JavaScript is required

Nazi simge ve işaretlerinin engellenmesi (Ban nazi symbols and gestures factsheet) - Turkish

Genel bilgiler

Victoria Hükümeti, Nazi Partisi tarafından kullanılan simge ve işaretlerin halka açık yerlerde kullanılmasını ve teşhir edilmesini engelleyen yeni kanunlar getirmiştir.

Nazi Partisinin insanlığa karşı işlediği suçlarla ilişkilendirilen ve 20. yüzyılın başından ortasına kadar Almanya'da Üçüncü Reich ile Nazi Partisi tarafından kullanılan, en yaygın olarak bilinen Hakenkreuz (gamalı veya kancalı haç) simgesini göstermek zaten cezai bir suçtu.

Getirilen yeni kanunlar, Nazi selamının da aralarında olduğu ilave Nazi simgeleri ve işaretlerinin halka açık yerlerde kullanılmasını engelleyerek kanunlarda halihazırda yer alan bu suçun kapsamını genişletti.

Bu gibi teşhirler Victoria toplumu üyelerine zarar verir ve kabul edilemez. Getirilen bu yasak, Nazi ideolojisinin ve temsil ettiği nefretin Victoria'da hoş görülmediğine dair açık bir mesaj göndermektedir.

Bu suçla ilgili bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnaların arasında, teşhirin sahih akademik, dini, sanat veya eğitim amaçları doğrultusunda makul olarak ve iyi niyetle yapıldığı durumlar bulunur.

Gamalı haç işaretinin Budist, Hindu, Jain gibi inanç toplulukları açısından taşıdığı kültürel ve tarihî önemi tanıyan mevcut istisnalar korunacaktır. Nazi Hakenkreuz simgesiyle karıştırılabilecek gamalı haç, bu topluluklar için barış ve talih anlamlarını taşıyan kadim ve kutsal bir simgedir.

1. Suç nedir?

Kişi, aşağıdaki durumlarda suç işlemiş sayılır:

 • Nazi Partisi tarafından kullanılan bir simge veya işareti halka açık bir yerde veya halkın görebileceği bir yerde kasten gösterirse/teşhir ederse veya kullanırsa/uygularsa, ayrıca
 • kullandığı bu simge veya işaretin Nazi simgesi veya işareti olduğunu biliyorsa veya makul olarak bilmesi bekleniyorsa.

2. Bu suçu işlemenin cezası nedir?

Suç işleyen kişi, 23.000 dolar tutarında para cezasına, 12 ay hapse veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

3. Hangi Nazi simgeleri ve işaretleri yasaklanmıştır?

Hakenkreuz (gamalı haç) ve Nazi selamı, Nazi Partisi tarafından en sık kullanılan simge ve işarettir. Bu simge ve işaret, Victoria toplumuna karşı nefret salmak için kullanılmaktadır ve bu nedenle bunların kullanılması açıkça yasaklanmıştır.

Nazi Partisi ve onunla ilişkili paramiliter kollar tarafından kullanılan diğer simgeler ve işaretler ile Nazi simgesi ya da işaretini yakından andıran simge ve işaretler de yasaklanmıştır.

Nazi Partisi, 1920 ile 1945 arasında aktif olan Ulusal Sosyalist Alman İşçiler Partisini (NSDAP) ifade eder. Nazi Partisi, SA (Sturmabteilung), SS (Schutzstaffel), NSKK (Ulusal Sosyalist Motorlu Güçler) ve NSFK (Ulusal Sosyalist Hava Güçleri) gibi paramiliter yapıları da içerir.

Sonuç olarak, hangi simge ve işaretlerin tam olarak yasak kapsamında sayılacağına mahkemeler karar verecektir. Ancak, yeni kanunlar Nazi Partisi ve paramiliter kolları tarafından kullanılan bayraklar, nişanlar ve madalyaları ele geçirmek niyetindedir. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır:

 • SS yıldırım simgesi (sig rune)
 • yine SS tarafından kullanılan Totenkopf (Nazi kurukafası)
 • SA, NSKK ve NSFK'nin diğer simgeleri.

4. İstisna var mı?

Bu suçla ilgili olarak, Nazi simge ve işaretlerinin sahih bazı amaçlarla uygulanabileceği veya teşhir edilebileceğini kabul eden bazı istisnalar vardır.

Kişiler, Nazi işareti veya simgelerini, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda makul olarak ve iyi niyetle teşhir ediyor veya kullanıyorsa suç işlemiş sayılmazlar. Bu amaçlar:

 • sahih akademik, sanat, eğitim veya bilim amaçları veya
 • kamu yararı olan bir husus veya olaya dair adil ve doğru bir rapor hazırlamak veya yayımlamaktır.

Bir kimsenin, tiyatro performansı sırasında Nazi selamı yapması veya bir öğretmenin, tarih dersinin parçası olarak SS simgesinin gösterildiği bir film izletmesi bunlara örnek sayılabilir.

Ayrıca kişiler:

 • Sahih bir kültürel veya dini amaç doğrultusunda Nazi simgesini gösterirlerse, suç işlemiş sayılmazlar. Bu istisna, bazı dinlerin kendileri için kutsal olan gamalı haç işaretini kullanmaya devam etmelerine olanak tanır.
 • Nazizm veya ilgili ideolojilere karşıt olarak Nazi simgesini veya işaretini gösterirlerse, suç işlemiş sayılmazlar.

