Victoria government logo

બાળમંદિરના ફાયદા (Benefits of kindergarten) - ગુજરાતી (Gujarati)

ત્રણ વર્ષની ઉંમર માટેના કિંડર અને કિંડરગાર્ટન વહેલાં શરૂ કરવા વિષે સાંભળો.

Transcripts

 • ત્રણ વર્ષની ઉંમર માટેના કિંડર અને કિંડરગાર્ટન વહેલાં શરૂ કરવા વિષે સાંભળો.

  તેઓ ખૂબ ઝડપથી મોટા થઈ રહ્યા છે! તેઓ ટૂંક સમયમાં કિન્ડરગાર્ટન જઈ શકશે – તમે કેવી રીતે જાણો છો કે તેઓ ક્યારે તૈયાર છે?

  જ્યારે બાળકોકિન્ડરમાં હોય ત્યારે ઘર ખૂબ શાંત હોય છે, અને તે તેમના માટે એક મોટું પગલું છે. જ્યારે મારા બાળકોએ પ્રથમ વખત શરૂઆત કરી ત્યારે હું થોડી ચિંતિત હતી પરંતુ તેઓ ઝડપથી સ્થાયી થયા.

  મને ખબર નથી કે ચાર્લી જવા માટે તૈયાર છે કે નહીં; તે નવા બાળકોની આસપાસ ખૂબ શરમાળ છે, અને મને લાગે છે કે તેણીને તે મુશ્કેલ લાગશે.

  મારા બાળકો પણ કિન્ડરગાર્ટન શરૂ કરતા પહેલા ખૂબ જ શરમાળ હતા પરંતુ હવે તેમને જુઓ, તેઓ ખૂબ જ સરળતાથી મિત્રો બનાવે છે. ત્રણ વર્ષની ઉંમરે કિન્ડરગાર્ટન શરૂ કરવું અને બે વર્ષ પહેલાં શાળાએ જવું એ અમે લીધેલો શ્રેષ્ઠ નિર્ણય હતો. બાળકો ઘણું બધું શીખ્યા, જેમ કે અન્ય બાળકો સાથે કેવી રીતે રમવું અને વધુ આત્મવિશ્વાસુ બન્યા. કિન્ડરગાર્ટને તેમને તેમની લાગણીઓને સમજવાનું અને અમારી અને અન્ય બાળકો સાથે કેવી રીતે વધુ સારી રીતે વાત કરવી અને રમવું તે શીખવ્યું.

  હા, પરંતુ ક્યારેક મને લાગે છે કે તેઓ રમતના મેદાનમાં અથવા ઘરે તે કરી શકે છે. શા માટે તેઓ એ અત્યારે શરુ કરવુંપડે છે ?શું તેઓ આપણી સાથે કેવી રીતે રમવું તેના શીખી શકે ?

  તે માત્ર સામાજિકરીતેભળવાની ક્રિયાજ નથી જે ફાયદાકારક છે- કિન્ડર પ્રોગ્રામ્સ રમત પર આધારિત છે અને બાળકોને કેવી રીતે સર્જનાત્મક રીતે વિચારવું અને તેમની અંગ્રેજી અને સંખ્યાની કુશળતા વિકસાવવી તે શીખવે છે. તેઓ ઘણી વસ્તુઓ કરે છે જે રમતનું મેદાન તેમને શીખવી શકતું નથી. કિન્ડર સમયે, બાળકોસાથે મળી નેપ્રથમ વખતના પ્રયોગો શોધવાનુંકાર્ય કરે છે, તેમની કલ્પનાનો ઉપયોગકરે છે અને સમસ્યાઓ હલ કરે છે. જે શિક્ષકો પ્રોગ્રામ્સનું નેતૃત્વ કરે છે તેઓ યુનિવર્સિટીમાંગયેલા છે અને ખાતરી કરે છે કે તમામ બાળકોનો સમાવેશ થાય છે, તેથી જો ચાર્લી શરૂઆતમાં શરમાળ હોય, તો પણ તેઓ તેને સહકાર આપશે અને તેને અનુકૂળઅનુભવ કરાવશે.

