JavaScript is required

Three year old kindergarten brochure - Somali

Xukuumada Fiktooriya waxay ku maalgelinaysaa ku dhowaad $5 bilyan tobanka sano ee soo socota si loogu bilaabo Kindergartenka ilmaha jira Saddexda-Sano maalin gelin guud – waxaana hada laga heli karaa Dawlad Goboleedka oo dhan.

Xukuumada Fiktooriya waxay ku maalgelinaysaa ku dhowaad $5 bilyan tobanka sano ee soo socota si loogu bilaabo Kindergartenka ilmaha jira Saddexda-Sano maalin gelin guud – waxaana hada laga heli karaa Dawlad Goboleedka oo dhan.

Taas macneheedu waxa weeye waa sanad kale oo barasho, koritaan, cayaar iyo yeelashada saaxiibo dhamaan carruurta reer Fiktooriya.

Ka qaybqaadashada barnaamij kindergarten oo tayo leh  kana bilaabanaya da’da saddexaad wuxuu xoojinaya waxbarashada ilmaha, koriimada, caafimaadka iyo natiijooyinka samaqabka

Carruurta yar yar   adduunka waxay wax uga bartaan waxyaabaha ku salaysan ciyaarta

Waxbarashada ku salaysan ciyaarta waa sida ugu fiican ee carruurta dhalinta yari waxugu bartaan. Waxay siisaa carruurta fursad lagu isticmaalo mala-awaalkooda, dhisida xirfadahooda luqadeediyo barashada wixii ku saabsan nambarka iyo astaamaha/muuqaalada. Waxay kaloo bartaan sida loola dhaqmo dadka kale, wax loo wadaago, loo dhegaysto ayna u maareeyaan dareenkooda.

Dhamaan carruurta reer Fiktooriya waxay heli karaan laba sanadood oo kindergarten kharajkiisa la bixiyey

Dhamaan caruurta Dawlad goboleedka ayaa ka faaiidaysan doona 2022 iyaga oo heli kara ugu yaraan shan sacadood oo ah barnaamijka kindergarten-ka asbuuc walba. Saacaduha waxaa loo kordhin doonaa ilaa 15 saacadood asbuuc walba ugu dambayn 2029.

Meelkasta oo ilmahaagu kindergarten-ka u aadaba, macalimiin iyo barayaal la tababaray ayaa hogaamin doona barnaamijka. 

Carruurtu waxay ka tagi karaan barnaamijka kindergarten-ka  adeeg maalin dhan ah (Daryeel Ilmood) ama kindergarten gooni-u-taagan.

Ilmaha yar-yiri waxay ku baranayaan adduunka waxyaabaha ku salaysan cayaarta

Waxay baranayaan sida  loola dhaqmo dadka kale, wax loola wadaago, dhegaysto, loona maareeyo shucuurtooda

Barnaamijka kindergarten-ka, carruurtu waxay adeegysadaan cayaar si ay u dhisaan xirfadooda luqada una bartaan wixii ku saabsan nambarada iyo astaamaha

Macalimiinta iyo hagayaashu waxay ka caawiyaan carruurtu inay noqdaan kuwa raba inay wax ogaadaan, hal abuur leh kuna kalsoon wixii la xiriira waxbarashadooda. 

Updated