Victoria government logo

Three-Year-Old Kindergarten brochure - Vietnamese

Chính phủ Victoria đang đầu tư gần 5 tỷ đô-la trong mười năm để thực hiện chương trình Mầm non Ba Tuổi phổ thông do chính phủ tài trợ – và giờ đây đã có trên toàn tiểu bang.

Chính phủ Victoria đang đầu tư gần 5 tỷ đô-la trong mười năm để thực hiện chương trình Mầm non Ba Tuổi phổ thông do chính phủ tài trợ – và giờ đây đã có trên toàn tiểu bang.

Điều này có nghĩa là trẻ em tại Victoria có thêm một năm nữa để học tập, lớn khôn, vui chơi và kết bạn.

Tham gia chương trình mầm non chất lượng từ ba tuổi sẽ nâng cao kết quả học tập, sự phát triển, sức khỏe và an ninh của trẻ em.

Trẻ em học về thế giới xung quanh thông qua vui chơi

Học tập dựa trên trò chơi là cách trẻ em học tốt nhất, đem lại cho trẻ em cơ hội sử dụng trí tưởng tượng, tập luyện kỹ năng ngôn ngữ và học về các con số và các kiểu dạng. Các em cũng học cách hòa đồng với người khác, chia sẻ, lắng nghe và tiết chế cảm xúc của mình.

Tất cả trẻ em ở Victoria đều được học hai năm chương trình Mầm non do chính phủ tài trợ

Trẻ em trên toàn tiểu bang sẽ được hưởng lợi từ năm 2022 với ít nhất năm tiếng đồng hồ tham gia chương trình mầm non do chính phủ tài trợ mỗi tuần. Số giờ này sẽ tăng lên 15 tiếng đồng hồ một tuần vào năm 2029.

Bất kể con quý vị tham gia chương trình mầm non nào, thì giáo viên và các nhà giáo dục đã qua đào tạo sẽ phụ trách chương trình này

Trẻ em có thể theo học chương trình mầm non tại dịch vụ giữ trẻ (nhà trẻ) cả ngày hoặc tại trường mầm non riêng.

Trẻ em học về thế giới thông qua trò chơi

Các em học cách hòa hợp với người khác, chia sẻ, lắng nghe, và tiết chế cảm xúc của các em

Trong chương trình mầm non, trẻ em sử dụng trò chơi để tập luyện kỹ năng ngôn ngữ và học về các con số và các kiểu dạng

Giáo viên và nhà giáo dục giúp trẻ em trở nên tò mò, sáng tạo và tự tin về việc học tập

  • Các Trường mầm non riêng
   • Các Chương trình Mầm non - Trẻ em tham gia chương trình mầm non vào ngày và giờ đã ấn định
  • Các Dịch vụ Giữ trẻ Cả Ngày
   • Các Chương trình Mầm non - Trẻ em tham gia chương trình mầm non như một phần thời gian của các em trong dịch vụ giữ trẻ ban ngày
   • Giáo dục và Giữ trẻ - Dịch vụ Giữ trẻ Cả Ngày cung cấp dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi

  Tất cả các chương trình mầm non do chính phủ tài trợ phải đáp ứng các quy định về chất lượng và an toàn của chính phủ và được phát triển phù hợp với Khuôn khổ Học tập và Phát triển Những Năm Đầu Đời của Tiểu bang Victoria (Victorian Early Years Learning and Development Framework).

  Trung tâm giữ trẻ ban ngày có thể cung cấp dịch vụ giáo dục và giữ trẻ cả ngày, bao gồm chương trình mầm non. Chương trình mầm non do giáo viên phụ trách được kết hợp vào các giờ giáo dục và giữ trẻ bổ sung. Tại dịch vụ độc lập, họ sẽ chỉ có chương trình mầm non vào một số các ngày và vào những giờ giấc nhất định. Những ngày và giờ này do dịch vụ nhà trẻ ấn định.

