Victoria government logo

Three-Year-Old Kindergarten brochure - Swahili

Serikali ya Victoria inawekeza karibu dola bilioni $5 kwa muongo mmoja kuanzisha Chekechea ya Miaka Mitatu inayofadhiliwa kwa wote - na sasa inapatikana kote jimboni.

Serikali ya Victoria inawekeza karibu dola bilioni $5 kwa muongo mmoja kuanzisha Chekechea ya Miaka Mitatu inayofadhiliwa kwa wote - na sasa inapatikana kote jimboni.

Hii inamaanisha kuongezeka kwa mwaka mwingine wa kujifunza, kukua, kucheza na kupata marafiki kwa watoto wa Victoria.

Kushiriki katika mpango bora wa chekechea kutoka umri wa miaka mitatu huongeza ujifunzaji wa watoto, maendeleo, afya na matokeo ya ustawi.

Watoto wadogo hujifunza juu ya dunia inayowazunguka kupitia kucheza

Kujifunza kwa njia ya kucheza ni jinsi ambavyo watoto wadogo wanavyajifunza vizuri. Inawapa watoto nafasi ya kutumia mawazo yao, kujenga ustadi wao wa lugha na kujifunza juu ya nambari na mifumo. Wanajifunza pia jinsi ya kuelewana na wengine, kushiriki, kusikiliza na kudhibiti hisia zao.

Watoto wote katika Victoria wanaweza kupata miaka miwili inayofadhiliwa ya Chekechea

Watoto kote jimboni watafaidika kuanzia 2022 na kupata angalau masaa matano ya mpango wa chekechea uliofadhiliwa kila wiki. Masaa yataongezeka hadi masaa 15 kwa wiki kufikia 2029.

Bila kujali mahali ambapo mtoto anaenda kwenye checkechea, walimu na waalimu waliofunzwa wataongeza mpango

Watoto wanaweza kuhudhuria programu ya chekechea katika huduma ya siku ndefu (huduma ya watoto) au kwenye chekechea ya kawaida.

Watoto wadogo wanajifunza kuhusu dunia kupitia kucheza

Wanajifunza jinsi ya kuelewana na wengine, kushiriki, kusikiliza na kudhibiti hisia zao

Katika programu ya checkechea, watoto wanatumia michezo kujenga ustadi wao wa lugha na kujifunza juu ya nambari na mifumo

Walimu na waelemishaji husaidia watoto kuwa mdadisi, mbunifu na ujasiri juu ya kujifunza

  • Chekechea ya Pekee
   • Programu za Chekechea - Watoto wanahudhuria programu za chekechea kwa siku na masaa fulani
  • Huduma za Kutunza Watoto kwa Siku Ndefu
   • Programu za Chekechea - Watoto wanahudhuria programu za chekechea kama sehemu ya muda wao katika huduma za siku ndefu
   • Elimu na Utunzaji - Huduma za Kutunza Siku Ndefu hutoa elimu na utunzaji wa utoto wa mapema kwa watoto wenye umri kati wa miaka 0 na 6

  Programu zote za chekechea zilizofadhiliwa zinapaswa kukidhi miongozo ya usalama na ubora wa serikali na hutengenezwa kulingana na Mfumo wa Kujifunza na Maendeleo ya Miaka ya Mapema ya Victoria.

  Kituo cha utunzaji wa siku ndefu kinaweza kutoa siku kamili ya elimu na utunzaji, pamoja na mpango wa chekechea. Programu ya chekechea inayoongozwa na mwalimu imeunganishwa na masaa ya ziada ya elimu na utunzaji. Katika huduma ya pekee, programu ya chekechea itaendelea tu kwa siku fulani na kwa nyakati maalum. Siku hizi na masaa haya yamewekwa na huduma ya chekechea.

  Kuamua sehemu ya kutuma mtoto wako kunaweza hutegemea ni huduma zipi zinapatikana katika jamii yako, na ni nini kinachofaa zaidi kwa familia yako na mtoto

 • Ongea na huduma ya chekechea ya eneo lako kuhusu mchakato wao wa uandikishaji na nyakati, na tembelea kituo chao na wafanyakazi. Kupata chekechea ya eneo lako na habari juu ya jinsi ya kuchagua huduma inayofaa kwa familia yako, tembelea: How to choose a kindergarten

  Kuchagua huduma bora ya chekechea kutahakikisha mtoto anapata faida zaidi wakati wake katika chekechea. Unaweza kuangalia viwango vya ubora wa huduma kwa kutembelea kwa: www.startingblocks.gov.auExternal Link

 • Huduma nyingi zina mchakato wa uandikishaji ambayo inafungua mwaka ule kabla ya mtoto kuanza mpango wa chekechea, kwa hivyo unapaswa kufikiria juu ya kujiandikisha wakati mtoto wako anafika umri wa miaka miwili.

  Familia na walezi walio na watoto waliozaliwa kati ya Januari na Aprili wanaweza kuchagua mwaka gani wa kuanza Chekechea ya Miaka Mitatu inayofadhiliwa kwa wote. Familia zinaweza kuchagua watoto wao kuhudhuria mwaka unaofuata ili kuendana na umri wa kuanza shule, wakati watoto wengine watakuwa na umri wa miaka miwili wakati watapoanza.

  Watoto waliozaliwa kati ya 1 Januari and 30 Aprili wanastahiki kuhudhuria Chekechea ya Miaka Mitatu katika wowote mwaka wanapofikia umri wa miaka mitatu au mwaka wanapofika umri wa miaka minne.

  Watoto wanaweza kutohudhuria hadi watakapofikisha umri wa miaka mitatu katika programu ambazo huduma haiwezi kufikia uwiano wa mwalimu na mtoto kwa watoto ambao wana umri wa miaka miwili.

  Watoto waliozaliwa kati ya 1 Mai na 31 Desemba wanastahiki tu kuhudhuria Chekechea ya Miaka Mitatu katika mwaka wanapofikia umri wa miaka minne au Chekechea ya Miaka Minne katika mwaka wanapofika umri wa miaka mitano.

 • Tarehe ambayo mtoto alizaliwa Maoni 2020 2021 2022 2023 2024

  21 Desemba 2016 - 30 Aprili 2017

  Familia zina chaguo la kuanza shule katika 2022 au 2023

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 3

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 4

  Utangulizi Darasa la 1 Darasa la 2

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 3

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 4

  Utangulizi Darasa la 1
  1 Mai - 20 Desemba 2017*

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 3

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 4

  Utangulizi Darasa la 1
  21 Desemba 2017 - 30 Aprili 2018 Familia zina chaguo la kuanza shule katika 2023 au 2024

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 3

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 4

  Utangulizi Darasa la 1

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 3

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 4

  Utangulizi

  1 Mai - 20 Desemba 2018*

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 3

  Chekechea ya Mtoto wa Miaka 4

  Utangulizi

  * Tarehe ile ya Desemba ni Kipindi cha 4 cha mwisho katika shule ya serikali. Ikiwa shule ya kuchaguliwa na familia ina siku ya mwisho ya Kipindi cha 4 ya mapema zaidi, basi tarehe hiyo inapaswa kutumika.

  • Huduma au mtoaji wa chekechea ya eneo lako, ikiwa ni pamoja na huduma ya utunzaji wa siku ndefu
  • Halmashauri ya eneo lako au muuguzi wa afya ya mama na watoto
  • Piga simu kwenye Idara ya Afya (Department of Health - DH) Parentline kwa 13 22 89
  • Barua pepe 3yo.kindergarten@education.vic.gov.au

  Tembelea kwenye: Three-Year-Old Kindergarten

Reviewed 09 February 2022