Three-Year-Old Kindergarten brochure - Bulgarian

Правителството на Виктория инвестира почти 5 милиарда долара през десетилетието за въвеждане на универсално финансирана детска градина за тригодишни деца, която вече е достъпна в целия щат.

Правителството на Виктория инвестира почти 5 милиарда долара през десетилетието за въвеждане на универсално финансирана детска градина за тригодишни деца, която вече е достъпна в целия щат.

Това означава още една година за учене, растеж, игри и създаване на приятелства за децата във Виктория.

Участието в качествена детска програма от тригодишна възраст повишава резултатите от обучението, развитието, здравето и благосъстоянието на децата.

Малките деца опознават света около тях чрез игра

Учене основано на игра е начин, по който малките деца учат най-добре. Това дава възможност на децата да използват въображението си, да изграждат своите езикови умения и да научават за числа и модели. Те също така се научават как да се разбират с другите, да споделят, да слушат и да управляват емоциите си.

Всички деца във Виктория имат достъп до две години финансирана детска градина.

Децата в целия щат ще се възползват от 2022-ра г. от достъп до поне пет часа финансирана детска програма всяка седмица. Часовете ще се увеличат до 15 часа седмично до 2029-та година.

Независимо къде детето ви ще ходи на детска градина, програмата ще се ръководи от учители и обучени преподаватели.

Децата могат да посещават програма в детска градина или в целодневна детска градина (детско заведение), или в самостоятелна детска градина.

Малките деца опознават света чрез игра

Те се научават как да се разбират с другите, да споделят, да слушат, и да управляват емоциите си

В програмата на детската градина децата използват игра, за да изградят своите езикови умения и да научат за числа и модели

Учителите и педагозите помагат на децата да станат любознателни, изобретатални и уверени в ученето

Updated