Victoria government logo

فواید کودکستان (Benefits of kindergarten) - دری (Dari)

در مورد کیندر سه ساله و شروع زودهنگام کودکستان بشنوید.

Transcripts

 • در مورد کیندر سه ساله و شروع زودهنگام کودکستان بشنوید.

  آنها بسیار به سرعت بزرگ میشوند! به زودی به کودکستان خواهند رفت– چطور می دانید چه موقع آنها آماده هستند؟

  وقتی بچه ها در کودکستان هستند، خانه بسیار خاموش است و این یک قدم بزرگ برای آنها است. وقتیکه فرزندانم برای اولین بار به رفتن کودکستان شروع کردند کمی نگران بودم اما آنها به بزودی مستقر شدند.

  نمی دانم چارلی آماده رفتن است یا نه او در بین اطفال نو بسیار خجالتی است، و من فکر می کنم ممکن است برای او سخت باشد.

  بچه هایم قبل از شروع کودکستان بسیار خجالتی بودند، اما حالا به آنها ببینید، آنها به آسانی دوست می شوند. شروع کودکستان از سه سالگی و رفتن به مدت دو سال قبل از مکتب بهترین تصمیمی بود که ما گرفتیم. اطفال بسیار چیزها را یاد گرفتند، مثل اینکه چطور با اطفال دیگر بازی کنند و بسیار اعتماد به نفس پیدا کردند. کودکستان به آنها آموخت که احساسات خود را درک کنند و چگونه با ما و سایر اطفال بهتر صحبت و بازی کنند.

  بلی، اما بعضی اوقات فکر می کنم آنها می توانند این کار را در میدان بازی یا خانه انجام دهند. چرا باید فعلا شروع کنند؟ آیا آنها نمی توانند یاد بگیرند که چگونه با ما بازی کنند؟

  این فقط معاشرت نیست که مفید است - پروگرام های کودکستان مبتنی بر بازی هستند و به بچه ها می آموزند که چگونه خلاقانه فکر کنند و مهارت های انگلیسی و اعداد خود را توسعه دهند. آنها کارهای زیادی انجام می دهند که زمین بازی نمی تواند به آنها بیاموزد. کودکان با هم در کودکستان اکتشافاتی می کنند، از تخیل خود استفاده می کنند و مشکلات را حل می کنند. معلمانی که این پروگرام ها را رهبری می‌کنند در دانشگاه بوده‌اند و مطمئن می‌شوند که همه اطفال را در برنامه های شان شامل سازند، بنابراین حتی اگر چارلی در ابتدا خجالتی باشد، از او حمایت می‌کنند و به او احساس راحتی می‌ دهند.

  این باعث می شود در مورد همه چیز احساس بهتری داشته باشم. فکر می کنم برای چارلی خوب است که قبل از شروع مکتب به یادگیری عادت کند. مورد دیگری که نگران آن هستم این است که کودکستان چقدر مصارف را تقاضا می کند.

  از سال 2023، کودکستان برای اطفال سه ساله و چهار ساله در سراسر ویکتوریا، به خدمات شرکت کننده رایگان خواهد بود.

  برای اطفال سه ساله، این به معنی از 5 تا 15 ساعت در هفته پروگرام کودکستان است.

  برای اطفال چهار ساله، این به معنی 15 ساعت در هفته (600 ساعت در سال) است.

  کودکستان رایگان به معنی صرفه جویی تا 2500 دالر برای هر طفل، هر سال در یک خدمت کودکستان مستقل است.

  تخفیف کودکستان رایگان برای پروگرام های کودکستان در خدمات محافظت روزانه طولانی نیز در دسترس است و خانواده ها 2000 دالر پس انداز می کنند. این برای خانواده هایی که باید بین کار و سایر تعهدات تعادل برقرار کنند و به ساعت های اضافی مراقبت نیاز دارند عالی است.

