Victoria government logo
Fire in a bushland setting

آیا من در خطر آتش سوزی استم؟

اگر شما در ویکتوریا زندگی، کار و یا از طریق ویکتوریا سفر میکنید، شما شاید در خطر آتش سوزی باشید.

همه آتش سوزی ها یکسان نیستند. نحوه آمادگی شما به مکان شما و محیط اطراف آن بستگی دارد.

نحوه رفتار آتش سوزی های فصلی با آتش سوزی چمن ها فرق می کند. این مهم است که هر دوی شان را بشناسید. هنگامی که آتش سوزی در یک منطقه شهری یا آباد شده شروع می شود، باید عکس العمل متفاوتی نسبت به اینکه اگر در یک منطقه دهاتی و حاشیه ای هستید، داشته باشید.

این یک راهنمایی عمومی برای شما است تا بتوانید خطر آتش سوزی را نسبت به موقعیت که قرار دارید تشخیص دهید. اگر از خطر آتش سوزی مکان تان مطمئن نیستید، با بخش آتش نشانی محلی تان صحبت کنید.

برای پیدا کردن مرکز آتش نشانی محلی خود می توانید بازدید کنید از:

خطر آتش سوزی شما چیست؟

 • اگر شما در مناطق بوته زار متراکم زندگی میکنید یا نزدیک به آن استید، شما شاید در خطر آتش سوزی فصلی باشید. آیا این را میدانیستید که درجه حرارت شعله های آتش سوزی فصلی تا 1100 درجه سانتی گرید می رسد؟

  این مناطق عموماً در ساحات دوردست ویکتوریا قرار دارند اما در نزدیکی مناطق شهری مانند رشته کوه های دندنانگ نیز می باشند.

  اگر مناطق جنگلی اطراف خانه خود را نمی توانید به آسانی بیبینید، در شدیدترین خطر آتش سوزی قرار دارید.

  نکته: منطقه جنگلی منطقه ای است که در آن درختان یا بوته های نزدیک درحال رشد ، دارای درختان بزرگ با بیش از 2 متر ارتفاع است.

  ترک نمودن زودهنگام در روزهای خطر زیاد آتش سوزی امن ترین گزینه برای شماست. اینکه چه وقت ترک کنید باید بر اساس شرایط خود تان باشد، به شمول:

  • درجه بندی فعلی خطر آتش سوزیExternal Link در ساحه خود تان
  • اگر یک آتش سوزی فعال در منطقه شما است
  • چه کسی با شما است و ضرورت به انتقال دارد
  • کجا قرار است بروید و مسیری که لازم است شما انتخاب کنید

  شما می توانید که از صفحات برنامه ریزی و آمادگی برای آتش سوزی بیشتر معلومات بدست بیاورید.

  برنامه ریزی برای رفتن به مناطقی آباد شده و دور تر از بوته زارهای انبوه و متراکم مانند شهرها و قصبات که دور تر از بوته زارهای انبوه و متراکم قرار دارند مانند شهرها و قصبات، داشته باشید.

  ترک نمودن زودهنگام همیشه امن ترین گزینه است.

 • اگر شما در نزدیکی چراگاها یا علفزارهای باز زندگی میکنید یا نزدیک به آنها استید، شما شاید در خطر آتش سوزی علفزارهای کشاورزی باشید.

  اگر ارتفاع چمن در نواحی اطراف خانه شما بلند تر از ۱۰ سانتیمتر باشد، در معرض خطر بیشتر آتشسوزی قرار دارید. این مناطق چمنی دارای ارتفاع و شدت شعله بالایی خواهند بود.

  نکته: علفزارها به یک منطقه باز و وسیع پوشیده از چمن گفته می شود. این مناطق می توانند مناطق جنگلی یا حصارشده باشند (مانند چراگاهای که برای کشاورزی یا برای چراندن حیوانات استفاده می شوند).

  آتشسوزی‌ های روستایی می‌ توانند به اندازه آتشسوزی‌ های جنگلزارها خطرناک باشند. آتشسوزی‌های چمنزارهای روستایی سریعتر از آتشسوزی‌ های جنگلزار ها گسترش می‌ یابند زیرا چمن مواد سوختی میده تر برای سوزاندن است. در چمنزارهای باز، سرعت آتشسوزی روستایی می تواند تا ۲۵ کیلومتر در ساعت افزایش یابد.

  مصؤن ترین گزینه برای شما اینست که در روزهای درجه بندی شده بحیث خطر آتشسوزیExternal Link بیحد زیاد یا بالاتر محل را زود ترک کنید. اگر از آتشسوزی در منطقه خود مطلع شدید، در صورت مصؤن بودن محل را ترک کنید.

  اینکه چه وقت ترک کنید باید بر اساس شرایط خود تان باشد، به شمول:

  • درجه بندی فعلی خطر آتش سوزیExternal Link در ساحه خود تان
  • اگر یک آتش سوزی فعال در منطقه شما است
  • چه کسی با شما است و ضرورت به انتقال دارد
  • کجا قرار است بروید و مسیری که لازم است شما انتخاب کنید

  شما می توانید که از صفحات برنامه ریزی و آمادگی برای آتش سوزی بیشتر معلومات بدست بیاورید.

  برنامه ریزی برای رفتن به مناطقی آباد شده که دور تر از بوته زارهای انبوه و متراکم قرار دارند مانند شهرها و قصبات، داشته باشید.

  ترک نمودن زودهنگام همیشه امن ترین گزینه است.

 • اگر شما در یک منطقه شهری و آباد شده زندگی میکنید و خانه شما خیلی نزدیک به علفزارها است، شما شاید در خطر آتش سوزی علفزارهای شهری باشید.

