Pemulihan Banjir Victoria 2022 (2022 Victorian Flood Recovery) -Bahasa Melayu (Malay)

Sokongan pemulihan untuk orang-orang dan komuniti-komuniti yang terjejas akibat banjir Victoria 2022.

Talian Hotline Pemulihan Banjir

Hubungi Talian Hotline Pemulihan Banjir(Flood Recovery Hotline) 1800 560 760 untuk mendapatkan bantuan:

  • pelbagai perkhidmatan pembersihan
  • mencari tempat tinggal
  • kewangan, kesihatan mental dan sokongan lain.

Tekan 9 untuk khidmat jurubahasa.

Telefon 1800 560 760

Sokongan kesejahteraan

Adalah biasa jika mengalami reaksi negatif selepas sesuatu kejadian kecemasan. Terdapat bantuan untuk anda dan keluarga anda.

Berikut adalah beberapa perkhidmatan sokongan kesejahteraan yang boleh anda akses:

Untuk mendapatkan sokongan yang lebih lanjut, layarilah bantuan kesihatan mental dan kesejahteraan (Mental health and wellbeing support).

Jika anda memerlukan jurubahasa, hubungi TIS National di 131 450

Sokongan lain

Anda boleh mengakses sokongan dari sumber-sumber dalam bahasa Inggeris melalui pautan di bawah:

Derma

Jika anda ingin membantu mereka yang terjejas akibat banjir, anda boleh menderma melalui perkhidmatan derma bukan untuk keuntungan GIVIT(opens in a new window)

Updated