نحوه و زمان ثبت‌نام (How and when to enrol) - فارسی (Farsi)

در مورد روند ثبت نام با شورای شهر محلی یا مهدکودک خود صحبت کنید. همچنین می‌توانید با تلفن پاسخ‌گویی به سوالات مهدکودک برای کودکان سه ساله با شماره تلفن 1800338663 یا ایمیل 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au تماس بگیرید. برای حمایت زبانی یا مترجم شفاهی، ابتدا با شماره تلفن 131450 تماس بگیرید.

مهدکودک با شروع زودهنگام (Early Start Kindergarten)

کودکان پناهنده یا پناهجو می‌توانند از طریق مهدکودک با شروع زودهنگام به حمایت‌های اضافی دسترسی داشته باشند و اولویت دسترسی به مهدکودک را دریافت کنند. هنگام ثبت نام فرزندتان می‌توانید از خدمات محلی خود در مورد مهدکودک با شروع زودهنگام بپرسید یا برای اطلاعات بیشتر به مهدکودک با شروع زودهنگام مراجعه کنید.

زمان ثبت نام

در ویکتوریا کودکان را می‌توانید از سه سالگی در یک برنامه مهدکودک ثبت نام کنید. شما می‌توانید تاریخ تولد فرزندتان را در «محاسب سن شروع» وارد کنید تا بدانید در چه سالی فرزندتان می‌تواند مهدکودک برای کودکان سه و چهار ساله را شروع کند.

اگر روز تولد فرزندتان بین ۱ ژانویه و ۳۰ آوریل باشد، باید سالی که او شروع به مدرسه رفتن می‌کند را مشخص کنید تا معلوم شود که در چه سال‌هایی به مهدکودک خواهد رفت. شما می‌توانید انتخاب کنید که فرزندتان در سالی که پنج یا شش ساله می‌شود به مدرسه برود.

یک برنامه مهدکودک پیدا کنید.

برای یافتن خدمات مهدکودک تایید شده، این وب‌سایت را ببینید: (Find A Kinder Program – Department of Education and Training, Victoria (educationapps.vic.gov.au)). خدمات شورای شهر محلی و مهدکودک شما نیز می‌توانند در جایابی در مهدکودک به شما کمک کنند.

به دنبال علامت تیک کودکستان باشید:

این علامت تیک کودکستان به خانواده های ویکتوریایی کمک می‌کند تا یک برنامه kinder تایید شده را برای فرزندان خود پیدا کنند.

لوگوی علامت تیک Kinder را در خدمات کودکستان محلی خود، در ساختمان یا محوطه سرویس یا مرکز، در وب سایت یا در مطالب اطلاعاتی آنها جستجو کنید.

Updated