  آیا نام ESK را شنیده اید؟

  آن چه است؟

  شروع زودهنگام کودکستان یا ESK می تواند به شما کمک کند تا مطمئن شوید که حداکثر ساعات پروگرام کودکستان رایگان ممکن را هر هفته برای فرزندتان دریافت می کنید.

  ثبت نام از طریق ESK یا شروع زودهنگام کودکستان، 15ساعت کامل در هر هفته را در پروگرام های کودکستان سه ساله و چهار ساله تضمین می کند.

  شما باید دریابید که آیا واجد شرایط هستید یا خیر.

  عالی به نظر می رسد - چگونه ما بفهمیم که واجد شرایط هستیم و چگونه درخواست کنیم؟

  ESK برای اطفالی که تا 30 اپریل در سال که برای حضور در کودکستان ثبت نام کرده اند حداقل سه سال دارند در دسترس است:

  • سابقه پناهنده یا پناهجو دارند، یا
  • بومی و/ یا جزیره نشین تنگه تورس هستند، یا
  • برای اداره محافظت طفل شناخته شده اند.

  عجیب ! چارلی در ابتدای سال سه ساله شد، آیا او برای شروع کودکستان سن لازم را دارد؟

  یک صفحه حساب سن وجود دارد که در این مورد به شما کمک می کند. در وبسایت، می‌توانید صفحهٔ حساب را پیدا کنید و با برخی از کودکستان های محلی تماس بگیرید تا در مورد واجد شرایط بودن چارلی صحبت کنید. من وبسایت را برای شما می فرستم تا نگاهی بیندازید vic.gov.au/kinder/translations.

  اگر سؤالی دارید، همچنان می توانید با خدمات کودکستان منطقه خود تماس بگیرید و از آنها در مورد پروگرام هایی که ارائه می دهند، از جمله در مورد هزینه های آنها بپرسید. خدمات کودکستان می توانند به خدمات ترجمه رایگان دسترسی داشته باشند تا در حصه زبان به شما کمک کنند.

  همچنان می توانید با شورای محلی خود یا اداره تعلیم و تربیه محلی خود تماس بگیرید تا خدمات کودکستان را در منطقه خود پیدا کنید. برای دریافت کمک به زبان خود، می توانید با شماره 450 131 با خدمات ملی ترجمه کتبی و شفاهی تماس بگیرید، از ترجمان بخواهید با شماره شورای محلی یا اداره تعلیم و تربیه محلی شما تماس بگیرد و ترجمان در تماس تیلفونی شما باقی مانده و ترجمه می نماید.

  متشکرم محمد، این بسیار کمک کرده است!

  چارلی، ما باید بریم! ما شما را در کودکستان ثبت نام می کنیم!

  برای معلومات بیشتر در مورد ESK به vic.gov.au/kinder/translations مراجعه کنید

  تصویب توسط وزارت تعلیم و تربیه و آموز ش ویکتوریا شده است

 • Hear about three-year-old kinder and early start kindergarten.

  They’re growing up so fast! They will get to go to kindergarten soon - how do you know when they are ready?

  The house is so quiet when the kids are at kinder, and it is such a big step for them. I worried a bit when my children first started but they settled in quickly.

  I don’t know if Charlie is ready to go; she is so shy around new kids, and I think she might find it hard.

  My kids were very shy before they started kindergarten too but look at them now, they make friends so easily. Starting kindergarten at three years old and going for two years before school was the best decision we made. The kids learnt so much, like how to play with other children and became much more confident. Kindergarten taught them to understand their feelings and how to talk and play much better with us and other kids.

  Yes, but sometimes I think they can do that at the playground or at home. Why do they have to start now? Can’t they just learn how to play with us?

  It’s not just the socialising that is beneficial - kinder programs are based on play and teach kids how to think creatively and develop their English and number skills. They do many things that the playground can’t teach them. Together at kinder, children make discoveries, use their imagination and solve problems. The teachers who lead the programs have been to university and make sure all kids are included, so even if Charlie is shy at the beginning, they will support her and make her feel comfortable.

