برای آتش سوزی برنامه ریزی کنید و آماده باشید - Plan and prepare for fire - دری (Dari)

داشتن یک برنامه آتش سوزی و آماده سازی قبل از وقت اموال تان می تواند جان شما را نجات دهد.

برای آتش سوزی برنامه ریزی کنید و آماده باشید

داشتن یک برنامه آتش سوزی و آماده سازی قبل از وقت اموال تان می تواند جان شما را نجات دهد.

درجریان یک شرایط ایمرجنسی مثل آتش سوزی، بسیار مشکل است که فکر واضح داشته باشید. ممکن است موارد مهم را فراموش کرده و یا وقت ارزشمندی را برای تصمیم گیری در مورد اینکه کجا بروید تلف کنید.

چند مرحله ساده برای آماده شدن وجود دارد که می توانید در حال حاضر انجام دهید:

 • خود را با معنی درجه بندی های خطر آتشسوزی جدید آسترالیا آشنا سازید و در فصل آتشسوزی ها هر روز آنها را چک کنید
 • برنامه ریزی آتش سوزی تان را آماده کنید و در باره اقداماتی که قرار است بکنید با فامیل تان صحبت کنید. همانطور که هر خانواده یا خانه با دیگران فرق میکند، هر برنامه ای متفاوت خواهد بود
 • اگر شما در یک منطقه دوردست زندگی می کند که در معرض خطر آتشسوزی های جنگلزار ها و چمنزارها قرار دارد، آماده باشید تا در روزهای دارای خطر بالا یا در صورت شروع یک آتشسوزی زود محل خود را ترک کنید ترک کردن زودتر مصؤن ترین گزینه است.

درجه بندی خطر آتش سوزی

درجه بندی خطر آتش سوزی مقیاسی است که به شما می گوید در صورت شروع آتش سوزی چقدر خطرناک و غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

سر از تاریخ ۱ سپتمبر ۲۰۲۲، درجه بندی های خطر آتشسوزی در سراسر آسترالیا تغیرکرده است.

درجه بندی های خطر آتشسوزی معلومات را ارائه می کند تا مردم بتوانند برای حفاظت از خود و دیگران اقدام کنند. هر چه خطر آتشسوزی بالاتر باشد، شرایط خطرناکتر خواهد بود و اگر آتشسوزی شروع شود، تاثیر آن بزرگتر خواهد بود.

درجه بندی های جدید به منظور راحت تر فهمیدن توسط اشخاص و ارائه نمودن توصیه های واضح تر راجع به اقداماتی که باید اتخاذ کنند، طرح ریزی شده است.

سیستم درجه بندی جدید خطر آتشسوزی آسترالیا توسط نکات ذیل تعین می شود:

 • اطلاعات آب و هوا از اداره هواشناسی
 • سایر شرایط محیطی مانند میزان سوخت

آتشسوزی ها می توانند در هر روزی با هر درجه بندی شروع شوند. در روزهای دارای درجه خطر بالاتر، احتمال اینکه آتشسوزی غیرقابل پیش بینی و کنترول آن برای خدمات اضطراری سخت تر باشد، بیشتر است.

شما باید از درجه بندی در منطقه خود آگاه باشید.

ویکتوریا دارای 9 منطقه آب و هوایی براساس مرزهای شاروالی است:

 • مه لی
 • ویمیرا
 • جنوب غرب
 • ساحات شمالی
 • مرکز شمالی
 • مرکزی
 • شمال شرق
 • گیپس لند غربی و جنوبی
 • گیپس لند شرقی

درجه بندی ها عبارت از پیش بینی الی چهار روز پیشکی و تجدید روزمره آن میباشند. منطقه آب و هوای آتشسوزی خود را در وبسایت CFA پیدا کنید.
همچنان شما می توانید معلومات محلی مهم را جهت کمک بشما در قسمت پلانگذاری برای آتشسوزی جنگلزارها در منطقه ای تان در صفحه معلومات CFA محلی پیدا کنید.

راجع به هر یک از درجه بندی ها بیشتر بیاموزید.

چگونه باید برای یک آتشسوزی جنگلزارها و چمنزارها پلان نمود

ترک زودهنگام به چه معناست؟

اگر در یک منطقه دوردست دارای احتمال خطر آتشسوزی جنگلزار و چمنزار زندگی می کنید، ما توصیه می کنیم که همیشه شب قبل یا صبح روز دارای درجه بیحد زیاد یا فاجعه آمیز (درجه بندی خطر آتشسوزی) محل را ترک کنید.

چنین روز ها نادر است. اینها به میزان احتمال خطر بالا درجه بندی می شوند بخاطر:

 • گرمی
 • ساحه چقدر خشک است
 • چه مقدار پوشش گیاهی خشک وجود دارد (به عنوان مثال اگر جنگل خشک، چمن بلند، بوته ضخیم وجود دارد)
 • وزش باد

هرچه قدر این شرایط بدتر باشند، کنترل آتش سوزی برای خدمات شرایط فوق العاده مشکل تر است. اگر آتش سوزی غیر قابل کنترول و غیر قابل پیش بینی باشد، شما نمی خواهید که در جاهای نزدیک آن باشید. تخلیه زود هنگام.

آتش سوزی ها می توانند در هر درجه بندی شروع شود. شرایط را نظارت و اخطار ها را بررسی کنید تا بدانید که در صورت شروع آتش سوزی چه کار کنید.

شما می توانید:

 • برنامه VicEmergency را از App Store یا Google Play نصب کنید
 • ترجیحات موقعیت تان را اضافه کنید (برای مثال خانه خود تان یا خانه دیگر از اعضای فامیل)
 • آگاسازی ها را تنظیم کنید تا از درجه بندی خطر آتش سوزی و اخطارهای شرایط فوق العاده مطلع شوید

روزهای ممنوعیت کامل آتش

 • یک درجه بندی خطر آتشسوزی به شما می‌ گوید که اگر یک آتشسوزی شروع شود، احتمالاً چقدر خطرناک خواهد بود. این جهت کمک بشما برایتان معلومات می دهد تا تصمیم بگیرید که چگونه باید پلان خود در مورد آتشسوزی عملی کنید.
 • ممنوعیت کامل آتش افروزی به شما می گوید که اگر انجام بعضی فعالیت ها که ممکن است باعث آتش سوزی شود قانونی است.

ممنوعیت کامل آتش توسط CFA در روزهایی اعلام می شود که آتشسوزی به سرعت گسترش می یابد و کنترول آن دشوار است. این محدودیت‌ های قانونی در مورد اینکه چه فعالیت‌ هایی را می‌ توان یا نمی‌ توان در یک منطقه در آن روز انجام داد، تعین می‌ کند.

هدف از ممنوعیت کامل آتش، کاهش فعالیت هایی است که ممکن است باعث ایجاد آتشسوزی شوند، مانند آتش بر پا کردن هنگام کمپ زدن و بعضی کباب کردن ها در فضای باز.

شما می توانید که معلومات بیشتر در بابت فعالیت های را که می توانید یا نمی توانید در روز ها که ممنوعیت کامل آتش افروزی است انجام دهید در سایت انترنیتی سازمان آتش نشانی کشور (CFA) پیدا کنید.

Updated