Victoria government logo

Three-Year-Old Kindergarten brochure - Hebrew

ממשלת ויקטוריה משקיעה כמעט $5 מיליארד דולר במהלך העשור הנוכחי בתכנית המעניקה מימון לכולם ללא יוצא מן הכלל ומאפשרת לכל ילד מגיל שלוש ללמוד בגן ילדים – ובימים אלו תכנית זו מיושמת ברחבי המדינה.

ממשלת ויקטוריה משקיעה כמעט $5 מיליארד דולר במהלך העשור הנוכחי בתכנית המעניקה מימון לכולם ללא יוצא מן הכלל ומאפשרת לכל ילד מגיל שלוש ללמוד בגן ילדים – ובימים אלו תכנית זו מיושמת ברחבי המדינה.

המשמעות היא עוד שנה של לימוד, גדילה, משחק ורכישת חברים לילדים בוויקטוריה.

השתתפות בתכנית איכותית לגני ילדים מגיל שלוש מגבירה את
תוצאות הלמידה, ההתפתחות, הבריאות והרווחה של הילדים.

ילדים צעירים לומדים על העולם סביבם באמצעות משחק

למידה המבוססת על משחק היא הדרך בה ילדים צעירים לומדים באופן הטוב ביותר. למידה זו מעניקה לילדים את האפשרות להשתמש בדמיונם, לבנות את כישורי השפה שלהם וללמוד על מספרים ודפוסים. הם גם לומדים כיצד להסתדר עם אחרים, לשתף, להקשיב ולווסת את הרגשות שלהם.

לכל הילדים בוויקטוריה מוענק מימון ללמוד בגן למשך שנתיים

ילדים ברחבי המדינה ייהנו החל משנת 2022 ממימון של חמש שעות שבועיות לפחות של למידה בגן.מספר השעות יגדל ל-15 שעות בשבוע עד שנת 2029.

בכל גן שילדיכם ירשם אליו, יובילו את התוכנית מורים ומחנכים שהוכשרו לכך

ילדים יכולים להשתתף בתוכנית גן ילדים במסגרת מעונות יום לילדים ליום שלם או בגן ילדים הפועל אך ורק כמסגרת של גן ילדים.

ילדים צעירים לומדים על העולם באמצעות משחק

הם לומדים כיצד להסתדר עם אחרים, לשתף, להקשיב ולווסת את רגשותיהם

בתוכנית גן הילדים, ילדים משתמשים במשחק לפתח את כישורי השפה שלהם וללמוד על מספרים ודפוסים

מורים ומחנכים עוזרים לילדים להפוך לסקרנים, יצירתיים ובטוחים בעצמם בכל הנוגע ללמידה

  • גני ילדים הפועלים אך ורק כמסגרת של גן ילדים
   • תוכניות גני ילדים - ילדים המשתתפים בתוכניות גני הילדים הפועלים במסגרת של ימים ושעות קבועים
  • שירותי מעונות הפועלים במסגרת יום שלם
   • תוכניות גני ילדים - ילדים משתתפים בתוכנית גן ילדים כחלק מיום הלימודים שלהם במעונות הפועלים במסגרת יום שלם
   • חינוך וטיפול - שירותי מעונות הפועלים במסגרת יום שלם מציעים תכניות חינוך וטיפול לגיל הרך לילדים בגילאי 0 עד 6 שנים

  כל תכניות גני הילדים הממומנות על ידי הממשלה נדרשות לעמוד ד בהנחיות בהנחיות הבטיחות והאיכות של הממשלה. פיתוח התכניות מתבצע מתבצע בהתאם למסגרת הלימוד והפיתוח לגיל הרך של ממשלת ויקטוריה.

  מעון הפועל במסגרת יום שלם יכול להציע יום מלא של חינוך וטיפול, כולל תוכנית גן ילדים. תוכנית גן ילדים שבראשה עומד מורה משלבת שעות נוספות של חינוך וטיפול. בגני הילדים הפועלים אך ורק כמסגרת של גן ילדים, תוכנית גן הילדים תפעל רק בימים מסוימים ובמועדים ספציפיים. ימים ושעות אלו נקבעים על ידי הנהלת המוסד המסויים.