  That makes me feel much better about everything. I think it will be good for Charlie to get used to learning before starting school. The other thing I am worried about is how much kinder costs.

  From 2023, Three- and Four-Year Old Kinder will be free across Victoria, at participating services.

  For three-year-olds, this means from 5 and up to 15 hours per week of a kindergarten program

  For four-year-olds, this means 15 hours per week (600 hours a year)

  Free Kinder means a saving of up to $2,500 per child, each year at a standalone kindergarten service.

  Free Kinder subsidies are available for kinder programs at long day care services as well, saving families $2,000. This is great for families who have to balance work and other commitments and need extra hours of care.

  Have you heard of ESK?

  What is that?

  Early Start Kindergarten or ESK can help ensure you get the maximum amount of free kindergarten program hours possible each week for your child.

  Enrolling through ESK guarantees the full 15 hours each week in both Three-Year-Old and Four-Year-Old Kindergarten programs.

  You should find out if you’re eligible.

  That sounds great – how do we know if we are eligible and how do we apply?

  ESK is available to children who are at least three years old by the 30 April in the year they are enrolled to attend kinder and are:

  • from a refugee or asylum seeker background, or
  • are Aboriginal and/or Torres Strait Islander, or
  • are known to child protection.

  Wow! Charlie turned three at the beginning of the year, is she old enough to start?

  There is an age calculator page that will help you with that. On the website, you can find the calculator and get in touch with some local kinders to talk about Charlie’s eligibility. I will send you the website to have a look - it is vic.gov.au/kinder/translations.

  If you have any questions, you can also contact your local kindergarten service and ask them about the programs they offer, including about their fees. Kindergarten services are able to access a free translation service to support you in your language.

  You can also contact your local Council, or your local Department of Education and Training office to find a kindergarten service in your area. To get help in your language, you can call the National Translating and Interpreting Service on 131 450, ask the interpreter to call the number of your local council or Department of Education and Training office, and the interpreter will stay on the phone call and interpret.

  Thank you, Mohammad, this has helped so much!

  Charlie, we need to go! We’re going to enrol you in kindergarten!

  Visit vic.gov.au/kinder/translations to find out more about ESK

  Authorised by the Department of Education and Training Victoria

کودکستان رایگان در سال 2023

از سال 2023، پروگرام های کودکستان سه و چهار-ساله به صورت رایگان در مراکز شرکت کننده در دسترس خواهد بود. این شامل مراقبت های طولانی روزانه و خدمات کودکستان مستقل می شود.

رایگان کردن کودکستان به همه اطفال ویکتوریایی کمک می‌کند تا قبل از شروع مکتب، دو سال از یک پروگرام کودکستان با کیفیت بالا دسترسی داشته باشند.

قبل از شروع مکتب توصیه می شود اطفال به مراکز زیر بروند:

 • پروگرام کودکستان سه-ساله بین 5 تا 15 ساعت در هفته، و به دنبال آن
 • پروگرام کودکستان چهار-ساله به مدت 15 ساعت در هفته (600 ساعت در سال).

کودکستان رایگان به معنای صرفه جویی حداکثر تا 2500 دالر برای هر کودک، هر سال در کودکستان جلسه ای و 2000 دالر در مراقبت روزانه طولانی است (که همچنین سابسیدی مراقبت از اطفال دولت مشترک المنافع (CCS) را نیز جذب می کند).

مراکز کودکستانی که خدمات کودکستان رایگان را ارائه می دهند مستقیماً از دولت ویکتوریا بودجه دریافت می کنند. این بدان معناست که فامیل ها مجبور نخواهند بود پس انداز را دوباره مطالبه کنند. فامیل هایی که از پروگرام های کودکستان مراقبت طولانی روزانه استفاده می‌کنند، می‌توانند پس‌اندازهای رایگان کودکستان را در هر دوره بِل با «کمک رایگان کودکستان دولت ویکتوریا» که به وضاحت روی بِل ها نوشته شده است، مشاهده کنند.

