JavaScript is required

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ (Kindergarten) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ:

  • 2023 ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
  • ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੈਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
  • ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

Updated