JavaScript is required
Fire in a bushland setting

Tôi có nguy cơ liên quan đến hỏa hoạn hay không? - Am I at risk of fire? - tiếng Việt (Vietnamese)

Nếu cư ngụ, làm việc hoặc định đi xuyên qua Victoria, quý vị có thể gặp nguy cơ hỏa hoạn.

Không phải tất cả các đám cháy đều như nhau. Quý vị nên ứng phó như thế nào tùy thuộc bất động sản của quý vị nằm ở đâu và môi trường xung quanh.

Đám cháy rừng diễn ra khác với đám cháy cỏ. Điều quan trọng là phải hiểu cả hai. Khi đám cháy cỏ xảy ra ở thành thị hoặc khu vực có dân cư, quý vị cần ứng phó khác với khi quý vị ở vùng nông thôn và tỉnh lỵ.

Đây là hướng dẫn chung để giúp quý vị xác định nguy cơ hỏa hoạn căn cứ vào vị trí của quý vị. Nếu không rõ về nguy cơ hỏa hoạn đối với bất động sản của mình, quý vị có thể tiếp xúc với đội cứu hỏa địa phương.

Muốn tìm trạm cứu hỏa địa phương, quý vị có thể truy cập:

Nguy cơ hỏa hoạn của quý vị là gì?

Updated