Cách thức hoạt động của mẫu giáo (How kinder works) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Cách thức Mẫu giáo Miễn phí (Free Kinder) hỗ trợ mọi trẻ em ở Victoria có được khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống

Lợi ích của việc đi học Mẫu giáo

Mẫu giáo, còn được gọi là 'nhà trẻ' hoặc 'giáo dục mầm non', là một phần quan trọng trong quá trình phát triển và học tập của con quý vị. Ghi danh cho con quý vị vào một chương trình mẫu giáo trong hai năm có thể giúp phát triển các kỹ năng của trẻ để các em đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc sống và học tập.

Giờ học mẫu giáo:

Các chương trình dành cho Mẫu giáo Ba tuổi kéo dài từ 5 đến 15 giờ mỗi tuần và các chương trình dành cho Mẫu giáo Bốn tuổi kéo dài 15 giờ mỗi tuần.

Kết quả đã được chứng minh:

Trẻ em theo học chương trình mẫu giáo sẽ bắt đầu phát triển các kỹ năng như cách đếm và nhận biết số và chữ cái, và cách giải quyết vấn đề. Con quý vị sẽ xây dựng sự tự tin và độc lập tại các lớp mẫu giáo và học các kỹ năng về giao tiếp và cảm xúc. Các em sẽ giao lưu và kết bạn mới.

Nghiên cứu cho thấy ở tuổi 16, những học sinh đã học hai hoặc ba năm chương trình mẫu giáo trước khi bắt đầu đi học có điểm tiếng Anh và toán cao hơn những học sinh không học.

Cách cha mẹ và các chuyên viên giáo dục mẫu giáo làm việc cùng nhau:

Mẫu giáo hoạt động tốt nhất khi có sự hợp tác giữa phụ huynh/người chăm sóc, gia đình và giáo viên. Là cha mẹ/người chăm sóc, quý vị là một phần quan trọng nhất trong sự phát triển của con mình. Quý vị dạy trẻ đúng - sai, ngôn ngữ, văn hóa của mình và các giá trị như lòng vị tha và sự tôn trọng. Giáo viên sẽ nói chuyện với quý vị về những gì đang xảy ra ở trường mẫu giáo và những cách để giúp con quý vị tiếp tục học ở nhà. Họ muốn biết về sở thích của con quý vị và cách các em muốn học thế nào.

Quý vị có thể yêu cầu giáo viên mẫu giáo sắp xếp một thông dịch viên bất cứ lúc nào. Điều này có thể được thực hiện tại chỗ hoặc qua điện thoại hoặc video. Không có chi phí liên quan cho gia đình để dùng dịch vụ này.

Điều gì xảy ra ở trường mẫu giáo:

Giáo viên khuyến khích trẻ học bằng cách chơi. Các hoạt động có thể bao gồm vẽ, hát, leo trèo, đào đất và chạy nhảy ngoài trời, chơi với đồ chơi và đọc sách. Chơi khuyến khích trẻ sử dụng trí tưởng tượng và khám phá, đồng thời hợp tác với những người khác bằng cách chia sẻ và thay phiên nhau. Trẻ em sẽ học về âm thanh, từ vựng và ngôn ngữ, bao gồm cả cách nói và hiểu tiếng Anh.

Mẫu giáo là một phần của cộng đồng đa văn hóa của chúng ta:

Các chương trình mẫu giáo chào đón các cha mẹ từ mọi nguồn gốc trở thành một phần của cộng đồng. Đó là nơi mà các phụ huynh có thể gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện và học hỏi lẫn nhau.

Giáo viên muốn hiểu biết về con quý vị và văn hóa của quý vị. Điều này giúp họ chuẩn bị các chương trình có ý nghĩa cho con quý vị, bao gồm các hoạt động dựa trên các ngày và sự kiện văn hóa và tôn vinh các khác biệt này ở Victoria.

Giáo viên đưa tất cả mọi người tham gia vào các hoạt động, vì vậy trẻ em không nói tiếng Anh cũng có cùng các cơ hội vui chơi và học tập như những trẻ khác. Một số chương trình mẫu giáo có các chuyên viên giáo dục song ngữ trợ giúp cho trẻ em nói ít hoặc không biết tiếng Anh. Trẻ em cũng được dạy để hòa đồng, chấp nhận người khác và tôn trọng sự khác biệt văn hóa.

Các loại chương trình mẫu giáo

Trẻ em có thể tham gia chương trình Mẫu giáo Ba tuổi tại trung tâm chăm sóc cả ngày (còn gọi là giữ trẻ) hoặc tại một cơ sở dịch vụ mẫu giáo độc lập (còn gọi là dịch vụ mẫu giáo theo buổi). Các dịch vụ này cũng thường cung cấp chương trình Mẫu giáo Bốn Tuổi.

Trung tâm giữ trẻ cả ngày có thể cung cấp giáo dục và chăm sóc cả ngày, bao gồm cả một chương trình mẫu giáo. Chương trình mẫu giáo do giáo viên hướng dẫn có thể được tích hợp với các giờ giáo dục và chăm sóc bổ sung.

Tại cơ sở dịch vụ độc lập, chương trình mẫu giáo sẽ chỉ hoạt động vào những ngày nhất định và vào những thời gian cụ thể. Một dịch vụ độc lập thường hoạt động 40 tuần một năm trong học kỳ và nghỉ lễ cùng lúc với các trường học. Những ngày và giờ này được định bởi dịch vụ mẫu giáo.

Updated