JavaScript is required

Mẫu giáo Khởi đầu Sớm (Early Start Kindergarten) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Nếu là người tị nạn hoặc người xin tị nạn, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia Lớp Mẫu giáo Khởi đầu Sớm (ESK). ESK có thể giúp đảm bảo quý vị nhận được số giờ học miễn phí tối đa trong chương trình mẫu giáo mỗi tuần cho con quý vị.

Vào năm 2023, các chương trình Mẫu giáo 3 tuổi kéo dài từ 5 đến 15 giờ mỗi tuần và các chương trình Mẫu giáo 4 tuổi kéo dài 15 giờ. Ghi danh qua ESK đảm bảo có đủ 15 giờ mỗi tuần cho cả hai chương trình Mẫu Giáo Ba Tuổi và Bốn Tuổi. Chương trình có sẵn cho các trẻ em:

  • xuất thân từ nguồn gốc tị nạn hoặc người tầm trú
  • xác định là Thổ dân và / hoặc Cư dân Đảo Torres Strait
  • gia đình có ai đã có tiếp xúc với bảo vệ trẻ em

Bất kể sống ở đâu tại Victoria, trẻ em đều có thể tiếp cận 15 giờ học mẫu giáo miễn phí mỗi tuần trong thời gian triển khai. Quyền sử dụng và giờ học mẫu giáo mà các em nhận được hiện tại sẽ không thay đổi.

Cách đăng ký:

ESK có sẵn trong tất cả các chương trình mẫu giáo do một giáo viên có trình độ chuyên môn thực hiện. Quý vị có thể ghi danh cho con mình bằng cách liên hệ với một trường mẫu giáo gần quý vị và yêu cầu tham gia Mẫu giáo Khởi đầu Sớm. Dịch vụ Mẫu giáo có thể dùng dịch vụ dịch thuật miễn phí để hỗ trợ quý vị bằng ngôn ngữ của quý vị.

Quý vị cũng có thể liên hệ với Đường dây Hỏi đáp Mẫu giáo Ba Tuổi của Bộ Giáo dục theo số 1800 338 663 hoặc hội đồng địa phương của mình để được hỗ trợ. Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch Toàn quốc theo số 131 450, yêu cầu thông dịch viên gọi đến số của hội đồng địa phương hoặc Bộ Giáo dục, và thông dịch viên sẽ ở trên điện thoại và thông dịch.

Khi nào nộp đơn:

Trẻ em đủ điều kiện tham gia ESK nếu các em đủ ba tuổi trước ngày 30 tháng 4 trong năm đăng ký học mẫu giáo. Xem ' khi nào đăng ký '.

Quý vị có thể chọn xem con mình sẽ đi học vào năm trẻ lên năm hay sáu tuổi. Sau đó, các em có thể tham gia ESK vào năm bước sang ba hoặc bốn tuổi.

Nếu quý vị cần trợ giúp để tìm ra thời điểm con mình đủ điều kiện tham gia ESK, quý vị có thể liên hệ với Bộ Giáo dục, hội đồng địa phương, y tá sức khỏe mẫu nhi của quý vị, hoặc một mẫu giáo trong khu vực của quý vị, hoặc bất kỳ tổ chức nào sau đây trong khu vực của quý vị.

  • Đường dây Hỏi Thông tin Mẫu giáo Ba tuổi 1800 338 663
  • Brotherhood of St Laurence 03 9483 1183
  • Foundation House 03 9389 8900
  • Dịch vụ Trẻ em Fka 03 9428 4471
  • VICSEG New Futures 03 9383 2533

Updated