itulā atoa i le Tolu-Tausaga-le Matua ma le Fa-Tausaga-le Matua i polokalame a a'oga faata'ita'i. E avanoa mo tamaiti o:

 • latou tupu'aga o tagata sulufai, poo tagata sulufa'i faapolokiki
 • faasinomaga o se Apoliki ma/poo Tagata atumotu oe le Torres Strait
 • latou aīga na fesoota'i ma le puipuiga o tamaiti.

Poo fea lava o Vitoria e aumau ai, o nei tamaiti e mafai na maua le 15 itulā o a'oga faata'ita'i e leai se totogi poo le taugofie i le vaiaso i le taimi e tatala ai. O latou avanoa ma itulā e maua o le a lē suia.

Faapefea ona talosaga:

O le ESK e maua i polokalame uma a a'oga faata'ita'i e kilivaina e se faia'oga ua pasi. E mafai ona e lesitalaina lou alo e ala i le faafesoota'ia o se a'oga faata'ita'i e latalata ia oe ma talosaga ia avanoa mo se foa’i mo ESK E maua e a'oga faata'ita'i auaunaga faaliliu e leai se totogi e lagolago ia oe i lau gagana.

E mafai fo'i ona e faafesoota'ia matou poo le fono a lou lotoifale mo se fesoasoani. Ina ia maua le fesoasoani i lau gagana e mafai ona e vili i le Auaunaga Faaliliu upu ma Faamatala upu a le Atunuu i le 131 450, talosaga i lau faamatala upu e vili le numera a le fono a lou lotoifale poo matou, ma e nofo lava le faamatala upu i le telefoni ma faamatala.

Afea e talosaga ai:

E agavaa tamaiti mo le ESK pe a atoa le tolu tausaga a'o le'i oo ia Aperila 30 i le tausaga e lesitala ai e auai i le a'oga faata'ita'i.

Afai o le aso fanau o lou alo e pa'u i le va o Ianuari 1 ma Aperila 30, o le mana'omia ona e galue ia iloa le tausaga o le a amata ai le a'oga ia iloa ai le tausaga e latou te maua ai le ESK. E mafai ona e filifili pe auai lou alo i le a'oga i le tausaga e atoa ai le lima poo le ono. Ona mafai lea ona latou maua le ESK i le tausaga e atoa ai le tolu poo le fa. Afai e te mana'omia se fesoasoani i le iloa poo afea e agavaa ai lou alo i le ESk, e mafai ona e faafesoota'i le Matagaluega o A'oga, fono a lou lotoifale, lou tinā ma le tausi soifua a lou alo, poo se a'oga faata'ita'i, poo se isi o faalapotopotoga i lou nofoaga ua ta'ua i lalo.

 • Three-Year-Old Kindergarten Enquiry Line 1800 338 663
 • Brotherhood of St Laurence 03 9483 1183
 • Foundation House 03 9389 8900
 • Fka Children’s Services 03 9428 4471
 • Migrant Resource Centre Northwest Region
  • St Albans: 1300 676 044 or 03 9367 6044
  • Broadmeadows: 03 9351 1278
 • Spectrum Migrant Resource Centre 1300 735 653
 • VICSEG New Futures 03 9383 2533
 • Migrant Resource Centre Northwest Region
  • St Albans: 1300 676 044 or 03 9367 6044
  • Broadmeadows: 03 9351 1278
 • Spectrum Migrant Resource Centre 1300 735 653
 • VICSEG New Futures 03 9383 2533

Reviewed 21 December 2022

Was this page helpful?