Three-Year-Old Kindergarten brochure - Hebrew

ממשלת ויקטוריה משקיעה כמעט $5 מיליארד דולר במהלך העשור הנוכחי בתכנית המעניקה מימון לכולם ללא יוצא מן הכלל ומאפשרת לכל ילד מגיל שלוש ללמוד בגן ילדים – ובימים אלו תכנית זו מיושמת ברחבי המדינה.

ממשלת ויקטוריה משקיעה כמעט $5 מיליארד דולר במהלך העשור הנוכחי בתכנית המעניקה מימון לכולם ללא יוצא מן הכלל ומאפשרת לכל ילד מגיל שלוש ללמוד בגן ילדים – ובימים אלו תכנית זו מיושמת ברחבי המדינה.

המשמעות היא עוד שנה של לימוד, גדילה, משחק ורכישת חברים לילדים בוויקטוריה.

השתתפות בתכנית איכותית לגני ילדים מגיל שלוש מגבירה את
תוצאות הלמידה, ההתפתחות, הבריאות והרווחה של הילדים.

ילדים צעירים לומדים על העולם סביבם באמצעות משחק

למידה המבוססת על משחק היא הדרך בה ילדים צעירים לומדים באופן הטוב ביותר. למידה זו מעניקה לילדים את האפשרות להשתמש בדמיונם, לבנות את כישורי השפה שלהם וללמוד על מספרים ודפוסים. הם גם לומדים כיצד להסתדר עם אחרים, לשתף, להקשיב ולווסת את הרגשות שלהם.

לכל הילדים בוויקטוריה מוענק מימון ללמוד בגן למשך שנתיים

ילדים ברחבי המדינה ייהנו החל משנת 2022 ממימון של חמש שעות שבועיות לפחות של למידה בגן.מספר השעות יגדל ל-15 שעות בשבוע עד שנת 2029.

בכל גן שילדיכם ירשם אליו, יובילו את התוכנית מורים ומחנכים שהוכשרו לכך

ילדים יכולים להשתתף בתוכנית גן ילדים במסגרת מעונות יום לילדים ליום שלם או בגן ילדים הפועל אך ורק כמסגרת של גן ילדים.

ילדים צעירים לומדים על העולם באמצעות משחק

הם לומדים כיצד להסתדר עם אחרים, לשתף, להקשיב ולווסת את רגשותיהם

בתוכנית גן הילדים, ילדים משתמשים במשחק לפתח את כישורי השפה שלהם וללמוד על מספרים ודפוסים

מורים ומחנכים עוזרים לילדים להפוך לסקרנים, יצירתיים ובטוחים בעצמם בכל הנוגע ללמידה

Updated