Victoria government logo

Three year old kindergarten brochure - Dari

دولت ویکتوریا در طول یک دهه تقریباً 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است تا کودکستان سه-ساله-ها که مصارف آنها تمویل شده است را معرفی کند - و اینک (این امکان) در سراسر ایالت در دسترس است. که به معنی سال دیگری از تعلیم، رشد، بازی و دوست یابی برای اطفال ویکتوریا می باشد.

دولت ویکتوریا در طول یک دهه تقریباً 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است تا کودکستان سه-ساله-ها که مصارف آنها تمویل شده است را معرفی کند - و اینک (این امکان) در سراسر ایالت در دسترس است.

که به معنی سال دیگری از تعلیم، رشد، بازی و دوست یابی برای اطفال ویکتوریا می باشد.

اشتراک کردن در یک پروگرام کودکستان با کیفیت از سه سالگی، نتایج تعلیم، رشد، صحت و بهبودی اطفال را افزایش می دهد.

اطفال خردسال از طریق بازی با دنیای اطراف خود آشنا می شوند

یادگیری مبتنی بر بازی، بهترین نحوه یادگیری اطفال خردسال است. این فرصت را در اختیار اطفال قرار می دهد تا از تخیل خود استفاده نموده، مهارت های زبانی خود را بسازند و با اعداد و الگوها آشنا شوند. آنها همچنین یاد می گیرند که چگونه با دیگران کنار آمده، به اشتراک بگذارند، گوش کنند و احساسات خود را مدیریت کنند.

تمامی اطفال در ویکتوریا به دو سال کودکستان که مصارف آنها تمویل شده است، دسترسی دارند

اطفال در سراسر ایالت از سال 2022 حداقل پنج ساعت در هفته به پروگرام کودکستان که مصارف آنها تمویل شده است دسترسی خواهند داشت . این ساعات تا سال 2029 به 15 ساعت در هفته افزایش می یابد.

مهم نیست که طفل شما کجا به کودکستان می رود، معلمان و مربیان تعلیم دیده این پروگرام را رهبری می نمایند.

اطفال می توانند در یک پروگرام کودکستان در یک محل نگهدارای روزانه اطفال (مواظبت از اطفال) یا در یک کودکستان مستقل حضور یابند

اطفال خردسال از طریق بازی راجع به دنیا می آموزند

آنها یاد می گیرند که چگونه با دیگران کنار بیایند، به اشتراک بگذارند ، گوش کنند و احساسات خود را مدیریت کنند.

در یک پروگرام کودکستان، اطفال برای کسب مهارت های زبانی و یادگیری در مورد اعداد و الگوها از بازی استفاده می کنند

معلمان و مربیان به اطفال کمک می کنند تا نسبت به یادگیری، کنجکاو، خلاق و دارای اعتماد به نفس شوند

  • کودکستان های مستقل
   • پروگرام های کودکستان - اطفال برای پروگرام ریزی در کودکستان ها برای روزها و ساعت های مشخص، حضور می یابند
  • خدمات مواظبت در طول روز
   • پروگرام های کودکستان - اطفال به جهت سپری کردن بخشی از زمان خود در مراکز مواظبت در طول روز، در یک پروگرام کودکستان شرکت می کنند
   • تعلیم و مواظبت - خدمات مواظبت روزانه طولانی مدت، تعلیم و مواظبت از اطفال در سنین بین 0 تا 6 سال را ارائه می دهند

  همه پروگرام های کودکستان که مصارف آنها تمویل شده است باید از دستورالعمل های ایمنی و کیفیت دولتی برخوردار بوده و مطابق با چارچوب یادگیری و توسعه سالهای اولیه ویکتوریا تدوین شده باشند.

  یک مرکز مواظبت تمام روز می تواند یک روز کامل از تعلیم و مواظبت، از جمله یک پروگرام کودکستان را ارائه نماید. پروگرام کودکستان به هدایت معلم با ساعات اضافی تعلیم و مواظبت ادغام گردیده است. در خدمات مستقل، یک پروگرام کودکستان فقط در روزهای خاص و در زمان های خاص اجرا می شود. این روزها و ساعت ها توسط خدمات کودکستان تعیین می شوند.