در مورد کودکستان سه-ساله-ها (kinder)

کودکستان که به آن "kinder" یا "آموزش اولیه طفولیت" نیز گفته می شود، بخش مهمی از رشد و یادگیری کودک شما است. ثبت نام طفل تان در یک پروگرام kinder برای دو سال می تواند به رشد مهارت های او کمک کند تا در زندگی و دوران مکتب به خوبی عمل کنند. در ویکتوریا، می توانید اطفال را در سه سالگی در یک پروگرام کودکستان ثبت نام کنید. می‌توانید تاریخ تولد طفل تان را درحسابگر سن برای شروع (Starting Age Calculator)External Link وارد کنید تا بفهمید از چه سالی می‌توانید طفل سه و چهار-ساله را ثبت نام کنید.

نتایج اثبات شده:

اطفالی که به پروگرام kinder می روند شروع به رشد مهارت هایی می کنند مانند نحوه شمارش و تشخیص اعداد و حروف و نحوه حل مسائل. طفل شما اعتماد به نفس و استقلال خود را در کودکستان ایجاد می کند و مهارت های اجتماعی و عاطفی را می آموزد. آنها دوستان جدیدی پیدا خواهند کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که در 16 سالگی، متعلمینی که قبل از شروع مکتب دو یا سه سال در یک پروگرام kinder شرکت کرده‌اند، نمرات بالاتری در زبان انگلیسی و ریاضیات نسبت به متعلمینی که شرکت نکرده‌اند، کسب کرده‌اند.

نحوه همکاری والدین و مربیان کودکستان:

کودکستان وقتی بهترین نتیجه میدهد که یک هماهنگی بین والدین، فامیل ها و معلمین وجود داشته باشد. به حیث والدین، شما مهمترین بخش رشد طفل تان هستید. شما خوبی را از بدی، زبان، فرهنگ تان و ارزش‌هایی مانند مهربانی و احترام را به آنها آموزش می‌دهید. معلمین در مورد آنچه در کودکستان اتفاق می‌افتد و راه‌هایی برای کمک به طفل تان برای ادامه یادگیری در خانه با شما صحبت خواهند کرد. آنها می خواهند در مورد علایق طفل شما و نحوه یادگیری طفل تان بدانند.

شما می توانید از معلم کودکستان خود هر وقت بخواهید که یک ترجمان برای شما بگیرد. این می تواند به طور حضوری یا از طریق تلفن یا ویدیو باشد. هیچ هزینه ای برای شما ندارد.

در کودکستان چه اتفاقی می افتد:

معلمین اطفال را از طریق بازی به یادگیری تشویق می کنند. فعالیت ها ممکن است شامل رسامی، آواز خواندن، کوهنوردی، کندن و دویدن در فضای باز، بازی با اسباب بازی ها و خواندن کتاب باشد. بازی اطفال را تشویق می کند در حالی که با دیگران همکاری می کنند و رعایت نوبت را یاد می گیرند از تخیل خود استفاده کرده و اکتشاف کنند. اطفال صداها، کلمات و زبان، از جمله نحوه صحبت کردن و درک انگلیسی را یاد خواهند گرفت.

کودکستان ها بخشی از جامعه چند فرهنگی ما هستند:

پروگرام های Kinder از والدین با هر پیشینه ای استقبال می کنند تا بخشی از جوامع خود باشند. اینها مکان هایی هستند که والدین می توانند با یکدیگر ملاقات کنند و تجربه های خود را به اشتراک بگذارند و از یکدیگر بیاموزند.

معلمین می خواهند در مورد طفل و فرهنگ شما بدانند. این به آن‌ها کمک می‌کند پروگرام‌هایی را آماده کنند که برای طفل شما معنادار باشد، از جمله فعالیت‌هایی که بر اساس روزها و رویدادهای فرهنگی و جشن گرفتن تنوع در ویکتوریا است.

