Victoria government logo

Phản hồi cho Điều tra về các Biện pháp Bảo vệ Chống Phỉ báng - Response to the Inquiry into Anti-Vilification Protections - tiếng Việt (Vietnamese)

The government wants to reduce hate crime and vilification in Victoria. This page provides information about how the government is working to improve protections against vilification.

Phỉ báng là gì?

Phỉ bángExternal Link là một hành vi. Việc này kích động hoặc khuyến khích lòng căm thù, sự khinh miệt nghiêm trọng, sự chán ghét hoặc chế giễu nghiêm trọng vì chủng tộc hoặc tôn giáo của một người. Việc này có thể chống lại một người hoặc một nhóm người.

Ví dụ về sự phỉ báng có thể bao gồm:

 • đưa ra các bình luận phân biệt chủng tộc trên mạng có thể khiến người khác ghét hoặc chế giễu một người
 • đưa ra các phát biểu tại một cuộc họp hoặc cuộc biểu tình công khai, khuyến khích sự khinh thường đối với một nhóm người dựa trên chủng tộc hoặc tôn giáo của họ
 • viết vẽ hình trên tường khuyến khích mọi người căm ghét một nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo

Tại Victoria, Đạo luật Khoan dung về Chủng tộc và Tôn giáo năm 2001 (Racial and Religious Tolerance Act 2001)External Link ngăn chặn sự phỉ báng. Đạo luật có thể bảo vệ mọi người khỏi những lời phỉ báng dựa trên chủng tộc và tôn giáo khi điều này xảy ra ở nơi công cộng. Nó không bao gồm việc phỉ báng dựa trên tình trạng khuyết tật, giới tính hoặc khuynh hướng tính dục.

Sự phỉ báng khác với phân biệt đối xử và quấy rối tình dục

Phân biệt đối xửExternal Link là đối xử tồi tệ hoặc bất công với một người vì đặc điểm cá nhân được pháp luật bảo vệ (ví dụ: tuổi tác, khuyết tật hoặc bản dạng giới của họ).

Quấy rối tình dụcExternal Link là hành vi tình dục không được hoan nghênh khiến ai đó cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục hoặc bị đe dọa. Điều này bao gồm, ví dụ, những câu chuyện cười khêu gợi hoặc những câu hỏi xâm phạm về đời sống tình dục của một người nào đó.

Đạo luật Cơ hội Bình đẳng năm 2010 (Equal Opportunity Act 2010)External Link quy định hành vi phân biệt đối xử và quấy rối tình dục là vi phạm luật pháp khi nó xảy ra trong một số lĩnh vực nhất định của đời sống công cộng (ví dụ, tại nơi làm việc, trường học và tại các cửa hàng).

Điều tra về các Biện pháp Bảo vệ Chống Phỉ báng ở Victoria

Ủy ban Các vấn đề Xã hội và Pháp lý đã điều tra xem các luật chống phỉ báng của Victoria đang hoạt động như thế nào. Ủy ban này là một bộ phận của Hội đồng Lập pháp trong Quốc hội Victoria.

Ủy ban đã yêu cầu đệ trình công khai như một phần của Cuộc điều tra của mình. Ủy ban đã nhận được 62 bản đệ trình bằng văn bản và 11 đệ trình bổ sung. Ủy ban đã tổ chức các phiên điều trần công khai ở Melbourne trong bảy ngày, cả trực tiếp và thông qua liên kết video.

Ủy ban đã công bố báo cáo về Bảo vệ chống phỉ bángExternal Link (báo cáo) vào ngày 3 tháng 3 năm 2021.

Báo cáo cho thấy rằng phỉ báng là phổ biến đối với nhiều người dân Victoria, bao gồm những người:

 • có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác nhau
 • từ các nhóm tín ngưỡng cụ thể
 • là thổ dân và cư dân Đảo Torres Strait
 • xác định là LGBTIQ +
 • bị khuyết tật

Sự phỉ báng xảy ra ở trường học, sân thể thao, nơi làm việc, dịch vụ và trực tuyến.

Báo cáo đưa ra 36 khuyến nghị nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ của Victoria chống lại hành vi phỉ báng. Một số khuyến nghị chính bao gồm:

 • mở rộng các biện pháp bảo vệ chống phỉ báng không chỉ về chủng tộc và tôn giáo (ví dụ: ngăn chặn phỉ báng trên cơ sở giới và/hoặc giới tính, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới và/hoặc biểu hiện giới, đặc điểm giới tính và/hoặc tình trạng hai giới tính, tình trạng khuyết tật, HIV/AIDS hoặc liên kết cá nhân)
 • hạ thấp các ngưỡng pháp lý để xác định có sự phỉ báng dân sự và hình sự
 • cấm trưng bày công khai các biểu tượng của Đức Quốc xã

Phản hồi của chính phủ

Chính phủ Victoria đã phản hồi các khuyến nghị của báo cáo.External Link Chính phủ ủng hộ hoặc hỗ trợ về nguyên tắc 34 trong số 36 khuyến nghị của báo cáo.

