Quý vị hiểu biết được bao nhiêu về hỏa hoạn? - How well do you know fire? - tiếng Việt (Vietnamese)

Tìm hiểu về cách quý vị có thể lập kế hoạch và chuẩn bị sẵn cho mùa hỏa hoạn.

Lên kế hoạch. Hành động. Sống sót.

Victoria là một trong những vùng dễ xảy ra hỏa hoạn nhất trên thế giới. Cháy rừng và cháy cỏ là điều khó tránh khỏi.

Cháy rừng và cháy cỏ bắt đầu nhanh chóng, thường không cảnh báo trước và có thể đe dọa tính mạng và tài sản trong vòng vài phút.

Tất cả người dân Victoria cần biết cách lập kế hoạch và ứng phó với hỏa hoạn.

Nếu nhìn thấy hành vi có thể gây ra cháy rừng, quý vị nên trình báo và giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta. Gọi cho Crime Stoppers qua số 1800 333 000, hoặc truy cập crimestoppersvic.com.au

Trong tình huống khẩn cấp hoặc nếu nhìn thấy khói hay lửa, hãy gọi 000 ngay lập tức.

Để biết thêm thông tin bằng tiếng Việt về mức an toàn của bạn trong hỏa hoạn, hãy truy cập Country Fire Authority.

Updated