JavaScript is required

प्रारम्भिक शुरुवाती किन्डरगार्टन (Early Start Kindergarten) - नेपाली (Nepali)

यदि तपाईं शरणार्थी वा आश्रय खोजीकर्ताको पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ भने, प्रारम्भिक शुरुआती किन्डरगार्टेन (Early Start Kindergarten (ESK)) भनिने कार्यक्रम उपलब्ध छ।

यदि तपाईं शरणार्थी वा शरण खोज्ने पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ भने तपाईं अर्ली स्टार्ट किन्डरगार्टेन (ESK) को लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। ESK ले तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको लागि प्रत्येक हप्ता सम्भव भएसम्म निःशुल्क किन्डर कार्यक्रम अधिकतम घण्टा प्राप्त गरेको निश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

2023 मा, तीन-वर्षे किन्डर कार्यक्रमहरू प्रत्येक हप्ता 5 देखि 15 घण्टा र चार-वर्षे किन्डर कार्यक्रमहरू 15 घण्टाका लागि हुन्छन्। ESK मार्फत भर्ना गर्दा तीन वर्षे र चार वर्षे किन्डरगार्टन कार्यक्रमहरूमा प्रत्येक हप्ता पूरै 15 घण्टाको ग्यारेन्टी हुन्छ। यो ती बच्चाहरुको लागि उपलब्ध छ जो:

  • शरणार्थी वा आश्रय खोजीकर्ताको पृष्ठभूमिबाट हुन्
  • आदिवासी र/वा टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डरको रूपमा पहिचान भएका छन्
  • जसको परिवारको बाल संरक्षणसँग सम्पर्क छ

तिनीहरू भिक्टोरियामा जहाँ बसे पनि यी बालबालिकाहरूले 'रोल-आउट' (roll-out) अवधिमा प्रति हप्ता 15 घण्टा निःशुल्क किन्डरमा पहुँच गर्न सक्छन्। तिनीहरूको हालको पहुँच र तिनीहरूले प्राप्त गर्ने घण्टामा परिवर्तन हुने छैन।

कसरी आवेदन गर्नेः

ESK योग्य शिक्षकद्वारा प्रदान गरिने सबै किन्डर कार्यक्रमहरूमा उपलब्ध छ। तपाईंले आफ्नो नजिकैको किन्डरलाई सम्पर्क गरेर Early Start Kindergarten अनुदान प्राप्त गर्न अनुरोध गरेर आफ्नो बच्चालाई भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ। किन्डर सेवाहरूले तपाईंलाई तपाईंको भाषामा सहयोग गर्न निःशुल्क अनुवाद सेवा पहुँच गर्न सक्षम छन्।

तपाईं शिक्षा विभागको तीन वर्षे किन्डरगार्टेन इन्क्वायरी लाइनलाई 1800 338 663 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा सहयोगको लागि तपाईंको स्थानीय काउन्सिललाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको भाषामा मद्दत प्राप्त गर्न तपाईंले राष्ट्रिय अनुवाद र दोभाषे सेवा (National Translating and Interpreting Service) लाई 131 450 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ, दोभाषेलाई तपाईंको स्थानीय काउन्सिलको नम्बरमा वा शिक्षा विभागमा फोन गर्न भन्नुहोस्, र दोभाषे फोन कलमा रहनेछन् र अनुवाद गर्नेछन्।

कहिले आवेदन गर्ने:

बालबालिकाहरू किन्डरमा जान भर्ना भएको वर्षको 30 अप्रिलअघि तीन वर्ष उमेरका भएमा उनीहरू ESK का लागि योग्य हुन्छन्। ‘कहिले भर्ना गर्ने’ हेर्नुहोस्।

तपाईं आफ्नो बच्चा पाँच वा छ वर्षको उमेरमा स्कूल जाने वा नजाने भनेर छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तिनीहरूले तीन वा चार वर्षको उमेरमा ESK मा पहुँच गर्न सक्छन्।

यदि तपाईंको बच्चा ESK को लागि योग्य हुँदा तपाईंलाई व्यवस्था गर्न मद्दत चाहिन्छ भने, तपाईं शिक्षा विभाग, तपाईंको स्थानीय काउन्सिल, तपाईंको मातृ र बाल स्वास्थ्य नर्स, वा तपाईंको क्षेत्रको एक किन्डर, वा तपाईंको क्षेत्रमा निम्न संस्थाहरुमध्ये कुनैमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।

  • तीन वर्षे किन्डरगार्टन सोधपुछ लाइन (Three-Year-Old Kindergarten Enquiry Line) 1800 338 663
  • सेन्ट लरेन्सको भातृत्व (Brotherhood of St Laurence) 03 9483 1183
  • फाउन्डेशन हाउस (Foundation House) 03 9389 8900
  • एफकेए बाल सेवाहरू (Fka Children’s Services) 03 9428 4471
  • VICSEG नयाँ भविष्य (VICSEG New Futures) 03 9383 2533

Updated