Victoria government logo

2022 भिक्टोरिया बाढी पुनरुत्थान (Victorian Flood Recovery) - नेपाली (Nepali)

2022 मा भिक्टोरियामा आएको बाढीबाट प्रभावित मानिसहरू र समुदायहरूको लागि पुनरुत्थान (रिकभरी) सहयोग।

बाढी पुनरुत्थान हटलाइन (Flood Recovery Hotline)

तपाईंले बाढी पुनरुत्थान हटलाइन (फ्लड रिकभरी हटलाइन) मा निम्न सहयोगका लागि 1800 560 760 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ:

  • उपलब्ध सफाई सेवाहरू
  • बस्ने ठाउँ खोज्न
  • आर्थिक, मानसिक स्वास्थ्य र अन्य सहयोग खोज्न

रिकभरी हटलाइन हरेक दिन बिहान 7.30 बजे देखि बेलुका 7.30 बजे सम्म खुला रहन्छ। दोभाषेको लागि 9 थिच्नुहोस्।

फोन गर्नुहोस्ः 1800 560 760

संरचनात्मक मूल्याङ्कन

प्रभावित बासिन्दा वा साना व्यवसाय सञ्चालकहरूले घरसम्पत्तिहरू बाढीबाट क्षतिग्रस्त वा नष्ट भएका छन् भने संरचनात्मक मूल्याङ्कनका लागि दर्ता गर्न सक्छन्।

तपाईंले दर्ता गरेपछि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन  तपाईंलाई   आपतकालीन पुनरुत्थान भिक्टोरिया (Emergency Recovery Victoria) ले फोन गर्नेछ।

संरचनात्मक मूल्याङ्कनको लागि दर्ता गर्नुहोस्।

अस्थायी आवास

बाढीका कारण आफ्नो घरमा बस्न नसकेका मानिसहरूका लागि अस्थायी आवास उपलब्ध छ।
तपाईंको आवश्यकता अनुसार मेल खाने सबैभन्दा उपयुक्त अस्थायी आवासको ब्यवस्था गर्न फ्लड रिकभरी हटलाइन (Flood Recovery Hotline) लाई1800 560 760 मा फोन गर्नुहोस्।

सहयोग प्राप्त गर्नुहोस्

वित्तीय सहायता

2022 को भिक्टोरियाको बाढीबाट प्रभावित मानिसहरू र व्यवसायहरूको लागि भुक्तानी, अनुदान र आर्थिक सहायता।

जनसमुदायको लागि

अष्ट्रेलिया सरकारको विपत्ति पुनरुत्थान भत्ता (Australian Government Disaster Recovery Allowance)

यदि तपाईंले प्रत्यक्ष बाढीको कारण आम्दानी गुमाउनुभएको छ भने निरन्तर भुक्तानी उपलब्ध छ।

यहाँ आवेदन दिनुहोस्: Victorian Floods, October 2022 – Disaster Recovery AllowanceExternal Link

अष्ट्रेलिया सरकारको विपत्ति पुनरुत्थान भुक्तानी (Australian Government Disaster Recovery Payment)

भिक्टोरियाको बाढीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित मानिसहरूलाई सहयोग गर्न भुक्तानी उपलब्ध छ।

यहाँ आवेदन दिनुहोस्: Victorian Floods, October 2022 – Australian Government Disaster Recovery PaymentExternal Link वा 1800 560 760 मा फोन गर्नुहोस् र दोभाषेको लागि 9 थिच्नुहोस्।

विद्यार्थीहरूको लागि

भिक्टोरियाका स्कूलका विद्यार्थीहरूका परिवारहरू वा भिक्टोरियाको बाढीबाट प्रभावित आफ्ना परिवारहरूबाट टाढा बसिरहेका स्कूलका विद्यार्थीहरूले सहयोगको लागि अनुरोध दर्ता गर्न सक्छन्। सहयोगमा विद्यालयसँग सम्बन्धित आवश्यक सामाग्रीहरू (जस्तै पोशाक, ल्यापटप, इन्टरनेट डङ्गल र स्टेशनरी) प्रतिस्थापन समावेश हुनेछन् जुन बाढीमा हराएको वा क्षतिग्रस्त भएको थियो।

दर्ता गर्न, भिक्टोरियाका स्कूलका विद्यार्थीहरूको लागि बाढी सहायता आवेदन फारमExternal Link मा जानुहोस् वा 1800 560 760 मा फोन गर्नुहोस् र दोभाषेको लागि 9 थिच्नुहोस्।

किसान तथा कृषि उत्पादकहरूको लागि

कृषि उत्पादक बाढी पुनरुत्थानले बाढीको प्रत्यक्ष कारण प्रत्यक्ष नोक्सान वा क्षति बेहोरेका कृषि उत्पादकहरूको लागि सफाई र रिकभरी लागतहरूको लागि सहयोग गर्दछ।

थप जानकारीको लागि भिक्टोरियन प्राइमरी प्रोड्युसर फ्लड रिकभरी प्याकेजExternal Link हेर्नुहोस् वा 1800 560 760 मा फोन गर्नुहोस् र दोभाषेको लागि 9 थिच्नुहोस्।

व्यवसाय र सामुदायिक खेलकुदको लागि

साना व्यवसाय अनुदान

व्यवसाय र सामुदायिक खेलकूद बाढी पुनरुत्थान अनुदानले योग्य संस्थाहरूलाई घरसम्पत्ति, सम्पत्ति वा उपकरणमा भएको क्षतिबाट उत्पन्न हुने खर्चहरू व्यहोर्न मद्दत गर्दछ। थप जानकारीको लागि व्यवसाय र सामुदायिक खेलकुद बाढी पुनरुत्थान अनुदानExternal Link हेर्नुहोस्।

थप जानकारीको लागि हाम्रो आर्थिक सहयोग पृषExternal Link ्ठ हेर्नुहोस्।

कल्याण सहयोग

आपतकालिन घटना पछि नकारात्मक प्रतिक्रिया भोग्नु सामान्य हो। तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि मद्दत उपलब्ध छ।

यहाँ केहि कल्याण सहयोगी सेवाहरू उपलब्ध छन् जुन तपाईंले पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ:

थप सहयोगको लागि मानसिक स्वास्थ्य र कल्याण समर्थन (Mental health and wellbeing support)External Link हेर्नुहोस्।

यदि तपाईंलाई दोभाषे चाहिन्छ भने TIS National (अनुवाद र दोभाषे सेवा) लाई 131 450 मा फोन गर्नुहोस्।

अन्य सहयोगहरू

तपाईंले देहाएका लिङ्कहरू मार्फत अंग्रेजीमा थप सहयोग स्रोतहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ:

स्वयंसेवक बन्नुहोस् र दान दिनुहोस्

यदि तपाईं बाढी प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले गैर-नाफा दान सेवा GIVITExternal Link मार्फत दान गर्न सक्नुहुन्छ।

Reviewed 25 May 2023

Was this page helpful?