JavaScript is required

Three-Year-Old Kindergarten brochure - Vietnamese

Chính phủ Victoria đang đầu tư gần 5 tỷ đô-la trong mười năm để thực hiện chương trình Mầm non Ba Tuổi phổ thông do chính phủ tài trợ – và giờ đây đã có trên toàn tiểu bang.

Chính phủ Victoria đang đầu tư gần 5 tỷ đô-la trong mười năm để thực hiện chương trình Mầm non Ba Tuổi phổ thông do chính phủ tài trợ – và giờ đây đã có trên toàn tiểu bang.

Điều này có nghĩa là trẻ em tại Victoria có thêm một năm nữa để học tập, lớn khôn, vui chơi và kết bạn.

Tham gia chương trình mầm non chất lượng từ ba tuổi sẽ nâng cao kết quả học tập, sự phát triển, sức khỏe và an ninh của trẻ em.

Trẻ em học về thế giới xung quanh thông qua vui chơi

Học tập dựa trên trò chơi là cách trẻ em học tốt nhất, đem lại cho trẻ em cơ hội sử dụng trí tưởng tượng, tập luyện kỹ năng ngôn ngữ và học về các con số và các kiểu dạng. Các em cũng học cách hòa đồng với người khác, chia sẻ, lắng nghe và tiết chế cảm xúc của mình.

Tất cả trẻ em ở Victoria đều được học hai năm chương trình Mầm non do chính phủ tài trợ

Trẻ em trên toàn tiểu bang sẽ được hưởng lợi từ năm 2022 với ít nhất năm tiếng đồng hồ tham gia chương trình mầm non do chính phủ tài trợ mỗi tuần. Số giờ này sẽ tăng lên 15 tiếng đồng hồ một tuần vào năm 2029.

Bất kể con quý vị tham gia chương trình mầm non nào, thì giáo viên và  các nhà giáo dục đã qua đào tạo sẽ phụ trách chương trình này

Trẻ em có thể theo học chương trình mầm non tại dịch vụ giữ trẻ (nhà trẻ) cả ngày hoặc tại trường mầm non riêng.

Trẻ em học về thế giới thông qua trò chơi

Các em học cách hòa hợp với người khác, chia sẻ, lắng nghe, và tiết chế cảm xúc của các em

Trong chương trình mầm non, trẻ em sử dụng trò chơi để tập luyện kỹ năng ngôn ngữ và học về các con số và các kiểu dạng

Giáo viên và nhà giáo dục giúp trẻ em trở nên tò mò, sáng tạo và tự tin về việc học tập

Updated