  તે મને દરેક વસ્તુ વિશે વધુ સારું લાગે છે. મને લાગે છે કે ચાર્લીને શાળા શરૂ કરતા પહેલા શીખવાની ટેવ પાડવી તે સારું રહેશે. બીજી વસ્તુ જેની મને ચિંતા છે તે એ છે કે કિન્ડરનો ખર્ચ કેટલો છે.

  ૨૦૨૩ થી, ત્રણ અને ચાર વર્ષીય કિન્ડર સમગ્ર વિક્ટોરિયામાં સહભાગી સેવાઓ પર મફત રહેશે.

  ત્રણ વર્ષના બાળકો માટે, એટલે કે કિન્ડરગાર્ટન પ્રોગ્રામના દર અઠવાડિયે 5 અને 15 કલાક સુધી

  ચાર વર્ષની ઉંમરના લોકો માટે, એટલે કે દર અઠવાડિયે ૧૫ કલાક (વર્ષમાં ૬૦૦ કલાક)

  ફ્રી કિન્ડર એટલે કે એકલ કિ ન્ડરગાર્ટન સેવામાં દર વર્ષે બાળક દીઠ $૨,૫૦૦ સુધીની બચત.

  લાંબા દિવસની સંભાળ સેવાઓ પર કિન્ડર પ્રોગ્રામ્સ માટે મફત કિન્ડર સબસીડી પણ ઉપલબ્ધ છે, જેનાથી પરિવારોને $૨,૦૦૦ની બચત થાય છે. આ એવા પરિવારો માટે ઉત્તમ છે જેને કામ અને પ્રતિબદ્વતાઓને સંતુલિત કરવી હોય અને વધારાના કલાકોની જરૂરત હોય.

  શું તમે ESK વિશે સાંભળ્યું છે?

  તે શું છે?

  અર્લી સ્ટાર્ટ કિન્ડરગાર્ટન અથવા ESK એ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે કે તમે તમારા બાળક માટે દર અઠવાડિયે શક્ય તેટલા મહત્તમ કિન્ડરગાર્ટન પ્રોગ્રામ કલાકો મેળવી શકો છો.

  ESK દ્વારા નોંધણી ૩ વર્ષની ઉંમર અને ૪ વર્ષની ઉંમરના કિ ન્ડરગાર્ટન પ્રોગ્રામમાં દર અઠવાડિયે સંપૂર્ણ ૧૫ કલાકની બાંહેધરી આપે છે.

  તમે લાયક છો કે નહીં તે તમારે શોધવું જોઈએ.

  તે સરસ લાગે છે - આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે અમે પાત્ર છીએ કે નહીં અને અમે કેવી રીતે અરજી કરીએ?

  ESK એવા બાળકો માટે ઉપલબ્ધ છે કે જેઓ 30 એપ્રિલ સુધીમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષના હોય તેઓ જે વર્ષમાં કિન્ડરમાં હાજરી આપવા માટે નોંધાયેલા હોય અને તેઓ છે:

  • શરણાર્થી અથવા આશ્રય શોધનાર પૃષ્ઠભૂમિમાંથી, અથવા
  • એબોરિજિનલ અને/અથવા ટોરેસ સ્ટ્રેટ આઇલેન્ડર છે, અથવા
  • (બાળ સુરક્ષા)Child Protection નીજાણમાંછે.

  વાહ! ચાર્લી વર્ષની શરૂઆતમાં ત્રણ વર્ષની થઈ, શું તે શરૂઆત કરવા માટે પૂરતી ઉંમરલાયક છે?