  تصمیم گیری در مورد محلی که اطفال شما به آنجا فرستاده می شود ممکن است به اینکه چه خدماتی در جامعه شما موجود باشد و اینکه بهترین کار برای خانواده و طفل شما چیست، بستگی داشته باشد

 • با خدمات کودکستان محلی خود در مورد روند ثبت نام و جدول زمانی آنها صحبت نموده و از مرکز آنها دیدن کنید و کارکنان آنجا را ملاقات کنید. برای یافتن کودکستان محلی خود و کسب معلومات راجع به نحوه انتخاب خدمت مناسب برای خانواده تان به education.vic.gov.au/choose-kinder مراجعه کنید

  انتخاب یک سرویس کودکستان با کیفیت، تضمین کننده آن است که طفل از وقت خود در کودکستان بیشترین استفاده را ببرد. با مراجعه به www.startingblocks.gov.auExternal Link می توانید رتبه بندی کیفیت خدمات را مد نظر داشته باشید.

 • بیشتر سرویس ها که فرآیندی برای ثبت نام دارند، یک سال قبل از شروع پروگرام کودکستان باز می شود، بنابراین باید هنگامی که طفلتان دو ساله شد، به فکر ثبت نام باشید.

  خانواده ها و سرپرستان دارای طفل هایی که بین جنیوری و آپریل متولد شده اند دارای حق انتخاب اینکه کدام سال، کودکستان سه- ساله-ها که مصارف همگانی آنها تمویل شده است را معرفی نمایند، می باشند. ممکن است خانواده ها برای همسانی با سن شروع مدرسه، سال بعد را برای حضور اطفال انتخاب کنند، حال آنکه سایر اطفال بهنگام شروع دو سال سن دارند.

  اطفالی که بین 1 جنیوری الی 30 آپریل به دنیا می آیند، واجد شرایط حضور در کودکستان سه-ساله-ها در زمانی که وارد سه ساله گی یا چهار ساله گی خود شوند، می باشند.

  اطفال ممکن است نتوانند تا سه سالگی در پروگرام هایی که در آن خدمات قادر به تأمین مربی طفل برای اطفال دو ساله نیست، حضور بیابند.

  اطفالی که از 1 ماه می تا 31 دسامبر متولد شده اند تنها زمانی که وارد چهار سالگی بشوند مجاز به حضور در کودکستان سه-ساله-ها و هنگامی که وارد پنج سالگی می شوند مجاز به حضور در کودکستان چهار-ساله-ها می باشند.

 • تاریخ تولد طفل نظرات 2020 2021 2022 2023 2024

  21 دسامبر 2016 - 30 آپریل 2017

  خانواده ها حق انتخاب را برای شروع مدرسه در سال 2022 یا 2023 دارند

  کودکستان 3-ساله-ها

  کودکستان 4-ساله-ها

  دبستان صنف 1 صنف 2

  کودکستان 3-ساله-ها

  کودکستان 4-ساله-ها

  دبستان صنف 1
  1 می - 20 دسامبر 2017 *

  کودکستان 3-ساله-ها

  کودکستان 4-ساله-ها

  دبستان صنف 1
  21 دسامبر 2017 - 30 آپریل 2018 خانواده ها حق انتخاب را برای شروع مدرسه در سال 2023 یا 2024 دارند

  کودکستان 3-ساله-ها

  کودکستان 4-ساله-ها

  دبستان صنف 1

  کودکستان 3-ساله-ها

  کودکستان 4-ساله-ها

  دبستان

  1 می - 20 دسامبر 2018 *

  کودکستان 3-ساله-ها

  کودکستان 4-ساله-ها

  دبستان

  * ماه دسامبر ترم 4 نهایی در یک مکتب دولتی است. اگر آخرین روز یک مکتب انتخابی یک خانواده پیش از ترم 4 باشد ، آنگاه باید از آن تاریخ استفاده شود.

  • خدمات کودکستان محلی یا ارائه دهنده خدمات تان، از جمله یک سرویس مواظبت روزانه طولانی مدت
  • شورای محلی یا نرس صحت مادر و طفل تان
  • تماس با اداره صحت (Department of Health - DH) خط والدین به نامبر 13 22 89

  • ایمیل 3yo.kindergarten@education.vic.gov.au

  بازدید از www.vic.gov.au/kinder

Reviewed 03 February 2022