Victoria government logo

Lợi ích của chương trình mẫu giáo (Benefits of kindergarten) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Cách thức Mẫu giáo Miễn phí (Free Kinder) hỗ trợ mọi trẻ em ở Victoria có được khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống

Lợi ích của việc đi học Mẫu giáo

Đăng ký học mẫu giáo

Chương trình Mẫu giáo miễn phí vào năm 2023

Từ năm 2023, các chương trình mẫu giáo Ba và Bốn Tuổi sẽ được cung cấp miễn phí tại các dịch vụ tham gia. Điều này bao gồm các dịch vụ giữ trẻ dài ngày và các dịch vụ mẫu giáo độc lập.

Miễn phí cho mẫu giáo giúp tất cả trẻ em Victoria tiếp cận chương trình mẫu giáo chất lượng cao trong hai năm trước khi trẻ bắt đầu đi học.

Trước khi bắt đầu đi học, trẻ em nên đi đến một:

  • Chương trình Mẫu giáo 3 tuổi từ 5 đến 15 giờ mỗi tuần, tiếp theo là
  • Chương trình Mẫu giáo Bốn Tuổi 15 giờ mỗi tuần (600 giờ một năm).

Mẫu giáo Miễn phí (Free Kinder) có nghĩa là tiết kiệm được tới 2,500 đô la cho mỗi trẻ, mỗi năm cho lớp mẫu giáo theo giờ và 2,000 đô la cho dịch vụ giữ trẻ ban ngày (tiền này cũng lấy từ các khoản tiền trả của Commonwealth Childcare Subsidy (CCS)).

Các dịch vụ mẫu giáo cung cấp Mẫu giáo Miễn phí (Free Kinder) sẽ nhận tài trợ trực tiếp từ Chính phủ Victoria. Điều này có nghĩa là các gia đình sẽ không thể đòi lại số tiền tiết kiệm được. Các gia đình sử dụng chương trình giữ trẻ ban ngày sẽ có thể thấy khoản tiết kiệm từ Mẫu giáo Miễn phí (Free Kinder) trong mỗi kỳ hóa đơn với ‘Victorian Government Free Kinder offset’ ('Phần bù cho Mẫu giáo Miễn phí của Chính phủ Victoria') được dán nhãn rõ ràng trên hóa đơn.

Về Mẫu giáo 3 tuổi (mẫu giáo)

Mẫu giáo (Kindergarten), còn được gọi là 'mẫu giáo' ('kinder') hoặc 'giáo dục mầm non' (‘early childhood education’), là một phần quan trọng trong quá trình phát triển và học tập của con quý vị. Ghi danh cho con quý vị vào một chương trình mẫu giáo trong hai năm có thể giúp phát triển các kỹ năng của trẻ để các em đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc sống và trường học. Ở Victoria, quý vị có thể bắt đầu cho trẻ em tham gia một chương trình mẫu giáo khi các em được ba tuổi. Quý vị có thể nhập ngày sinh của con mình trong Starting Age Calculator (Tính Tuổi Bắt đầu)External Link để tìm hiểu năm nào trẻ có thể bắt đầu Trẻ Mẫu giáo Ba và Bốn tuổi.

Kết quả đã được chứng minh:

Trẻ em theo học chương trình mẫu giáo bắt đầu phát triển các kỹ năng như cách đếm và nhận biết số và chữ cái, và cách giải quyết vấn đề. Con quý vị sẽ xây dựng sự tự tin và độc lập tại các lớp mẫu giáo và học các kỹ năng giao tiếp và tình cảm. Các em sẽ kết bạn mới.

Nghiên cứu cho thấy ở tuổi 16, những học sinh đã theo học hai hoặc ba năm của chương trình mẫu giáo trước khi bắt đầu đi học có điểm tiếng Anh và toán cao hơn những học sinh không học.

Cách cha mẹ và các chuyên viên giáo dục mẫu giáo làm việc cùng nhau:

Mẫu giáo hoạt động tốt nhất khi có sự hợp tác giữa cha mẹ, gia đình và giáo viên. Là cha mẹ, quý vị là phần quan trọng nhất trong quá trình phát triển của con mình. Quý vị dạy trẻ đúng - sai, ngôn ngữ, văn hóa của quý vị và các giá trị như lòng vị tha và sự tôn trọng. Giáo viên sẽ nói chuyện với quý vị về những gì đang xảy ra ở trường mẫu giáo và những cách để giúp con quý vị tiếp tục học ở nhà. Họ muốn biết về sở thích của con quý vị và cách chúng muốn học.

Quý vị có thể yêu cầu giáo viên mẫu giáo sắp xếp một thông dịch viên bất cứ lúc nào. Điều này có thể được thực hiện tại chỗ hoặc qua điện thoại hoặc video. Không có chi phí liên quan.

Điều gì xảy ra ở trường mẫu giáo:

Giáo viên khuyến khích trẻ học bằng cách chơi. Các hoạt động có thể bao gồm vẽ, hát, leo trèo, đào đất và chạy nhảy ngoài trời, chơi với đồ chơi và đọc sách. Chơi khuyến khích trẻ sử dụng trí tưởng tượng và khám phá, đồng thời hợp tác với những người khác bằng cách chia sẻ và thay phiên nhau. Trẻ em sẽ học về âm thanh, từ và ngôn ngữ, bao gồm cả cách nói và hiểu tiếng Anh.