  ત્યાં એક વયગણતરીયંત્ર પૃષ્ઠ છે જે તમને તેમાં મદદ કરશે. વેબસાઇટ પર, તમેગણતરીયંત્ર શોધી શકો છો અને ચાર્લીની યોગ્યતા વિશે વાત કરવા માટે કેટલાક સ્થાનિક કિન્ડરો સાથે સંપર્કમાં રહી શકો છો. હું તમને વેબસાઇટ જોવા માટે મોકલીશ - vic.gov.au/kinder/translations તે છે

  જો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો તમે તમારી સ્થાનિક કિન્ડરગાર્ટન સેવાનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો અને તેમને ફી સહિત તેમની ઓફર કરતા પ્રોગ્રામ્સ વિશે પૂછી શકો છો. કિ ન્ડરગાર્ટન સેવાઓ તમારી ભાષામાં તમને સમર્થન આપવા માટે મફત સેવાને ચલાવવામાં સક્ષમ છે.

  તમારા વિસ્તારમાં કિન્ડરગાર્ટન સેવા શોધવા માટે તમે તમારી સ્થાનિક કાઉન્સિલ અથવા તમારા સ્થાનિક ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ ઑફિસનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. તમારી ભાષામાં મદદ મેળવવા માટે, તમે રાષ્ટ્રીય અનુવાદ અને દુભાષિયા સેવાને 131 450 પર કૉલ કરી શકો છો, દુભાષિયાને તમારી સ્થાનિક કાઉન્સિલ અથવા ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ ઑફિસના નંબર પર કૉલ કરવા માટે કહી શકો છો, અને દુભાષિયા ફોન કૉલ પર રહેશે અને અર્થઘટન કરશે.

  આભાર, <પુરુષનું નામ>, આનાથી ખૂબ મદદ મળી છે!

  ચાર્લી, આપણે જવાની જરૂર છે! અમે તને કિન્ડરગાર્ટનમાં દાખલ કરવા જઈ રહ્યા છીએ!

  ESK વિશે વધુ જાણવા માટે vic.gov.au/kinder/translations ની મુલાકાત લો

  ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ વિક્ટોરિયા દ્વારા અધિકૃત.

 • Hear about three-year-old kinder and early start kindergarten.

  They’re growing up so fast! They will get to go to kindergarten soon - how do you know when they are ready?

  The house is so quiet when the kids are at kinder, and it is such a big step for them. I worried a bit when my children first started but they settled in quickly.

  I don’t know if Anita is ready to go; she is so shy around new kids, and I think she might find it hard.

  My kids were very shy before they started kindergarten too but look at them now, they make friends so easily. Starting kindergarten at three years old and going for two years before school was the best decision we made. The kids learnt so much, like how to play with other children and became much more confident. Kindergarten taught them to understand their feelings and how to talk and play much better with us and other kids.

  Yes, but sometimes I think they can do that at the playground or at home. Why do they have to start now? Can’t they just learn how to play with us?

  It’s not just the socialising that is beneficial- kinder programs are based on play and teach kids how to think creatively and develop their English and number skills. They do many things that the playground can’t teach them. Together at kinder, children make discoveries, use their imagination and solve problems. The teachers who lead the programs have been to university and make sure all kids are included, so even if Anita is shy at the beginning, they will support her and make her feel comfortable.

  That makes me feel much better about everything. I think it will be good for Anita to get used to learning before starting school. The other thing I am worried about is how much kinder costs.

  From 2023, Three- and Four-Year Old Kinder will be free across Victoria, at participating services.

  For three-year-olds, this means from 5 and up to 15 hours per week of a kindergarten program.

  For four-year-olds, this means 15 hours per week (600 hours a year) .

  Free Kinder means a saving of up to $2,500 per child, each year at a standalone kindergarten service.

  Free Kinder subsidies are available for kinder programs at long day care services as well, saving families $2,000. This is great for families who have to balance work and other commitments and need extra hours of care.

  Have you heard of ESK?

  What is that?

