JavaScript is required
Fire in a bushland setting

Lập kế hoạch và Chuẩn bị sẵn cho hỏa hoạn - Plan and prepare for fire - tiếng Việt (Vietnamese)

Có kế hoạch ứng phó với hỏa hoạn và chuẩn bị cho bất động sản của quý vị ngay bây giờ có thể cứu mạng quý vị

Trong tình huống khẩn cấp như cháy rừng, quý vị khó có thể suy nghĩ sáng suốt. Quý vị nhiều khi quên những điều quan trọng hoặc lãng phí thời giờ quý báu để quyết định đi đâu.

Có một số bước đơn giản quý vị có thể thực hiện để chuẩn bị sẵn sàng ngay bây giờ:

 • làm quen với hệ thống Xếp hạng Nguy hiểm Hỏa hoạn mới của Úc và kiểm tra hàng ngày trong mùa hỏa hoạn.
 • lập kế hoạch ứng phó với đám cháy và nói chuyện với gia đình về những gì quý vị sẽ thực hiện. Mỗi gia đình hoặc hộ gia đình đều khác nhau, do đó, mỗi kế hoạch sẽ khác nhau.
 • nếu bạn sống trong khu vực nông thôn có nguy cơ cháy rừng hoặc cháy cỏ, hãy chuẩn bị rời đi sớm vào những ngày có nguy cơ rất cao hoặc nếu hỏa hoạn bắt đầu. Rời đi sớm là lựa chọn an toàn nhất.

Mức độ Nguy hiểm Hỏa hoạn

Xếp hạng Nguy hiểm Hỏa hoạn là hệ thống phân cấp cho quý vị biết mức độ nguy hiểm và khó lường của hỏa hoạn nếu hỏa hoạn xảy ra.

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, hệ thống Xếp hạng Nguy hiểm Hỏa hoạn đã thay đổi trên khắp nước Úc.

Hệ thống Xếp hạng Nguy hiểm Hỏa hoạn cung cấp thông tin để mọi người có thể hành động để bảo vệ bản thân và những người khác. Mức nguy hiểm hỏa hoạn càng cao, tình hình càng nguy hiểm và tác động sẽ càng lớn nếu hỏa hoạn bắt đầu.

Hệ thống xếp hạng mới được thiết kế để dễ hiểu hơn và đưa ra lời khuyên rõ ràng về các hành động cần thực hiện.

Hệ thống Xếp hạng Nguy hiểm Hỏa hoạn mới của Úc được xác định bởi:

 • dữ liệu thời tiết từ Cục Khí tượng
 • các điều kiện môi trường khác như lượng nhiên liệu (lá, cây cành khô tích tụ)

Hỏa hoạn có thể bắt đầu vào bất kỳ ngày nào với bất kỳ mức xếp hạng nào. Vào những ngày được xếp hạng với mức độ nguy hiểm cao hơn, có nhiều khả năng hỏa hoạn sẽ khó lường hơn và khó để các dịch vụ khẩn cấp kiểm soát hơn.

Quý vị cần biết mức độ trong khu vực của mình.

Victoria có chín khu vực thời tiết dựa trên ranh giới các hội đồng thành phố:

 • Mallee
 • Wimmera
 • South West
 • Northern Country
 • North Central
 • Central
 • North East
 • West và South Gippsland
 • East Gippsland

Các mức xếp hạng được dự báo trước tối đa bốn ngày và được cập nhật hàng ngày. Tìm khu vực của bạn để biết về dự báo hỏa hoạn trên trang mạng của CFA

Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin quan trọng riêng cho địa phương để giúp bạn lập kế hoạch đối phó với cháy rừng trong khu vực của mình tại trang Thông tin địa phương của CFA

Tìm hiểu thêm về từng mức xếp hạng

Cách lập kế hoạch cho cháy rừng và cháy cỏ

Rời đi Sớm có nghĩa là gì?

Nếu bạn sống trong khu vực nông thôn có nguy cơ cháy rừng hoặc cháy cỏ, chúng tôi khuyên bạn luôn rời đi đêm hôm trước hoặc vào buổi sáng của ngày có mức xếp hạng Cao hoặc Thảm họa (Xếp hạng Nguy hiểm Hỏa hoạn).

Những ngày này hiếm khi xảy ra. Chúng được xếp hạng nguy cơ cao vì:

 • nhiệt
 • khu vực này khô ra sao
 • có bao nhiêu thảm thực vật khô (ví dụ nếu có rừng khô, cỏ dài, bụi rậm)
 • gió

Những điều kiện này càng tệ hại, dịch vụ khẩn cấp càng khó khống chế đám cháy. Nếu đám cháy không thể lường trước được và không thể khống chế, quý vị không muốn ở gần nó. Hãy rời đi sớm.

Các đám cháy có thể xảy ra ở bất kỳ mức độ nào. Hãy để ý các điều kiện và xem các cảnh báo để quý vị biết phải làm gì nếu xảy ra đám cháy.

Quý vị có thể:

 • thêm vị trí quý vị muốn (ví dụ: nhà quý vị hoặc nhà thân nhân khác trong gia đình)
 • cài đặt thông báo để nhận được cảnh báo về Mức độ Nguy hiểm Hỏa hoạn và cảnh báo tình huống khẩn cấp

Ngày Cấm Lửa Tuyệt đối

Ngày Cấm Lửa Tuyệt đối khác với Mức độ Nguy hiểm Hỏa hoạn:

 • Xếp hạng Nguy hiểm Hỏa hoạn cho bạn biết mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn nếu nó bắt đầu. Hệ thống này cung cấp thông tin để giúp bạn quyết định cách bạn nên thực hiện kế hoạch đối phó với hỏa hoạn của mình.
 • Lệnh Cấm Lửa Tuyệt đối cho quý vị biết có hợp pháp để thực hiện một số hoạt động có thể gây hỏa hoạn hay không.

Lệnh Cấm Lửa Hoàn toàn được CFA tuyên bố vào những ngày hỏa hoạn có khả năng lan rộng nhanh chóng và khó kiểm soát. Việc này đặt ra các hạn chế pháp lý đối với những hoạt động nào có thể hoặc không thể xảy ra trong quận vào ngày hôm đó.

Mục đích của Lệnh Cấm Lửa Hoàn toàn là để giảm bớt các hoạt động có thể gây hỏa hoạn chẳng hạn như đốt lửa trại và một số tiệc BBQ ngoài trời.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về những điều quý vị được phép và không được phép thực hiện trong những ngày Cấm Lửa Tuyệt đối tại trang mạng của CFA.

Updated