Mẫu giáo là một phần của cộng đồng đa văn hóa của chúng ta:

Các chương trình mẫu giáo chào đón các cha mẹ từ mọi nguồn gốc trở thành một phần của cộng đồng. Đó là nơi mà các bậc cha mẹ có thể gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện và học hỏi lẫn nhau.

Giáo viên muốn biết về con quý vị và văn hóa của quý vị. Điều này giúp họ chuẩn bị các chương trình có ý nghĩa cho con quý vị, bao gồm các hoạt động dựa trên các ngày và sự kiện văn hóa và tôn vinh sự đa dạng ở Victoria.

Giáo viên bao gồm tất cả mọi người tham gia vào các hoạt động, vì vậy trẻ em không nói tiếng Anh có cùng các cơ hội vui chơi và học tập như những trẻ khác. Một số chương trình mẫu giáo có các chuyên viên giáo dục song ngữ giúp trẻ em nói ít hoặc không biết tiếng Anh. Trẻ em cũng được dạy để hòa đồng, chấp nhận người khác và tôn trọng sự khác biệt văn hóa.

Sự khác biệt giữa chương trình mẫu giáo ở trung tâm giữ trẻ ban ngày (nhà trẻ) và dịch vụ mẫu giáo độc lập (theo giờ) là gì?

Trẻ em có thể tham gia chương trình Mẫu giáo Ba Tuổi tại trung tâm giữ trẻ ban ngày (nhà trẻ) hoặc tại một dịch vụ mẫu giáo độc lập (theo giờ). Các dịch vụ này cũng thường cung cấp chương trình Mẫu giáo Bốn Tuổi.

Trung tâm giữ trẻ em ban ngày có thể cung cấp giáo dục và chăm sóc cả ngày, bao gồm cả một chương trình mẫu giáo. Chương trình mẫu giáo do giáo viên hướng dẫn có thể được tích hợp với các giờ giáo dục và chăm sóc bổ sung. Ở dịch vụ độc lập, chương trình mẫu giáo sẽ chỉ hoạt động vào những ngày nhất định và vào những thời điểm cụ thể. Những ngày và giờ này do dịch vụ mẫu giáo ấn định.

Mẫu giáo Bắt đầu Sớm (Early Start Kindergarten)

Vào năm 2023, các chương trình Mẫu giáo 3 tuổi kéo dài từ 5 đến 15 giờ mỗi tuần và các chương trình Mẫu giáo 4 tuổi kéo dài 15 giờ. Nếu quý vị là người tị nạn hoặc người tầm trú, chương trình được gọi là Mẫu giáo Bắt đầu Sớm (Early Start Kindergarten, ESK) cũng sẽ có sẵn. ESK cũng có sẵn cho trẻ em xác định là Thổ dân hoặc Cư dân Đảo Torres Strait hoặc cho trẻ đã liên lạc với các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

ESK có thể giúp đảm bảo quý vị nhận được số giờ học miễn phí tối đa trong chương trình mẫu giáo mỗi tuần cho con quý vị. Trẻ em đủ điều kiện tham gia chương trình ESK được hưởng 15 giờ học mẫu giáo miễn phí mỗi tuần, bất kể số giờ học được cung cấp trong chương trình Mẫu giáo 3 tuổi.

Để biết thêm thông tin về ESK, hãy nói chuyện với dịch vụ mẫu giáo địa phương của quý vị, hoặc truy cập: https://www.vic.gov.au/early-start-kindergartenExternal Link

Ghi danh cho con quý vị:

Để tìm các dịch vụ cung cấp các chương trình mẫu giáo đã được phê duyệt, hãy truy cập trang mạng của chương trình mẫu giáo (Tìm Chương Trình Mẫu Giáo - Bộ Giáo Dục và Đào tạo tiểu bang Victoria (educationationapps.vic.gov.au)External Link )

Nói chuyện với dịch vụ mẫu giáo địa phương của quý vị về quy trình ghi danh của họ. Nếu cần giúp đỡ, quý vị cũng có thể liên hệ với hội đồng địa phương của quý vị hoặc gọi Đường dây Hỏi Thông tin Mẫu giáo Ba Tuổi theo số 1800 338 663 hoặc gửi email đến 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au. Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ hoặc để có thông dịch viên, hãy gọi số 131 450 trước.

Tìm Kinder Tick:

Kinder TickExternal Link giúp các gia đình Victoria tìm thấy một chương trình mẫu giáo được chấp thuận cho con em mình.

Tìm biểu tượng Kinder Tick tại dịch vụ mẫu giáo địa phương, tại tòa nhà hoặc khu đất của dịch vụ hoặc trung tMẫu giáo 4 tuổi kéo dài 15 giờ.âm, trên trang mạng của họ hoặc trong tài liệu thông tin của họ.

Reviewed 27 February 2023

Was this page helpful?