  Early Start Kindergarten or ESK can help ensure you get the maximum amount of free kindergarten program hours possible each week for your child.

  Enrolling through ESK guarantees the full 15 hours each week in both Three-Year-Old and Four-Year-Old Kindergarten programs.

  You should find out if you’re eligible.

  That sounds great – how do we know if we are eligible and how do we apply?

  ESK is available to children who are at least three years old by the 30 April in the year they are enrolled to attend kinder and are:

  • from a refugee or asylum seeker background, or

  • are Aboriginal and/or Torres Strait Islander, or

  • are known to child protection.

  Wow! Anita turned three at the beginning of the year, is she old enough to start?

  There is an age calculator page that will help you with that. On the website, you can find the calculator and get in touch with some local kinders to talk about Anita’s eligibility. I will send you the website to have a look- it is vic.gov.au/kinder/translations

  If you have any questions, you can also contact your local kindergarten service and ask them about the programs they offer, including about their fees. Kindergarten services are able to access a free translation service to support you in your language.

  You can also contact your local Council, or your local Department of Education and Training office to find a kindergarten service in your area. To get help in your language, you can call the National Translating and Interpreting Service on 131 450, ask the interpreter to call the number of your local council or Department of Education and Training office, and the interpreter will stay on the phone call and interpret.

  Thank you, Anand this has helped so much!

  Anita, we need to go! We’re going to enrol you in kindergarten!

  Visit vic.gov.au/kinder/translations to find out more

  Authorised by the Department of Education and Training Victoria

૨૦૨૩માં નિઃશુલ્ક બાળમંદિર

૨૦૨૩થી, ભાગ લઇ રહેલ સેવાઓમાં નિઃશુલ્ક ત્રણ અને ચાર-વર્ષની-ઉંમરના માટેના બાળમંદિરો ઉપલબ્ધ હશે. તેમાં લાંબા સમયના દિવસીય સંભાળ કેન્દ્રો (લોન્ગ ડે કેર) અને ફક્ત બાળમંદિર હોય તેવી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.

બાળમંદિર નિઃશુલ્ક કરવાથી વિક્ટોરિયાના બધા જ બાળકોને શાળા શરૂ કરતાં પહેલાં બે વર્ષ સુધી ઊચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા બાળમંદિર કાર્યક્રમનો લાભ લેવામાં સહાયક થશે.

ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, શાળા શરૂ કરતાં પહેલાં બાળકો:

 • ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના માટેના બાળમંદિરમાં દર અઠવાડિયે ૫થી ૧૫ કલાક માટે જાય, અને ત્યારબાદ
 • દર અઠવાડિયે ૧૫ કલાક (વર્ષમાં ૬૦૦ કલાક) માટે ચાર-વર્ષની-ઉંમરના બાળમંદિરમાં જાય.

નિઃશુલ્ક બાળમંદિરનો અર્થ છે કે, સત્રીય બાળમંદિરમાં દર વર્ષે બાળક દીઠ $૨,૫૦૦ સુધીની બચત અને લોન્ગ ડે કેરમાં $૨,૦૦૦ (જેમાં કોમનવેલ્થ ચાઇલ્ડકેર સબસિડી (સીસીએસ) ભથ્થું પણ લાગુ પડે છે).

નિઃશુલ્ક બાળમંદિર પ્રદાન કરતી બાળમંદિર સેવાઓને વિક્ટોરિયાની સરકાર સીધા નાણાં ચુકવશે. એનો અર્થ કે, પરિવારોએ બચત માટે વળતો દાવો કરવો પડશે નહિં. લોન્ગ ડે કેર કિંડર કાર્યક્રમનો ઉપયોગ કરતાં પરિવારો દરેક આવર્તનમાં થયેલ બચત, તેમના ભરતિયામાં ‘વિક્ટોરિયન ગવર્નમેન્ટ ફ્રી કિંડર ઓફસેટ’ સ્પષ્ટ લખાયેલ જોશે.

ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના બાળમંદિર વિષે (કિંડર)

‘કિંડર’ અથવા ‘અર્લિ ચાઇલ્ડહુડ એજ્યુકેશન’ તરીકે પણ ઓળખાતું બાળમંદિર તમારા બાળકના વિકાસ અને ભણતરનો એક અગત્યનો ભાગ છે. તમારા બાળકનો બાળમંદિર કાર્યક્રમમાં બે વર્ષ માટે દાખલો કરાવવાથી તેમના કૌશલ્યોનો વિકાસમાં કરવામાં સહાય થાય છે, જેથી તેઓ શાળામાં અને જીવનમાં સારું કરી શકે. વિક્ટોરિયામાં જ્યારે બાળકો ત્રણ વર્ષના થાય ત્યારે તમે તેમને બાળમંદિર કાર્યક્રમમાં મૂકી શકો છો. તેઓ કયા વર્ષથી ત્રણ અને ચાર-વર્ષની-ઉંમરના માટેના બાળમંદિર જવાનું શરૂ કરી શકે છે તે જાણવા તમે શરૂઆત કરવાની ઉંમરની ગણનાExternal Link માં તમારા બાળકની ઉંમર નાંખી શકો છો.

સાબિત થયેલ પરિણામો:

જે બાળકો બાળમંદિર કાર્યક્રમમાં જાય છે તેઓ ગણના કરવી અને આંકડાં અને અક્ષરો ઓળખવા અને કોયડા ઉકેલવા જેવા કૌશલ્યો વિકસાવવાનું શરૂ કરી દે છે. તમારું બાળક બાળમંદિરમાં તેનો આત્મવિશ્વાસ અને સ્વાશ્રયતા કેળવશે અને સામાજિક અને ભાવનાત્મક કૌશલ્યો શીખશે. તેઓ નવા મિત્રો બનાવશે.

સંશોધનો દર્શાવે છે કે, ૧૬ વર્ષની ઉંમરના જે વિદ્યાર્થીઓએ શાળા શરૂ કરતાં પહેલાં બે કે ત્રણ વર્ષ બાળમંદિર કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હોય તેમણે, જેમણે ભાગ નથી લીધો તેમના કરતાં અંગ્રેજી અને ગણિતમાં વધુ ગુણ મેળવ્યા હતાં.

વાલીઓ અને બાળમંદિરના તાલીમ આપનારાઓ કઇ રીતે સાથે મળીને કામ કરે છે:

બાળમંદિર વાલીઓ, પરિવારો અને શિક્ષકોની ભાગીદારીથી શ્રેષ્ઠરૂપે કામ કરે છે. વાલી તરીકે તમે તમારા બાળકના વિકાસમાં સૌથી મહત્વનો ભાગ છો. તમે તેમને સાચા અને ખોટાનો ફરક, તમારી ભાષા, સંસ્કૃતી અને દયાભાવ અને આદર જેવા મૂલ્યો શીખવો છો. શિક્ષકો તમને બાળમંદિરમાં શું થઇ રહ્યું છે તે વિષે વાત કરશે અને તમારા બાળકને ઘરે શિક્ષણ મેળવતાં રહેવા માટેના વિવિધ રસ્તા દર્શાવશે. તેઓ તમારા બાળકને શેમાં રુચી છે અને તેઓ કઇ રીતે શિક્ષા મેળવી શકે તેમ છે તે જાણવા માંગે છે.

તમારા બાળમંદિરના શિક્ષકને તમે ગમે ત્યારે દુભાષિયાની વ્યવસ્થા કરવા કહી શકો છો. તે રૂબરૂ કે ફોન પર અથવા વીડિયો રૂપે હોય શકે છે. તેમાં કોઇ શુલ્ક લાગતું નથી.

