JavaScript is required
Fire in a bushland setting

آیا من در خطر آتش هستم؟ - Am I at risk of fire? - فارسی (Farsi)

اگر در ویکتوریا زندگی یا کار می کنید یا قصد سفر به آنجا را دارید، خطر امکان مواجه شدن با آتش سوزی را دارید.

همه آتش سوزی ها یکسان نیستند. اینکه چطور به آن پاسخ دهید بستگی به این دارد که خانه تان و محیط اطراف آن کجا قرار دارد.

آتش سوزی جنگلی متفاوت از آتش سوزی مراتع می باشد. درک هر دو مهم است. زمانیکه یک آتش سوزی مراتع در ناحیه شهری یا مسکونی شروع می شود، باید متفاوت از زمانیکه در ناحیه روستایی یا حاشیه ای رخ می دهد، واکنش نشان دهید.

این یک راهنمایی عمومی برای کمک به شماست تا خطر آتش را بر اساس محل خودتان شناسایی کنید. اگر در مورد خطر آتش نسبت به خانه خود مطمئن نیستید، می توانید با گروه آتش نشان محلی خود صحبت کنید.

برای یافتن ایستگاه آتش نشانی محله خود می توانید به وبسایت های زیر مراجعه کنید:

خطر آتش سوزی شما چقدر است؟ 

خطر آتش سوزی برای منطقه شما چقدر است؟

Updated