VET trong chương trình Chứng chỉ Lộ trình học Victoria (VET in the Victorian Pathways Certificate) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Phát triển các kỹ năng nghề nghiệp theo mục tiêu định hướng thông qua VET

Giải thích về chương trình giáo dục và đào tạo nghề

Giáo dục và đào tạo nghề (VET) là chương trình học nơi bạn phát triển các kỹ năng thực tế và theo mục tiêu định hướng. Các kỹ năng bạn học được liên quan đến lộ trình nghề nghiệp, nhờ đó bạn có thể áp dụng chúng trong công việc hoặc trong quá trình giáo dục và đào tạo nâng cao. Bạn có thể thêm khóa học hoặc chứng chỉ VET vào chương trình học của mình khi đang ở trường.

Kết hợp VET với VPC

VET đóng vai trò quan trọng trong chương trình học trung học phổ thông những năm cuối. Thêm VET vào Chứng chỉ Lộ trình học Victoria (VPC) sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng ngành nghề thực tế liên quan đến công việc.

Các khóa học VET:

  • Cung cấp bằng cấp được công nhận trên toàn quốc về ngành nghề hoặc tín chỉ cho ngành nghề đó.
  • Góp phần giúp bạn hoàn thành chương trình VCE.
  • Cho phép bạn học tập thông qua Học nghề và Thực tập tại trường. Đây thường là những vị trí được trả lương.

Hãy trao đổi với nhà trường về cách thức kết hợp các môn học VET với VPC.

Học nghề và Thực tập tại trường

Bạn có thể kết hợp học nghề hoặc thực tập với chương trình học VPC của mình. Bắt đầu học nghề hoặc thực tập trong khi còn trên ghế nhà trường đồng nghĩa với việc bạn có thể được đào tạo tại chỗ có lương, từ đó lấy được bằng cấp. Chương trình học nghề và thực tập tại trường cho bạn thêm tự tin và các kỹ năng nghề nghiệp mà các nhà tuyển dụng đang cần.

Thông tin thêm

Hãy gặp gỡ Các nhà vô địch VET của chúng ta. Đây là những học sinh Victoria đạt thành tích cao và vươn lên thành công thông qua các lộ trình học VET.

Updated