Kişilerin, üzerini çizerek Nazi Almanyası bayrağını teşhir etmesi veya LGBTIQ+ topluluklarının kullandığı pembe üçgeni göstermesi gibi durumlar buna örnektir.

Nazi simgesi veya işaretlerini içeren dövmeler, yasak kapsamında değildir.

Ayrıca, adalet amaçları doğrultusunda idare ve yasaların yaptırımı için de istisnalar vardır.

5. Dini ve kültürel gamalı haçın halka açık gösterimi yasaklandı mı?

İlgili suç, Nazi Hakenkreuz işaretiyle karıştırılabilecek gamalı haç işaretlerinin kültürel ve dini amaçlar doğrultusunda gösterilmesini yasaklamaz.

Örnek olarak:

 • Hinduizm inancına mensup bir kişi, şans işareti olarak dükkânının vitrinine gamalı haç işaretini asabilir.
 • Jain inancına mensup bir kişi, yeni aldığı arabasına şans ve talih getirmesi için gamalı haç işaretini çizebilir.
 • Budizm inancına mensup bir kişi, Budist tapınağında, şans ve talih simgesi olarak, göğsüne bir gamalı haç çizilmiş Buda heykeli teşhir edebilir.

Hükümetin, dini ve kültürel gamalı haç simgesinin kökenine dair farkındalık yaratmak; Budist, Hindu ve Jain toplulukları açısından önemini tanımak ve Nazi Hakenkreuz işaretinden farklı olduğunu açıklamak için uygulamayı taahhüt ettiği toplumu eğitme kampanyası doğrultusunda, daha fazla bilgi almak için bu bilgilendirme belgesine bakabilirsiniz.

6. İnternette paylaşılan Nazi simgeleri ve işaretleri yasaklandı mı?

İlgili yasa, yalnızca halka açık yerlerde görülebilen Nazi işaretlerini ve simgelerini kapsar ve internette paylaşılanları kapsamaz.

İnternet üzerinde Nazi simgesi veya işareti paylaşıldığını görürseniz, acil olmayan konularda Polis Yardım Hattını (131 444) arayarak Victoria Polisi ile iletişime geçmelisiniz.

Ciddi istismar içeren sanal malzemelerin kaldırılmasını talep etmek için e-Güvenlik Komisyonuna (eSafety Commissioner) da bildirimde bulunabilirsiniz.

7. Nazi simgesi veya ifadesinin kullanılması veya gösterilmesi konusunda emin değilsem ne yapmalıyım?

Nazi simge veya işaretlerinin halka açık şekilde teşhir edilmesi veya kullanılmasına/ uygulanmasına izin verilip verilmediği konusunda emin olmadığınız hususlar varsa bağımsız hukuk tavsiyesi almalısınız.

Victoria Legal Aid, çeşitli konularda ücretsiz hukuk tavsiyesi verir. Bu internet sitesini kullanarak onlara ulaşabilirsiniz: www.legalaid.vic.gov.au/contact-us.

Ayrıca, Victoria Legal Aid'in 1300 792 387 numaralı Hukuk Yardımı telefon hattını arayarak ilgili yasaya dair ücretsiz bilgi alabilirsiniz. Bu telefon hattı, pazartesi-cuma günleri arasında sabah 8 akşam 6 arasında açıktır.

Victoria Hukuk Enstitüsü (LIV) Yasal Yönlendirme Hizmeti, bağımsız yasal tavsiye verecek uzman bir avukatın bulunmasına yardımcı olabilir.

Bu hizmete www.liv.asn.au/referral adresinden veya (03) 9607 9550 numaralı telefondan ulaşılabilir. İlk danışma ücretsizdir.

8. Victoria Polisinin bu suçun yaptırımı konusunda ne gibi yetkileri vardır?

Polis, Nazi simgeleri veya işaretlerini halka açık şekilde gösteren veya uygulayan/kullanan kişileri tutuklama ve suçla itham etme hakkına sahiptir.

Ayrıca polis:

 • kişilerin suç işlediğine makul şekilde inanıyorsa, bu kişilere, Nazi simgesi veya işaretlerini halka açık alanlardan kaldırmaları talimatını verebilir
 • mülk sahibine veya mülkü kullanan kişilere, Nazi simgesi veya işaretlerini halkın görebileceği yerlerden kaldırmaları talimatını verebilir
 • Nazi simgeleri veya işaretlerini halkın görebileceği yerlerden kaldırmaları istenen ve bu talimata uymayan kişileri suçla itham edebilir. İlgili ceza yaklaşık 1.900 dolar veya 10 ceza birimidir.

Polis ayrıca Nazi simgesi veya işaretlerini teşhir eden mülkleri arama ve eşyalara el koyma yetkisi almak için Mahkemeye başvurabilir.

9. Bu suçu nasıl bildirebilirim?

Nazi simge veya işaretlerinin teşhirini veya kullanılmasını polise bildirmek istiyorsanız lütfen yerel polis karakolunuzla iletişime geçin veya 1800 333 000 numaralı telefondan Crime Stoppers hattını arayın.

Bu bildirim, acil tehlike içeriyorsa lütfen Üç Sıfır'ı (000) arayın.

Nazi salute ban factsheet - Turkish
Word 186.88 KB
(opens in a new window)

Updated