မူကြိုတန်း ကျောင်းအပ်ပုံနှင့် ကျောင်းအပ်ရမည့်အချိန် (How and when to enrol) - မြန်မာ (Burmese)

ကျောင်းအပ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်ဒေသဆိုင်ရာကောင်စီ သို့မဟုတ် မူကြိုကျောင်းကို ဆွေးနွေးပါ။ သုံးနှစ်သား မူကြိုတန်းစုံစမ်းရေးလိုင်းကို ၁၈၀၀ ၃၃၈ ၆၆၃မှဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au သို့ အီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါသည်။ ဘာသာစကားအကူအညီရရန် သို့မဟုတ် စကားပြန်တောင်းရန် ၁၃၁ ၄၅၀ ကို ဦးစွာခေါ်ဆိုပါ။

အစစောသင်သည့် မူကြိုတန်း (Early Start Kindergarten)

ဒုက္ခသည် သို့မဟုတ် ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူနောက်ခံမှ ကလေးများသည် အပိုထောက်ပံ့မှုများကို ရယူနိုင်ပြီး အစစောသင်သည့် မူကြိုတန်းမှ မူကြိုတန်းသို့ ဦးစားပေး ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ရရှိနိုင်သည်။ သင့်ကလေးအား စာရင်းသွင်းသည့်အခါတွင် အစစောသင်သည့် မူကြိုတန်းအကြောင်းကို သင့်ဒေသခံကျောင်းကို မေးမြန်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် Early Start Kindergartenကို သွား၍ ကြည့်ရှုပါ။

ကျောင်းအပ်ရမည့်အချိန်

ဗစ်တိုးရီးယားတွင် အသက် ၃ နှစ်ကလေးများကို မူကြိုတန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတွင် စတင်အပ်နိုင်သည်။ သုံးနှစ်နှင့် လေးနှစ်အရွယ် မူကြိုတန်းကို မည်သည့်နှစ်တွင် စတင်သင်နိုင်ကြောင်း သိရှိရန် သင့်ကလေး၏မွေးနေ့ကို Starting Age Calculatorတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

သင့်ကလေး၏မွေးနေ့သည် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ဧပြီလ ၃၀ရက်အတွင်း ကျရောက်ပါက အတန်းကျောင်းတက်ရမည့်နှစ်ကို တွက်ချက်ရန် မူကြိုတန်း စတက်မည့်နှစ်များကို တွက်ချက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အသက် ငါးနှစ် သို့မဟုတ် ခြောက်နှစ် ပြည့်ဖြစ်မည့်နှစ်တွင် သင့်ကလေး အတန်းကျောင်းတက်မည်ကို သင် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

မူကြိုတန်းအစီအစဉ်ကို ရှာပါ။

အသိအမှတ်ပြု မူကြိုတန်းအစီအစဉ်များ သင်ကြားပေးသည့် ကျောင်းများကို ရှာဖွေရန် မူကြိုတန်းအစီအစဉ် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ရှာဖွေပါ (Find A Kinder Program – Department of Education and Training, Victoria (educationapps.vic.gov.au))။ သင်၏ဒေသခံကောင်စီနှင့် မူကြိုတန်းကျောင်းများသည် မူကြိုတန်း အတန်းအပ်ပေးရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။

Kinder Tick ကိုရှာပါ

Kinder Tick သည် ဗစ်တိုးရီးယားမိသားစုများအား ၎င်းတို့၏ကလေးများအတွက် အသိအမှတ်ပြုထားသော သူငယ်တန်းအစီအစဉ်ကို ရှာဖွေရန် အထောက်အကူပြုသည်။

Kinder Tick အမှတ်တံဆိပ်ကို သင့်ဒေသတွင်း သူငယ်တန်းဝန်ဆောင်မှုဌာနတွင်၊ ဝန်ဆောင်မှုဌာန သို့မဟုတ် ကျောင်း၏ အဆောက်အဦ သို့မဟုတ် ခြံဝန်းတွင်၊ ၎င်းတို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ထုတ် စာရွက်စာတမ်းများတွင် ရှာဖွေပါ။

Updated