  ההחלטה לאן לשלוח את ילדכם עשויה להיות תלויה במסגרות הקיימות בקהילה שלכם, והמסגרת המתאימה ביותר למשפחתכם ולילדכם

 • שוחחו עם מסגרת גן הילדים במקום מגוריכם על תהליך ההרשמה שלהם ועל לוחות הזמנים, בקרו במרכז שלהם ופגשו את הצוות. לאיתור גני ילדים במקום מגוריכם ולמידע על בחירת המסגרת המתאימה למשפחתכם, בקרו באתר: How to choose a kindergarten

  בחירה במסגרת חינוכית איכותית המתאימה לגיל הרך תבטיח שילדכם יפיק את המירב מזמנו בגן. ניתן לבחון את דירוג איכות מסגרות החינוך לגיל הרך על ידי ביקור באתר www.startingblocks.gov.auExternal Link

 • ברוב המסגרות קיים תהליך הרשמה שנפתח שנה לפני שהילד מתחיל תוכנית גן ילדים, לכן כדאי לחשוב על הרשמה כאשר לילדכם ימלאו שנתיים.

  משפחות ומטפלים עם ילדים שנולדו בין ינואר לאפריל יכולים לבחור באיזו שנה להתחיל גן ילדים לגיל שלוש המעניק מימון לכולם, ללא יוצא מן הכלל. משפחות עשויות לבחור שילדיהן ילמדו בשנה שלאחר מכן כדי להתאים את עצמם לגיל התחלת בית הספר, בעוד שילדים אחרים יהיו בני שנתיים כאשר הם יתחילו.

  ילדים שנולדו בין התאריכים 1 בינואר ל 30 באפריל זכאים ללמוד בגן המיועד לילדים מגיל שלוש, בשנה בה ימלאו להם שלוש או בשנה בה ימלאו להם ארבע.

  ילדים לא יוכלו להשתתף במסגרת עד שימלאו להם שלוש שנים בתכניות שבהן המסגרת אינה מסוגלת למלא את היחס בין מספר המחנכים לילדים בגיל שנתיים.

  ילדים שנולדו בין התאריכים 1 במאי ל 31 בדצמבר זכאים ללמוד בגן המיועד לילדים מגיל שלוש, בשנה בה ימלאו להם ארבע ובגן המיועד לילדים מגיל ארבע, בשנה בה ימלאו להם חמש .

 • תאריך הלידה של הילד הערות 2020 2021 2022 2023 2024

  21 בדצמבר 2016 -
  30 באפריל 2017

  למשפחות קיימת אפשרות לבחור להתחיל את הלימודים בשנת 2022 או 2023

  גן ילדים
  לגיל 3

  גן ילדים
  לגיל 4

  הכנה לבית הספר (גן חובה) כיתה א (1) כיתה ב (2)

  גן ילדים
  לגיל 3

  גן ילדים
  לגיל 4

  הכנה לבית הספר (גן חובה) כיתה א (1)
  1 במאי - 20 בדצמבר2017 *

  גן ילדים
  לגיל 3

  גן ילדים
  לגיל 4

  הכנה לבית הספר (גן חובה) כיתה א (1)
  21 בדצמבר2017
  30 באפריל2018
  Youלמשפחות קיימת אפשרות לבחור להתחיל את הלימודים בשנת 2023 או 2024

  גן ילדים
  לגיל 3

  גן ילדים
  לגיל 4

  הכנה לבית הספר (גן חובה) כיתה א (1)

  גן ילדים
  לגיל 3

  גן ילדים
  לגיל 4

  הכנה לבית הספר (גן חובה)

  1 במאי - 20 בדצמבר2018 *

  גן ילדים
  לגיל 3

  גן ילדים
  לגיל 4

  הכנה לבית הספר (גן חובה)

  * Please discuss this date with your child’s school

  • מסגרת גן הילדים במקום מגוריכם, כולל מעונות הפועלים במסגרת יום שלם
  • המועצה המקומית שלכם או טיפת החלב
   (maternal and child health nurse)

  • התקשרו למוקד הסיוע להורים של מחלקת הבריאות

   (Department of Health - DH) Parentline
   במספר 13 22 89

  • דוא"ל 3yo.kindergarten@education.vic.gov.au

  בקרו באתר Three-Year-Old Kindergarten

Reviewed 07 February 2022