બાળમંદિરમાં શું થાય છે:

શિક્ષકો બાળકોને રમત રમતાં-રમતાં શિક્ષણ મેળવવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. પ્રવૃત્તિઓમાં ચિત્રકામ, ગાવું, ચઢવું, ખોદવું અને બહાર દોડવું, રમકડાંઓ સાથે રમવું અને પુસ્તકો વાંચવાનો સમાવેશ થઇ શકે છે. રમતો બાળકોને, અન્યોની સાથે વહેંચી અને વારા લઇ સહકાર આપતાં-આપતાં, તેમની કલ્પના શક્તિનો ઉપયોગ કરવા અને નવું જાણવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. બાળકો અંગ્રેજી કેવી રીતે બોલવું અને સમજવું તે સાથે ઊચ્ચારણો, શબ્દો અને ભાષા શિખશે.

બાળમંદિરો આપણાં બહુસાંસ્કૃતિક સમાજનો ભાગ છે:

બાળમંદિર કાર્યક્રમો દરેક પૃષ્ઠભૂમિના વાલીઓને તેમના સમુદાયનો ભાગ બનવા આવકારે છે. તે એક એવી જગ્યા છે જ્યાં વાલીઓ એકબીજાને મળીને અને વાતોની આપલે કરીને એકબીજા પાસેથી શીખી શકે છે.

શિક્ષકો તમારા બાળક અને તમારી સંસ્કૃતિ વિષે જાણવા માંગે છે. તે તેમને, સાંસ્કૃતિક દિવસો અને કાર્યક્રમો આધારિત પ્રવૃત્તિઓ સહિત તમારા બાળક માટે અર્થસભર કાર્યક્રમો તૈયાર કરવામાં અને વિક્ટોરિયાની બહુવિધતાને ઊજાગર કરવામાં સહાય કરે છે.

શિક્ષકો પ્રવૃત્તિઓમાં બધાને જ સામેલ કરે છે, જેથી જે બાળકો અંગ્રેજી નથી બોલતાં તેમને પણ અન્યો જેવી જ રમવાની અને શિખવાની તક મળે છે. કેટલાંક બાળમંદિર કાર્યક્રમોમાં દ્વીભાષી તાલીમ આપનારા હોય છે જે એવા બાળકો કે જે થોડું અંગ્રેજી બોલતાં હોય કે સહેજ પણ ન બોલતાં હોય તેમને સહાય કરે છે. બાળકોને બીજાની સાથે ભળતાં અને અન્યોને સ્વીકારતાં તથા સાંસ્કૃતિક જુદાંપણાંનો આદર કરતાં શિખવવામાં આવે છે.

લોન્ગ ડે કેર (ચાઇલ્ડકેર) અને ફક્ત (સત્રવાળા) બાળમંદિર હોય તેવા બાળમંદિર કાર્યક્રમમાં શું ફરક છે?

બાળકો ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના માટેનો બાળમંદિરનાં કાર્યક્રમમાં લોન્ગ ડે કેર (ચાઇલ્ડકેર) અથવા ફક્ત (સત્રવાળા) બાળમંદિર થકી જઇ શકે છે. સામાન્યરીતે આ સેવાઓ ચાર-વર્ષની-ઉંમરના માટેનો બાળમંદિરનો પ્રોગ્રામ પણ ચલાવતી હોય છે.

લોન્ગ ડે કેર કેન્દ્ર બાળમંદિર કાર્યક્રમ સહિત આખા દિવસનું શિક્ષણ અને સંભાળ પૂરું પાડી શકે છે. શિક્ષકની આગેવાની હેઠળનાં બાળમંદિર કાર્યક્રમને શિક્ષણ અને સંભાળના વધારાના કલાકો સાથે ભેળવી શકાય છે. ફક્ત બાળમંદિર હોય તેવી સેવામાં બાળમંદિરનો કાર્યક્રમ ચોક્કસ દિવસો અને સમયે જ ચલાવવામાં આવશે. આ દિવસો અને કલાકો જે તે બાળમંદિર સેવા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.

