Learn Local – دری (Dari)

کورس های ارزان برای همه افرادی که در ویکتوریا زندگی می کنند در بیش از ۲۰۰ محل در سراسر این ایالت. Your goals, your way

مهارت های جدید را در نزدیکی خانه خود یاد بگیرید

کورس های Learn Local مهارت هایی را برای کار، تحصیل و زندگی ارائه می دهند.

  • به آموزش در جامعه خود، نزدیک به محل زندگی یا کارتان دسترسی داشته باشید

  • مهارت های خود را در خواندن، نوشتن، ریاضیات، کمپیوتر، زبان و غیره بهبود بخشید…

  • در یک محیط مصؤن، فراگیر و حمایتی یاد بگیرید

  • به صورت آنلاین یا حضوری تحصیل کنید

  • از مربیان با تجربه در صنوف کوچک یاد بگیرید

  • تحصیلات عالی خود را ادامه دھید یا مهارت هایی را کسب کنید که کارفرمایان در پی آنها هستند

راجع به Learn Local

Updated