معلمین همه را در فعالیت ها شامل می کنند، بنابراین اطفالی که انگلیسی صحبت نمی کنند فرصت های مشابهی برای بازی و یادگیری دارند. بعضی از پروگرام های kinder دارای مربیان دوزبانه هستند که به اطفالی که انگلیسی صحبت نمی کنند یا کم صحبت می کنند کمک می کنند. همچنین به اطفال آموزش داده می شود که با دیگران کنار بیایند و آنها را بپذیرند و به تفاوت های فرهنگی احترام بگذارند.

فرق بین پروگرام kinder در یک مرکز مراقبت طولانی روزانه (childcare) و خدمات کودکستان مستقل (جلسه ای) چیست؟

اطفال می توانند در یک پروگرام Kinder سه-ساله در یک مرکز مراقبت طولانی روزانه (childcare) یا در یک سرویس کودکستان مستقل (جلسه ای) شرکت کنند. این خدمات معمولاً پروگرام Kinder چهار-ساله را نیز ارائه می دهند.

یک مرکز کودکستان طولانی روزانه می تواند یک روز کامل آموزش و مراقبت، از جمله پروگرام Kinder را ارائه دهد. یک پروگرام Kinder تحت رهبری معلم را می توان با ساعات اضافی آموزش و مراقبت ادغام کرد. در یک خدمات مستقل، یک پروگرام کودکستان فقط در روزهای خاص و در ساعات کای تعیین شده فعالیت می‌کند. این روزها و ساعات کاری توسط خدمات کودکستان تعیین می شود.

کودکستان شروع زودهنگام

در سال 2023، پروگرام های Kinder سه-ساله بین 5 تا 15 ساعت در هفته و پروگرام های Kinder چهار-ساله 15 ساعت است. اگر از یک پیشینه پناهنده یا پناهجو هستید، پروگرام ای به نام کودکستان شروع زودهنگام (ESK) نیز در دسترس است. ESK همچنین برای اطفالی که خود را بومی یا از جزیره‌ تنگه تورس معرفی می‌کنند یا با خدمات حفاظت از اطفال تماس داشته‌اند، در دسترس است.

ESK می تواند به شما کمک کند تا اطمینان حاصل کنید که حداکثر ساعات پروگرام kinder رایگان ممکن را هر هفته برای طفل تان دریافت می کنید. اطفال واجد شرایط برای ESK بدون توجه به تعداد ساعاتی که در پروگرام kinder سه-ساله ارائه می شود، هر هفته حق دارند 15 ساعت پروگرام kinder رایگان دریافت کنند.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد ESK با خدمات کودکستان محلی خود صحبت کنید یا به نشانی زیر مراجعه کنید: https://www.vic.gov.au/early-start-kindergartenExternal Link

طفل خود را ثبت نام کنید:

برای یافتن خدماتی که پروگرام‌های kinder تأیید شده را ارائه می‌کنند، از وب‌ سایت پروگرام (پیدا کردن یک پروگرام Kinder - وزارت معارف، ویکتوریا ((educationapps.vic.gov.au)External Link ) دیدن کنید

با خدمات کودکستان محلی خود در مورد روند ثبت نام آنها صحبت کنید. اگر به کمک ضرورت دارید، همچنین می توانید با شاروالی محلی خود به تماس شوید یا با خط معلوماتی کودکستان-سه-ساله به نمبر 1800338663 یا ایمیل 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au تماس بگیرید. برای حمایت لسان یا دریافت ترجمان، ابتدا با شماره 131450 تماس بگیرید.

به دنبال علامت تیک کودکستان باشید:

این علامت تیک کودکستانExternal Link به فامیلهای ویکتوریایی کمک می‌کند تا یک پروگرام kinder تایید شده را برای اطفال خود پیدا کنند.

لوگوی علامت تیک Kinder را در خدمات کودکستان محلی خود، در ساختمان یا محوطه سرویس یا مرکز، در وب سایت یا در مطالب معلوماتی آنها جستجو کنید.

Reviewed 27 February 2023

Was this page helpful?