Three-Year-Old Kindergarten brochure - Turkish

Victoria Hükümeti, evrensel olarak finanse edilen Üç Yaşında Anaokulu'nun tanıtılması için on yıl içinde yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapıyor ve bu hizmet şimdi eyalet genelinde kullanılabilir.

Victoria Hükümeti, evrensel olarak finanse edilen Üç Yaşında Anaokulu'nun tanıtılması için on yıl içinde yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapıyor ve bu hizmet şimdi eyalet genelinde kullanılabilir.

Bu Victoria’lı çocuklar için bir yıl daha öğrenmek, büyümek, oynamak ve arkadaş edinmek demektir.

Üç yaşından itibaren kaliteli bir anaokulu programına katılmak, çocukların öğrenme, gelişme, sağlık ve esenlik sonuçlarını artırır.

Küçük çocuklar çevrelerindeki dünyayı oyunla öğreniyor

Oyuna dayalı öğrenme, küçük çocuklar için en iyi öğrenme biçimidir. Çocuklara hayal güçlerini kullanma, dil becerilerini geliştirme ve sayılar ve kalıplar hakkında bilgi edinme fırsatı verir. Ayrıca başkalarıyla nasıl geçineceklerini, duygularını paylaşmayı, dinlemeyi ve yönetmeyi öğrenirler.

Victoria'daki tüm çocukların iki yıl finanse edilen Anaokuluna erişimi vardır

Eyalet genelindeki çocuklar 2022'den itibaren her hafta en az beş saatlik finanse edilen anaokulu programına erişerek yararlanacaklardır. Saatler 2029 yılına kadar haftada 15 saate çıkacaktır.

Çocuğunuz nerede anaokuluna giderse gitsin, öğretmenler ve eğitimli eğitimciler programa öncülük edecektir

Çocuklar tam gün bakım (yuva) hizmetinde veya bağımsız bir anaokulunda bir anaokulu programına katılabilirler.

Küçük çocuklar dünyayı oyun yoluyla öğrenir

Başkalarıyla nasıl geçineceklerini, paylaşmayı, dinlemeyi ve duygularını yönetmeyi öğreniyorlar

Bir anaokulu programında, çocuklar kendi dil becerilerini oluşturmak ve sayılarla kalıpları öğrenmek için oyunu kullanırlar

Öğretmenler ve eğitimciler çocukların meraklı, yaratıcı ve öğrenme konusunda emin olmalarına yardımcı olur

Updated