Macluumaadka Xannaanada oo lacag la'aan ah (About Free Kinder) - Soomaali (Somali)

Xannaano lacag la'aan ah ayaa laga heli karaa barnaamijyada Kinder ee Saddex iyo Afar-sano jir ah adeegyada markaas ka qeyb qaadanaya ee ka howlgala Victoria oo dhan. Tan waxaa ka mid ah daryeelka maalinta dheer iyo standalone labadaba (kaas oo sidoo kale loo yaqaan kalfadhiga) adeegyada carruurta.

Lacagaha u baaqanaya qoysaska

Xannaanada lacag la'aanta ah macnaheedu waxay tahay waxaa u baaqanaysa lacag dhan ilaa $2,500 ilmahiiba sannad kasta.

Qoysaska carruurta leh ee ka diiwaangashan kinder kaligiis ah oo ka qaybqaadanaya waxay helayaan barnaamij bilaash ah.

Qoysaska carruurta leh ee ka qaybqaata xannaano-maalmeedka dheer waxay helayaan lacag dhimis ah ilaa $2,000 ilmo kasta. Haddii ilmahaagu ka diiwaangashan yahay barnaamijka Kinder ee Saddex-Sano Jir ah oo ka yar 15 saacadood waxaad heli doontaa qaddarka lacag-bixinta ee pro-rata.

U-qalmitaanka Xanaanada lacag la'aanta ah

Kinder bilaash ah ayaa loogu talagalay qof walba.

Qoysasku uma baahna inay haystaan Kaarka Daryeelka Caafimaadka ama Kaarka Hawlgabka, dhalashada Australia, ama caddeynta cinwaanka si ay xaq ugu yeeshaan inay galaan. Sidoo kale uma baahnid inaad xaq u yeelato Kabista Daryeelka Carruurta ee Dawladda Australia (Child Care Subsidy - CCS) si aad u hesho Kinder Bilaash ah.

Waxaad ku heli kartaa oo keliya Kinder Bilaash ah hal adeeg oo kinder ah markiiba. Adeeggaaga carruurta ayaa ku weydiin doona inaad saxiixdo warqad, adoo magacaabaya adeegga meesha aad ka heli doonto Xannaanada Bilaashka ah. Haddii ilmahaagu xaadiro wax ka badan hal adeeg oo xannaanada ah, waa inaad u sheegtaa adeeg kasta meesha aad rabto inaad ka gasho Xannaanada Bilaashka ah.

Sida loo helo maalgelinta Xannaanada Bilaashka ah

Adeegyada Xannaanada ee bixiya Xannaano Bilaash ah waxay helaan dhaqaale si toos ah uga yimaada Dowladda Victoria. Tani waxay ka dhigan tahay in qoysasku aysan u baahnayn inay dib u dalbadaan kaydka, taa beddelkeeda khidmadahaaga waa la dhimi doonaa.

Xanaanada kalfadhiga (sessional kinder) barnaamijkaagu waa bilaash..

Xannaano maalmeedka dheer $2,000 Kinder-ka bilaashka ah ayaa lagu dabaqi doonaa kharashyadaada si joogto ah sanadka oo dhan (tusaale toddobaadle ama toddobaadle). Waa inaad arki kartid qaddarka si cad loogu sheegay qaansheegtada (invoice) inay tahay 'Victorian Government Free Kinder offset'.

Haddii aad xaq u leedahay Kabista Daryeelka Carruurta ee Dawlada Dhexe marka hore ayaa lagu dabaqi doonaa. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso lacagta ka hadhay CCS ka dib iyo bixinta Xannaanada Bilaashka ah ka dib.

Qoysaska isticmaalaya barnaamijyada xanaano maalmeedka dheer (long day care kinder) waxay awoodi doonaan inay arkaan lacagta uga baaqatay Kinder-ka lacag la'aanta ah xilliyo kasta oo biilasha ah (each billing cycle) ayadoona si cad loogu qori doono 'Victorian Government Free Kinder offset' xaashida biilasha ama invoice ka.

Sida kharashka ujrada loogu dabaqo khidmadaha jeebkaaga ka baxsan

Lacagta bilaashka ah ee Kinder ayaa si joogto ah loogu dabaqi doonaa khidmadahaaga sanadka oo dhan (tusaale ahaan toddobaadle ama toddobaad). Waa inaad arki kartid qaddarka si cad loogu sheegay qaansheegtada (invoice) inay tahay 'Victorian Government Free Kinder offset'.

Macluumaad ku saabsan sida magdhowga loogu dabaqi doono khidmadahaaga iyo sida tan loogu muujinayo qaansheegtaada, fadlan si toos ah ula hadal adeegaaga xanaanada. Haddii ilmahaagu galo in ka badan 15 saacadood asbuucii, saacadahan dheeraadka ah kuma jiraan kabista.

Haddii aad xaq u leedahay Kabista Daryeelka Carruurta ee Dawlada Dhexe marka hore ayaa lagu dabaqi doonaa. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso lacagta ka hadhay CCS ka dib iyo bixinta Xannaanada Bilaashka ah ka dib.

Tusaale:

  • Ilmo 4 jir ah ayaa wuxuu aadaa xannaano maalmeed dheer oo leh barnaamij kinder ah 3 maalmood todobaadkii.
  • Adeeggu $360 ayuu ku kacayaa 3da maalmood (oo ay ku jiraan saacadaha carruurta iyo saacadaha daryeelka dheeraadka ah).
  • Qoysku wuxuu helayaa CCS $252.
  • Adeeggu waxa uu quseeyaa $2,000 Kinder-ka bilaashka ah usbuuciiba 40 usbuuc ($50 todobaadkii).
  • Qoysku waxay bixiyaan $58 ka dib CCS iyo Kinder-ka bilaashka ah

Fadlan ogow. Tani waa tusaale kaliya kharashkuna wuu kala duwanaan doonaa iyadoo ay ku xiran tahay duruufaha shaqsiyeed.

Updated