Mga trabaho sa sektor ng mga serbisyong pangkomunidad

May mga trabahong makukuha ngayon upang suportahan ang mga pamilyang tumatakas sa karahasan, mga taong may kapansanan, mga dumaranas ng kawalan ng matitirahan, at mga bata at pamilyang nangangailangan ng pangangalaga at suporta.

May libu-libong mga organisasyon ng mga serbisyong pangkomunidad sa Victoria, kung kaya't ang sektor na ito ay isa sa pinakamalaking tagapag-empleyo sa estado.

Humanap ng mga trabaho sa serbisyong pangkomunidad kung saan makakatulong ka nang malaki.

Mag-browse ng mga trabaho

Updated