  Quyết định gửi con quý vị nơi nào có thể phụ thuộc vào những dịch vụ nào có sẵn trong cộng đồng của quý vị, và những dịch vụ nào phù hợp nhất cho gia đình và con quý vị

 • Hãy nói chuyện với dịch vụ mầm non địa phương trong vùng quý vị cư ngụ về thủ tục và thời điểm ghi danh của họ, đồng thời tới xem trung tâm và gặp nhân viên của họ. Muốn tìm dịch vụ mầm non địa phương trong vùng quý vị cư ngụ và muốn biết thông tin về cách chọn dịch vụ phù hợp cho gia đình quý vị, xin hãy truy cập: How to choose a kindergarten

  Lựa chọn dịch vụ mầm non chất lượng sẽ bảo đảm trẻ em tận dụng tối đa thời gian của các em ở trường mầm non. Quý vị có thể truy cập www.startingblocks.gov.auExternal Link xem thứ hạng chất lượng dịch vụ.

 • Hầu hết các dịch vụ đều có thủ tục ghi danh, bắt đầu vào năm trước khi trẻ em bắt đầu chương trình mầm non, vì vậy, quý vị nên nghĩ đến việc ghi danh khi con quý vị lên hai.

  Các gia đình và người chăm sóc có trẻ em sinh trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 có thể chọn năm nào để bắt đầu chương trình Mầm non Ba Tuổi phổ thông do chính phủ tài trợ. Các gia đình có thể chọn cho con đi học vào năm sau cho đúng với tuổi bắt đầu đi học, trong khi những trẻ em khác sẽ lên hai khi các em bắt đầu.

  Trẻ em sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 hội đủ điều kiện đi học Mầm non Ba Tuổi vào năm trẻ em lên ba hoặc năm trẻ em lên bốn.

  Trẻ em nhiều khi không thể tham dự cho đến khi các em lên 3 tuổi trong các chương trình mà dịch vụ không thể đáp ứng tỷ lệ giữa nhà giáo dục và các trẻ em hai tuổi.

  Trẻ em sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12 chỉ hội đủ điều kiện đi học Mầm non Ba Tuổi vào năm các em lên bốn tuổi và đi học Mầm non Bốn Tuổi vào năm các em lên năm tuổi.

 • Ngày trẻ em chào đời Chú thích 2020 2021 2022 2023 2024

  Ngày 21 tháng 12 năm 2016 - ngày 30 tháng 4 năm 2017

  Gia đình có thể chọn cho con bắt đầu đi học vào năm 2022 hoặc 2023

  Mầm non 3 tuổi

  Mầm non 4 tuổi

  Lớp vỡ lòng (Prep) Lớp 1 Lớp 2

  Mầm non 3 tuổi

  Mầm non 4 tuổi

  Lớp vỡ lòng (Prep) Lớp 1
  Ngày 1 tháng 5 - ngày 20 tháng 12 năm 2017*

  Mầm non 3 tuổi

  Mầm non 4 tuổi

  Lớp vỡ lòng (Prep) Lớp 1
  Ngày 21 tháng 12 năm 2017 - ngày 30 tháng 4 năm 2018 Gia đình có thể chọn cho con bắt đầu đi học vào năm 2023 hoặc 2024

  Mầm non 3 tuổi

  Mầm non 4 tuổi

  Lớp vỡ lòng (Prep) Lớp 1

  Mầm non 3 tuổi

  Mầm non 4 tuổi

  Lớp vỡ lòng (Prep)

  Ngày 1 tháng 5 - ngày 20 tháng 12 năm 2018*

  Mầm non 3 tuổi

  Mầm non 4 tuổi

  Lớp vỡ lòng (Prep)

  * Ngày trong tháng 12 là Học kỳ 4 cuối cùng ở trường công lập. Trong trường hợp trường học gia đình đã chọn có ngày cuối cùng sớm hơn Kỳ 4, thì nên sử dụng ngày đó.

  • Cơ sở cung cấp cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ mầm non trong vùng quý vị cư ngụ, kể cả dịch vụ giữ trẻ cả ngày
  • Hội đồng Thành phố hoặc y tá y tế mẫu nhi trong vùng quý vị cư ngụ
  • Gọi cho Bộ Y tế (Department of Health - DH) Đường dây phụ huynh (Parentline) qua số 13 22 89
  • Gửi email đến 3yo.kindergarten@education.vic.gov.au

  Three-Year-Old Kindergarten

Reviewed 07 February 2022