Chính phủ hiện đang lên kế hoạch về cách tốt nhất để thực hiện các thay đổi. Một số khuyến nghị cần chính phủ thay đổi luật. Nhiều luật sẽ cần ý kiến đóng góp từ cộng đồng Victoria, chẳng hạn như các nhóm cộng đồng đang chịu sự phỉ báng. Một số luật sẽ cần xem xét cẩn thận các quyền con người khác nhau.

Lực lượng Đặc nhiệm Chống Phân biệt Chủng tộc (Anti-Racism Taskforce)External Link của chính phủ cũng đang phát triển Chiến lược Chống Phân biệt Chủng tộc mới của Victoria. Chiến lược Chống phân biệt Chủng tộc sẽ bổ sung cho việc thực hiện các khuyến nghị của Điều tra.

Chính phủ sẽ đưa ra luật cấm hiển thị công khai các biểu tượng của Đức Quốc xã với những loại trừ thích hợp. Điều này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng Victoria không khoan dung với việc trưng bày những biểu tượng này có liên quan đến hệ tư tưởng của Đức Quốc xã. Việc này không nhằm cấm hoặc hình sự hóa việc sử dụng các biểu tượng cổ có giá trị tôn giáo, văn hóa và lịch sử.

Chính phủ sẽ tham khảo ý kiến của các cộng đồng Do Thái, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Jain của Victoria, cùng những người khác, để phát triển luật này.

Chính phủ thừa nhận ý nghĩa văn hóa và lịch sử của biểu tượng chữ Vạn (Swastika) đối với người theo đạo Hindu và các cộng đồng tín ngưỡng khác, bao gồm cả cộng đồng Phật giáo và đạo Jain.

Đối với các thành viên của các cộng đồng tín ngưỡng này, biểu tượng chữ Vạn không chỉ được khắc ở những nơi thờ cúng mà thường được trưng bày bên ngoài nhà của họ và các cơ sở tôn giáo như một biểu tượng của phước lành và hòa bình. Điều quan trọng là phải hiểu và nhận thức được sự khác biệt giữa biểu tượng này và thứ mà Đức Quốc xã gọi là biểu tượng Hakenkreuz, với Hakenkreuz được sử dụng để truyền bá sự căm thù và bạo lực. Biểu tượng Hakenkreuz của Đức Quốc xã, có một số đặc điểm hình ảnh chung với chữ Vạn, dự kiến sẽ bị cấm.

Khi xây dựng luật, chúng tôi sẽ làm việc cùng với các nhà lãnh đạo cộng đồng từ các nhóm bị ảnh hưởng để phát triển các loại trừ rõ ràng và vĩnh viễn đối với việc sử dụng tôn giáo và văn hóa để những cộng đồng này không phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực từ lệnh cấm biểu tượng Hakenkreuz của Đức Quốc xã.

Giúp đỡ những người đang chịu sự phỉ báng

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy luôn gọi cảnh sát bằng cách bấm ba số không (000).

Nếu nghĩ rằng quý vị có thể đã chịu sự phỉ báng, quý vị có thể liên hệ:

 • Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission
  Giúp giải quyết các khiếu nại về sự phỉ báng chủng tộc hoặc tôn giáo. Khiếu nại trực tuyếnExternal Link bằng cách sử dụng công cụ báo cáo cộng đồng hoặc liên hệ với VEOHRC qua số điện thoại 1300 292 153 hoặc email enquiries@veohrc.vic.gov.au
 • Victorian Legal Aid
  Cung cấp thông tin miễn phí và trợ giúp về luật pháp. Liên hệ: 1300 792 387 hoặc truy cập legalaid.vic.gov.auExternal Link
 • Victorian Aboriginal Legal Service
  Cung cấp thông tin và tư vấn pháp lý cho các Thổ dân và Cư dân Đảo Torres Strait ở Victoria. Liên hệ: 1800 064 865 hoặc vals@vals.org.au
 • Rainbow Door
  Đường dây trợ giúp chuyên môn về LGBTIQA + miễn phí. Nó cung cấp hỗ trợ và thư giới thiệu cho tất cả người LGBTIQA + tại Victoria, gia đình và bạn bè của họ. Liên hệ 1800 729 367, email support@rainbowdoor.org.au hoặc SMS 0480 017 246
 • QLife
  Cung cấp hỗ trợ và thư giới thiệu của người đồng cảnh LGBTQIA + trên toàn nước Úc cho những người muốn nói về nhiều vấn đề, bao gồm tính dục, bản sắc, giới, cơ thể, cảm xúc hoặc các mối quan hệ. Liên hệ 1800 184 527 hoặc truy cập qlife.org.auExternal Link
 • Report racism hotline
  Cung cấp lời khuyên và hướng dẫn cho trẻ em và phụ huynh/người chăm sóc về việc báo cáo sự việc ngược đãi hoặc phân biệt chủng tộc và tôn giáo tại một trường Công lập Victoria. Liên hệ: 1800 722 476 hoặc report.racism@education.vic.gov.au
 • Disability Gateway (Victoria)
  Cung cấp thông tin và liên kết đến tổ chức bênh vực có thể hỗ trợ những người khuyết tật bị phân biệt đối xử và không được đối xử bình đẳng. Truy cập disabilitygateway.gov.au/legal/advocacy/vicExternal Link
 • Parentline
  Cung cấp cho cha mẹ và người chăm sóc sự tư vấn và hỗ trợ từ một nhân viên tư vấn có bằng cấp từ 8 giờ sáng đến nửa đêm, 7 ngày một tuần kể cả ngày lễ. Liên hệ 13 22 89
 • Office of the eSafety Commissioner
  Phản hồi các khiếu nại về ngược đãi trực tuyến. Báo cáo có thể được thực hiện liên quan đến đe dọa trực tuyến, lạm dụng dựa trên hình ảnh cũng như bất kỳ nội dung bất hợp pháp và có hại nào tại esafety.gov.au/reportExternal Link
 • Lifeline
  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ về khủng hoảng 24 giờExternal Link và ngăn chặn tự tử . Liên hệ 13 11 14
 • Kids Helpline
  Cung cấp dịch vụ tư vấn 24/24 cho thanh thiếu niênExternal Link từ 5 đến 25 tuổi. Liên hệ 1800 551 800 hoặc counsellor@kidshelpline.com.au
 • Victorian Aboriginal Community Controlled Health Organisation (VACCHO)
  Cung cấp lời khuyên và thông tin thêm về các nguồn lực và địa chỉ liên lạc cụ thể cho các Thổ dân và Cư dân Đảo Torres Strait. Liên hệ: 03 9411 9411 hoặc truy cập vaccho.org.auExternal Link
 • MensLine Australia
  Cung cấp các dịch vụ trợ giúp 24 giờExternal Link , hỗ trợ, giới thiệu và tư vấn cho nam giới. Liên hệ 1300 789 978
 • Suicide Call Back Service
  Cung cấp dịch vụ tư vấn 24 giờ để ngăn ngừa tự tử và về sức khỏe tâm thần. Hỗ trợ qua điện thoại, trực tuyếnExternal Link và video cho bất kỳ ai có ý định tự tử. Liên hệ 1300 659 467
 • Victoria Police
  Để được hỗ trợ khẩn cấp, kể cả trường hợp bạn là nạn nhân của một vụ việc phỉ báng hoặc ngược đãi về chủng tộc và tôn giáo nghiêm trọng, hãy liên hệ với ba số không (000). Tìm hiểu thêm về cách Cảnh sát Victoria quản lý tội phạm có động cơ thành kiến tại police.vic.gov.au/prejudice-and-racial-and-relintic-vilificationExternal Link
 • Beyond Blue
  Cung cấp hỗ trợ 24 giờExternal Link cho những người bị ảnh hưởng bởi lo âu, trầm cảm và tự tử. Liên hệ 1300 224 636. Beyond Blue cũng có các nguồn tài liệu dành riêng cho thổ dân và Cư dân Đảo Torres StraitExternal Link
 • Headspace
  Cung cấp thông tin và hỗ trợExternal Link về sức khỏe tâm thần và an sinh. Liên hệ 1800 650 890. Headspace cũng cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm về sức khỏe tâm thần cho người từ 12 - 25 tuổi. Headspace cũng cung cấp các nguồn tài liệu dành riêng cho các Thổ dân và Cư dân Đảo Torres StraitExternal Link
 • ReachOut
 • Cung cấp hỗ trợ về các vấn đề sức khỏe tâm thầnExternal Link cho những người dưới 25 tuổi
 • Blue Knot Foundation
  Tổ chức Blue Knot Foundation cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn chuyên khoa miễn phíExternal Link và dịch vụ giới thiệu cho người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc của họ. Liên hệ 1800 421 468 (9 giờ sáng - 6 giờ chiều AEDT từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 5 giờ chiều AEDT Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ). Nếu quý vị bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm ngôn, hãy gọi cho Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc theo số 133 677 và yêu cầu họ gọi số 02 6146 1468. Có thể yêu cầu thông dịch viên
 • Association for Children with Disability
  Cung cấp thông tin, hỗ trợ và bênh vực cho các gia đình có trẻ em khuyết tật ở Victoria. Liên hệ (03) 9880 7000 hoặc truy cập acd.org.auExternal Link
 • WellMob
  Cung cấp nguồn thông tin trực tuyếnExternal Link được tạo bởi và cho những người Thổ dân và Cư dân Đảo Torres Strait với trọng tâm là an sinh xã hội và cảm xúc. Điều này bao gồm các trang mạng, ứng dụng, podcast, video, mạng xã hội và tư vấn trực tuyếnExternal Link . Liên hệ (08) 9370 6336
 • Yarning SafeNStrong
  Cung cấp đường dây trợ giúp về an sinh xã hội và cảm xúc 24/7 trên Toàn Victoria cho các Thổ dân và Cư dân Đảo Torres Strait. Liên hệ 1800 95 95 63, email ysns@vahs.org.au hay truy cập vahs.org.au/yarning-safenstrong/External Link

Downloadable factsheet

Reviewed 06 December 2021

Was this page helpful?