Three year old kindergarten brochure - Farsi

دولت ویکتوریا در طول یک دهه تقریباً 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است تا کودکستان همگانی سه-ساله-ها با بودجه اختصاص یافته را معرفی کند - و اینک (این امکان) در سراسر ایالت در دسترس است. که به معنی سال دیگری از یادگیری، رشد، بازی و دوست یابی برای کودکان ویکتوریا می باشد.

دولت ویکتوریا در طول یک دهه تقریباً 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است تا کودکستان همگانی سه-ساله-ها با بودجه اختصاص یافته را معرفی کند - و اینک (این امکان) در سراسر ایالت در دسترس است.

که به معنی سال دیگری از یادگیری، رشد، بازی و دوست یابی برای کودکان ویکتوریا می باشد.

مشارکت نمودن در یک برنامه کودکستان با کیفیت از سه سالگی، نتایج یادگیری، رشد، سلامت و بهبودی کودکان را افزایش می دهد.

کودکان خردسال از طریق بازی با دنیای اطراف خود آشنا می شوند

یادگیری مبتنی بر بازی، بهترین نحوه یادگیری کودکان خردسال است. این فرصت را در اختیار کودکان قرار می دهد تا از تخیل خود استفاده نموده، مهارت های زبانی خود را بسازند و با اعداد و الگوها آشنا شوند. آنها همچنین یاد می گیرند که چگونه با دیگران کنار آمده، به اشتراک بگذارند، گوش فرا دهند و احساسات خود را مدیریت کنند.

تمامی کودکان در ویکتوریا به دو سال کودکستان با بودجه اختصاص یافته ، دسترسی دارند

کودکان در سراسر ایالت از سال 2022 حداقل پنج ساعت در هفته به برنامه کودکستان با بودجه اختصاص یافته دسترسی خواهند داشت این ساعات تا سال 2029 به 15 ساعت در هفته افزایش می یابد.

مهم نیست که کودک شما کجا به کودکستان می رود، معلمان و مربیان آموزش دیده این برنامه را رهبری می نمایند.

کودکان می توانند در یک برنامه کودکستان در یک محل نگهدارای روزانه اطفال (مراقبت از کودکان) یا در یک کودکستان مستقل حضور یابند

کودکان خردسال از طریق بازی درباره دنیا می آموزند

آنها یاد می گیرند که چگونه با دیگران کنار بیایند، به اشتراک بگذارند ، گوش کنند و احساسات

در یک برنامه کودکستان، کودکان برای کسب مهارت های زبانی و یادگیری در مورد اعداد و الگوها از بازی استفاده می کنند

معلمان و مربیان به کودکان کمک می کنند تا نسبت به یادگیری، کنجکاو، خلاق و دارای اعتماد به نفس شوند

Updated