Jinsi na wakati wa kujiandikisha (How and when to enrol) - Kiswahili (Swahili)

Zungumza na halmashauri yako ya mtaa au huduma ya chekechea kuhusu mchakato wa kujiandikisha. Unaweza pia kupiga simu kwenye Laini ya Maulizo ya Chekechea kwa Watoto wa Umri wa Miaka Mitatu kwenye 1800 338 663 au tuma barua pepe 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au. Kwa usaidizi wa lugha au kupata mkalimani, piga simu 131 450 kwanza.

Chekechea ya Kuanza Mapema

Watoto kutoka asili ya mkimbizi au mtafuta hifadhi wanaweza kupata usaidizi zaidi na kupokea kipaumbele cha ufikiaji wa shule ya chekechea kupitia Chekechea ya Kuanza Mapema. Unaweza kuuliza huduma yako ya karibu kuhusu Chekechea ya Kuanza Mapema unapomsajili mtoto wako, au tembelea Chekechea ya Kuanza Mapema kwa habari zaidi.

Ni lini kujiandikisha

Katika Victoria, unaweza kuanzisha watoto katika mpango wa chekechea wanapokuwa na umri wa miaka 3. Unaweza kuingiza tarehe ya kuzaliwa ya mtoto wako kwenye Kikokotoo cha Umri wa Kuanzia ili kujua ni mwaka gani anaweza kuanza Chekechea wenye Umri wa Miaka Mitatu na Minne.

Iwapo siku ya kuzaliwa ya mtoto wako itakuwa kati ya tarehe 1 Januari na 30 Aprili, utahitaji kuhesabu mwaka ambapo ataanza shule ili kufahamu ni mwaka gani atahudhuria chekechea. Unaweza kuchagua kama mtoto wako atahudhuria shule katika mwaka anapofikisha miaka mitano au sita.

Tafuta programu ya chekechea

Ili kupata huduma zinazotoa programu za chekechea zilizoidhinishwa, tembelea tovuti ya kutafuta mpango wa chekechea (Pata Mpango wa Chekechea - Idara ya Elimu na Mafunzo, Victoria ( educationapps.vic.gov.au)). Halmashauri ya eneo lako na huduma za chekechea pia zinaweza kukusaidia kupata nafasi katika shule ya chekechea.

Tafuta alama ya vema ya Chekechea:

Alama ya Vema ya Chekechea husaidia familia za Victoria kupata mpango wa chekechea ulioidhinishwa kwa watoto wao.

Tafuta nembo ya alama ya Vema ya Chekechea kwenye huduma ya shule ya chekechea iliyo karibu nawe, kwenye huduma au jengo la kituo au uwanja, kwenye tovuti yao au katika nyenzo zao za taarifa.

Updated