Da li sam u opasnosti od požara? - Am I at risk of fire? - Hrvatski (Croatian)

Ako živite, radite ili planirate putovati državom Victoria, može se desiti da budete u opasnosti od požara.

Nisu svi požari isti. Način vašeg reagiranja ovisi o tome gdje se nalazi vaš posjed i kakav je njegov okoliš.

Požari niskog rastinja odvijaju se drugačije od požara travnatih površina. Važno je razumjeti oba slučaja. Kad požar travnate površine izbije u urbanom ili izgrađenom području, morate reagirati drugačije nego kada ste u ruralnom i regionalnom području.

Ovo je opći vodič koji će vam pomoći utvrditi rizik od požara ovisno o mjestu u kojem se nalazite. Ako niste sigurni u vezi opasnosti od požara za vašu imovinu, možete razgovarati s lokalnom vatrogasnom jedinicom.

Podatke o lokalnoj vatrogasnoj postaji možete pronaći na:

Koji je vaš rizik od požara?

Updated