  نکته: آتش سوزی چمنزارهای شهری می تواند در مناطق کوچکتر چمن مانند پارک ها یا ذخایر طبیعی آغاز شود.

  آتشسوزی در مناطق شهری به سرعت گسترش می‌ یابد و دود زیادی از خود خارج می‌ کند. این آتشسوزی ها معمولاً شدت آتشسوزی های جنگلزار یا آتشسوزی چمنزارها در مناطق روستایی را ندارند، بنابر این سابقه نداشته است که فراتر از ردیف اول خانه ها بروند و وارد مناطق مسکونی شوند.

  اگر مکان شما در فاصله 1 یا 2 کوچه از علفزارهاست و یک آتش سوزی شروع می شود:

  • 2 کوچه به عقب بروید
  • شرایط را در برنامه VicEmergency نظارت کنید.

  برنامه VicEmergency را از App StoreExternal Link یا Google PlayExternal Link برای معلومات بیشتر نصب کنید

  موتروانی در حین آتش سوزی علفزارها می تواند خطرناک باشد. دود برآمده از آتش توانایی دید را کمتر کرده و موتر شما شاید باعث مسدود کردن سرک شود.اگر سرک توسط موترها مسدود شده باشند (توسط ازدحام یا حوادث ترافیکی)، برای خدمات شرایط فوق العاده رسیدن به آتش سوزی و کنترول آن وقت بیشتری را می گیرد.

  قبل از اینکه ترک کنید، مطمئن شوید که تمام ایرکندیشن ها را خاموش کرده اید و دروازه و پرده ها را بسته اید. این کمک می کند تا خطر داخل شدن ذغال های نیم سوز به خانه شما کم شود و یک آتش سوزی جدید ایجاد نشود.

 • اگر شما در یک منطقه شهری و آباد شده زندگی میکنید و خانه شما 2 یا 3 کوچه دورتر از علفزارها است، شما شاید در خطر آتش سوزی علفزارهای شهری باشید.

  نکته: تفاوت اصلی بین افرادی که در خانه های که پشت به علفزارها استند و کسانی که 2 کوچه یا بیشتر از آن دورتر زندگی می کنند این است که هنگام شروع آتش سوزی باید چه کاری انجام دهید.

  بر خلاف افرادی که در خانه های زندگی می کنند که پشت به علفزارها است، شما باید داخل خانه خود قرار بگیرید. آتش سوزی علفزارها در محیط های شهری ثابت نشده که به مناطق آبادشده منتقل شود.

  بهتر است که:

  • تمام ایرکندیشن ها را خاموش کرده و دروازه و پرده ها را ببندید تا خطر داخل شدن ذغال های نیم سوز در داخل خانه تان کم شده و باعث شروع آتش سوزی جدید نشود.
  • شرایط را در برنامه VicEmergency نظارت کنید.

  برنامه VicEmergency را از App StoreExternal Link یا Google PlayExternal Link برای معلومات بیشتر نصب کنید

  موتروانی در حین آتش سوزی علفزارها می تواند خطرناک باشد. دود برآمده از آتش توانایی دید را کمتر کرده و موتر شما شاید باعث مسدود کردن سرک شود. اگر سرک توسط موترها مسدود شده باشند (توسط ازدحام یا حوادث ترافیکی)، برای خدمات شرایط فوق العاده رسیدن به آتش سوزی و کنترول آن وقت بیشتری را می گیرد.

 • اما لازم به یادآوری است که اگر می خواهید در مناطق بوته ای علفی یا متراکم در ویکتوریاو یااطراف آن کار کنید یا سفر کنید، هنوز هم باید برای آتش سوزی آماده شوید.

  به جایی که قصد سفر دارید فکر کنید و مطمئن شوید که شما:

  • برنامه ای داشته باشید که در صورت وقوع آتش سوزی چه کاری باید انجام دهید
  • یک بسته ایمرجنسی با خود داشته باشید
  • درجه بندی خطر آتش سوزی راExternal Link روزانه بررسی کنید

  اکثراً هنگامی که افراد در حال برنامه ریزی برای سفر کمپینگ هستند، می دانند که باید در مورد خطر آتش سوزی فکر کنند. اما اگر شما به هر دلیلی قصد سفر دارید، باید از خطر آتش سوزی در ساحه باخبر باشید. بنابراین حتی اگر به ساحل بروید، پیاده روی کنید از کارخانه های شراب سازی یک منطقه بازدید کنید و یا حتی به دیدار اقوام خود در مناطق حاشیه ای بروید، مطمئن شوید که آماده هستید.

  نکته: در منطقه که قرار است مسافرت کنیدExternal Link درجه بندی خطر آتش سوزی را به طور روزانه بررسی کنید. این معلومات به طور روزانه در سایت انترنیتی VicEmergency به روزرسانی می شوندExternal Link

  اگر درجه بندی به میزان شدید یا فاجعه آمیز است، یک پلان احتیاطی را برای آنروز داشته باشید. به مناطق مسکونی دور از جنگلزارها و علفزارهای متراکم بروید. اگر در یک منطقه دارای احتمال خطر آتشسوزی هستید که میزان درجه خطر آتشسوزی در آنجا فاجعه آمیز اعلام شده است، منطقه را ترک کنید.

  اینها بهترین راه های استند که در وقت مسافرت در اطراف ویکتوریا از خطرات ناشی از آتش سوزی مطلع باشید:

  رسانه های اجتماعی همچنین راهی عالی برای مطلع ماندن از اطلاعات آتش سوزی فصلی و آتش سوزی علفزارها در ویکتوریا است. شما می توانید تعقیب کنید:

Reviewed 16 December 2022

Was this page helpful?