વહેલું થરું થતું બાળમંદિર

૨૦૨૩માં ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના માટેના બાળમંદિરના કાર્યક્રમો દર અઠવાડિયે ૫થી ૧૫ કલાકો માટે અને ચાર-વર્ષની-ઉંમરના માટેના બાળમંદિર કાર્યક્રમો ૧૫ કલાક માટે છે. જો તમે શરણાર્થી કે આશ્રયઇચ્છુક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતાં હોવ તો, વહેલું શરૂં થતું બાળમંદિર (અર્લિ સ્ટાર્ટ કિંડરગાર્ટન - ઇએસકે) કહેવાતો એક કાર્યક્રમ પણ ઉપલબ્ધ છે. જે બાળકો એબોરિજીનલ અથવા ટોરસ સ્ટ્રેટ આઇલેન્ડર તરીકે ઓળખાય છે અથવા જેઓ બાળ સુરક્ષા સેવાઓના સંપર્કમાં આવ્યા છે તેમના માટે પણ ઇએસકે ઉપલબ્ધ છે.

ઇએસકે સુનિશ્ચિત કરે છે કે, તમે તમારા બાળક માટે દર અઠવાડિયે શક્ય મહત્ત્મ કલાકો માટે નિઃશુલ્ક બાળમંદિર કાર્યક્રમ મેળવી શકો. જે બાળકો ઇએસકેને પાત્ર છે તેઓ, ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના માટેના બાળમંદિર કાર્યક્રમમાં ગમે તેટલા કલાકો આપવામાં આવતાં હોય તો પણ, દર અઠવાડિયે ૧૫ કલાકના નિઃશુલ્ક બાળમંદિર કાર્યક્રમના હકદાર છે.

ઇએસકે વિષે વધુ માહિતી માટે તમારા સ્થાનિક બાળમંદિર સેવા સાથે વાત કરો અથવા https://www.vic.gov.au/early-start-kindergartenનીExternal Link મુલાકાત લો.

તમારા બાળકનો દાખલો કરાવો:

માન્ય બાળમંદિર કાર્યક્રમો પૂરા પાડતી સેવાઓ શોધવા કિંડર પ્રોગ્રામ વેબસાઇટની મુલાકાત લો (બાળમંદિર કાર્યક્રમ શોધો - શિક્ષણ અને તાલીમ વિભાગ, વિક્ટોરિયા (educationapps.vic.gov.au)External Link )

તમારા સ્થાનિક બાળમંદિર સેવા સાથે તેમના દાખલાની પ્રક્રિયા વિશે વાત કરો. જો તમારે સહાયની જરૂર હોય તો, તમે તમારી સ્થાનિક સ્વરાજસંસ્થા (લોકલ કાઉન્સિલ)નો પણ સંપર્ક કરી શકો છો અથવા ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના માટેના બાળમંદિર પૂછપરછ સેવાને ૧૮૦૦ ૩૩૮ ૬૬૩ પર ફોન કરો અથવા 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au પર ઇમેલ કરો. ભાષામાં સહાય અથવા દુભાષિયો મેળવવા માટે પહેલાં ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો.

કિંડર ટીક છે કે કેમ તે જુઓ:

કિંડર ટીકExternal Link વિક્ટોરિયાના પરિવારોને તેમના બાળકો માટે માન્યતા પ્રાપ્ત બાળમંદિર કાર્યક્રમ શોધવામાં મદદ કરે છે.

તમારી સ્થાનિક બાળમંદિર સેવામાં, સેવા પર કે કેન્દ્રના મકાન પર કે તેના પ્રાંગણમાં, તેમની વેબસાઇટ અથવા તેમના માહિતી પત્રો પર કિંડર ટીક ચિન્હ છે કે કેમ તે જુઓ.

Reviewed 03 February 2023

Was this page helpful?