JavaScript is required

Lời nhắn nhủ bằng tiếng Việt về an toàn nước cho người cao niên tại Victoria, những người chăm sóc trẻ nhỏ và nam giới. Water safety Vietnamese

Lời nhắn nhủ bằng tiếng Việt về an toàn nước cho người cao niên tại Victoria, những người chăm sóc trẻ nhỏ và nam giới.

Người cao niên tại Victoria

Bất kể quý vị bao nhiêu tuổi
Mọi người đều có thể bị lâm nguy khi ở gần nước.

Kết quả nghiên cứu cho thấy người trên 65 tuổi dễ bị chết đuối hơn nhiều. Năm ngoái, hầu hết những người trên 65 tuổi bị chết đuối là vì bị trượt té xuống nước.

Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên và ở gần nước:

  • Hãy cảnh giác đối với các mối nguy hiểm
  • Hãy nhớ rằng bia rượu và thuốc men có thể ảnh hưởng đến khả năng bơi lội của quý vị
  • Hãy cẩn thận để giảm nguy cơ vô tình bị té xuống nước.

Đừng bao giờ quá tự tin vào khả năng bơi lội của mình và đừng bao giờ đánh giá thấp các nguy cơ.

Cha mẹ và người chăm sóc trẻ em (0–4 tuổi)

Không bao giờ rời mắt khỏi trẻ em ở gần nước.

Nước đem lại niềm vui rất lớn cho trẻ em, nhưng để các em ở gần nước mà không có người lớn trông coi thì nguy hiểm.

Chỉ cần 20 giây là đủ để đứa trẻ mới biết đi bị chết đuối.

Đối với trẻ em sống sót sau khi xảy ra tai nạn đuối nước, nhiều em phải nằm viện và có thể bị khuyết tật vĩnh viễn.

Luôn luôn nhớ hạn chế trẻ em tới nước, luôn luôn giữ các em ở gần quý vị và không bao giờ rời mắt khi trẻ em ở gần nước.

Luôn luôn giữ an toàn khi ở gần nước.

Nam giới dễ bị lâm nạn

Mùa hè, lý do tuyệt vời để thưởng thức các hoạt động liên quan đến nước.

Dù quý vị cùng bạn bè ở bên bờ song, câu cá trên thuyền, hoặc trong hồ bơi nhớ một vài điều:

  • Hãy để ý đến những mối nguy hiểm khi ở gần nước
  • Không tham gia vào hành vi nguy hiểm
  • Hãy nhớ rằng một số điều không thể kết hợp với các hoạt động liên quan đến nước như bia rượu và ma túy

Vui chơi thưởng thức nước nhưng điều quan trọng nhất là coi chừng giùm bạn bè và chính bản thân quý vị.

Updated