Samoan - Kinder Tick

Ua iai nei se faailo fou a le Malō o Vitoria e fesoasoani e saili ai e aiga o tagata Vitoria se a’oga faata’ita’i. Ua ta’ua lea o le Kinder Tick.

Ua iai nei se faailo fou a le Malō o Vitoria e fesoasoani e saili ai e aiga o tagata Vitoria se a’oga faata’ita’i. Ua ta’ua lea o le Kinder Tick.

O le a e iloa lenei faailo pe a e sau i le fale o iai se a’oga faata’ita’i poo auaunaga mo a’oga amata. Atonu ete iloa fo’i lenei faailo i luga o le latou upega tafa’ilagi.

E matuā tāua tele nei auaunaga o a’oga faata’ita’i mo a’oga a fanau laiti.

O le Kinder Tick e faapenei lona ata.

O le uiga o le faasa’o o le auaunaga lea ua faatupeina e le Faigāmalō o Tagata Vitoria.

O lau fanau o le a a’oa’oina e faia’oga ua pasi atoatoa i ala faatino.

Mo se faata’ita’iga, o le a a’oa’o i le gagana, numera ma mamanu eseese. O le a a’oa’oina i latou i auala o faigā-uō, fetufaa’i ma faalogo. O le a faapea fo’i ona latou maua isi tomai e fesoasoani ai ia i latou mo le sauni atu mo a’oga.

E mai 2022, o tamaiti laiti o Vitoria o le a mafai ona a’e mo le lua tausaga o le a’oga faata’ita’i a’o le’i amata i a’oga.

O polokalame o a’oga faata’ita’i ua mafai ona avea ose vaega o a’oga amata. E mafai foi ona fai ma polokalame tuma’oti.

Vaai mo le faailo Kinder Tick i lou afioaga. Talanoa i faia’oga o le a’oga faata’ita’i pe afai o e fia maua nisi faamatalaga.

Updated